Legal Jibber Jabber - GR

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ RIOT GAMES

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων που θέλουν να κάνουν συναρπαστικά πράγματα σε σχέση με το «League of Legends». Γνωρίζουμε επίσης ότι ενδεχομένως έχετε απορίες σχετικά με το επιτρέπεται να κάνετε και τι όχι με την Πνευματική μας Ιδιοκτησία («ΠΙ»). Για τον λόγο αυτό έχουμε καταρτίσει τις παρούσες Συχνές Ερωτήσεις και Οδηγίες, προκειμένου να απαντήσουμε σε κάποια συνήθη ερωτήματα και να καταστήσουμε σαφείς τους όρους υπό τους οποίους είμαστε γενικά διατεθειμένοι (όχι αναγκαία σε κάθε περίπτωση) να επιτρέψουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν την ΠΙ μας για να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα πράγματα.

Γενική ιδέα:
Ας ξεκινήσουμε με τον χρυσό κανόνα: μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ΠΙ μας ως βάση για έργα τα οποία διαθέτετε δωρεάν στους χρήστες ή τα οποία παράγουν έσοδα αποκλειστικά από διαφήμιση (θα αποκαλούμε αυτού του είδους τα δωρεάν έργα χρηστών ως το «Έργο»), υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε προς τις οδηγίες που παρέχονται κατωτέρω σχετικά με τη χρήση της ΠΙ μας (οι «Οδηγίες»). Για την ακρίβεια, εφόσον τηρείτε τις Οδηγίες μας, θεωρούμε ότι είναι υπέροχο το να δημιουργήσετε συναρπαστικό, αυθεντικό, δωρεάν περιεχόμενο για τους χρήστες του League of Legends.

Εάν ωστόσο ζητήσετε από τους χρήστες κάποιο αντίτιμο για κάτι που έχετε δημιουργήσει βάσει της ΠΙ μας, θα πρέπει να λάβετε προηγουμένως την έγγραφη συναίνεσή μας. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα χορήγησης συναίνεσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@riotgames.com, ώστε να εξετάσουμε την σχετική εργασία σας και να αποφασίσουμε κατά πόσο μπορούμε να εγκρίνουμε το Έργο σας. Για να είμαστε απολύτως σαφείς: τα σχετικά αιτήματα κατά κανόνα απορρίπτονται.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην επιτρέψουμε τη χρήση της ΠΙ μας, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς συγκεκριμένη αιτία, π.χ. στις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιείται κατά τρόπο αθέμιτο (γεγονός το οποίο κρίνουμε κατά απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια). Σε περίπτωση που δεν σας επιτραπεί η χρήση της ΠΙ μας, οφείλετε να διακόψετε άμεσα τη διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Έργου το οποίο χρησιμοποιεί ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει πνευματική μας ιδιοκτησία.

Οδηγίες:
Ισχύουν κάποιες περαιτέρω προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της ΠΙ μας στο Έργο σας:

 • Λογότυπα.  Εφόσον δεν σας έχει χορηγηθεί προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπό μας (συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων Riot Games και League of Legends) οπουδήποτε στο Έργο σας ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο, διαφημιστικό υλικό, βίντεο ή άλλες δημοσιεύσεις.
 • Δεν προσυπογράφουμε το Έργο σας.  Εφόσον το Έργο διατίθεται σε χρήστες, θα πρέπει να αναρτήσετε την κατωτέρω κοινοποίηση σε εμφανές σημείο, π.χ. στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα από την οποία οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν το Έργο:  Το [τίτλος του Έργου] δεν υποστηρίζεται από την Riot Games και δεν αντανακλά τις απόψεις ή θέσεις της Riot Games ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο συμμετέχει επισήμως στην παραγωγή ή διαχείριση του League of Legends. Τα «League of Legends» και «Riot Games» είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα σήματα της Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.
 • Χρήση του Έργου σας από την κοινότητα χρηστών.  Θέλουμε οι χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται μεταξύ τους ωραία πράγματα και επιδιώκουμε να μην υπάρχουν φραγμοί στη δυνατότητά τους αυτή. Σε περίπτωση που προβάλουμε ένα έργο χρήστη ή δημιουργήσουμε οτιδήποτε το οποίο προσομοιάζει με κάτι που έχει δημιουργήσει χρήστης δεν θα θέλαμε να υπέχουμε νομική ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, μεταβάλλουμε, διανέμουμε και δημιουργούμε παράγωγα έργα από το Έργο σας με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, σε μη αποκλειστική και αμετάκλητη βάση διεθνώς, καθώς και να μεταβιβάζουμε και παραχωρούμε αυτά, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς υποχρέωση να καταβάλουμε σε εσάς οτιδήποτε ή να λάβουμε οποιαδήποτε έγκρισή σας ή να αναφερόμαστε σε εσάς ως δικαιούχους. Σας αρκεί αυτό το νομικό μπλα-μπλα; Όχι; Ωραία! Διαβάστε παρακάτω για περισσότερο!
 • Χρήση ΠΙ τρίτων στο Έργο σας.  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ΠΙ τρίτων στο Έργο σας, εφόσον αυτό παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Κατανοούμε ότι πέραν της δικής μας ΠΙ ενδεχομένως να θελήσετε να ενσωματώσετε και ΠΙ τρίτων στο Έργο σας, όπως ένα ωραίο τραγούδι ή κάποιο καλλιτεχνικό έργο άλλου τύπου. Εάν χρησιμοποιείτε μουσική, οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία ή άλλης μορφής ΠΙ τρίτου, θα πρέπει να λάβετε την έγκρισή του δημιουργού προτού την ενσωματώσετε στο Έργο σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι το Έργο σας ενσωματώνει ΠΙ τρίτων χωρίς την έγκρισή τους, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να το αποσύρετε και να διακόψετε την διανομή του.
 • Αποζημίωση.  Οι δικηγόροι μας δεν θέλουν να εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες ούτε να εκτεθούμε σε οποιονδήποτε κίνδυνο εξ αιτίας του Έργου. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση εναντίον μας ή εναντίον των μελών ή θυγατρικών μας σε σχέση με το Έργο, οφείλετε να καταβάλετε τις σχετικές νομικές μας αμοιβές και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων μας, και οποιοδήποτε ποσό συμβιβασμού ή ποσό που θα επιδικασθεί εναντίον μας.
 • Συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης.  Πέραν των Οδηγιών που παρατίθενται ανωτέρω, η χρήση οποιασδήποτε ΠΙ μας σε σχέση με το League of Legends θα πρέπει επίσης να συνάδει με τους Όρους Χρήσης του League of Legends και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (συλλογικά: «Πολιτικές Riot»). Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ οποιουδήποτε όρου του παρόντος και των Πολιτικών Riot, θα υπερισχύουν οι τελευταίες. Έτσι γίνονται OP.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε: Μπορώ να δημιουργήσω μια δωρεάν εφαρμογή κινητού ή ιστότοπο σε σχέση με το League of Legends;
Α: Πολλοί χρήστες έχουν δημιουργήσει παρόμοια πράγματα, και ελπίζουμε να συνεχίσουν να δημιουργούν στο μέλλον. Μολονότι γενικά δεν υποστηρίζουμε ούτε προσυπογράφουμε τα έργα χρηστών, συχνά εντυπωσιαζόμαστε από αυτά που εφευρίσκετε για να δημιουργήσετε νέο περιεχόμενο και υπηρεσίες για τους συμπαίκτες σας. Όπως προείπαμε, εφόσον συμμορφώνεστε προς τις Οδηγίες χρήσης της ΠΙ μας και δεν παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων, δεν έχουμε γενικά αντίρρηση εάν θέλετε να δημιουργήσετε κάποια δωρεάν εφαρμογή κινητού ή ιστότοπο σχετικά με το League of Legends.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω γραφικά και καλλιτεχνικές δημιουργίες στην δωρεάν εφαρμογή κινητού ή τον ιστότοπο που θα δημιουργήσω;
Α: Καλλιτεχνικές δημιουργίες για ηλεκτρονικά παιχνίδια, ναι (βλ. Οδηγίες ανωτέρω) Λογότυπα όμως όχι, όπως επισημαίνεται ανωτέρω. Λυπούμαστε που δεν διαθέτουμε ακόμη ένα επίσημο σύνολο καλλιτεχνικών δημιουργιών για ηλεκτρονικά παιχνίδια τις οποίες μπορείτε να μεταφορτώσετε για μη εμπορική χρήση. Ξέρουμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό, και εξετάζουμε πώς θα μπορούσαμε να σας το παρέχουμε.

Ε: Μπορώ να πουλήσω την δική μου εφαρμογή κινητού ή ιστότοπο League of Legends στο app store ή μέσω συνδρομής;
Α: Το να προσπαθήσετε να αποκομίσετε οικονομικό όφελος από δικά μας πράγματα εμπεριέχει κινδύνους. Δεν μπορείτε να το κάνετε παρά μόνο εάν εμείς έχουμε συναινέσει εκ των προτέρων. Τα Έργα σας θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν σε όλους. Θεωρούμε ότι το League of Legends πρέπει να διατίθεται δωρεάν και ότι ενσωματώνει μία συνολική εμπειρία, όχι μόνο το ίδιο το παιχνίδι. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε σε τρίτους την πώληση περιεχομένου σχετικού με το League of Legends κατά τρόπο ο οποίος περιορίζει την πρόσβαση σε αυτό, όπως π.χ. μεταφόρτωση έναντι αντιτίμου, πωλούμενο περιεχόμενο ή συνδρομές.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιώ διαφημίσεις για να αποκομίσω οικονομικό όφελος από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή κινητού League of Legends που έχω δημιουργήσει;
Α: Γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να έχετε δαπανήσει σημαντικό χρόνο και ενέργεια για την δημιουργία συναρπαστικών εμπειριών για τους συμπαίκτες σας. Το να θέλετε να ανακτήσετε μέρος αυτού του χρόνου και της ενέργειας είναι απολύτως κατανοητό. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε αντίρρηση να παράγετε έσοδα από διαφήμιση κατά τη διανομή του Έργου σας, εφόσον το Έργο σας διατίθεται δωρεάν σε όλους. Εάν διαπιστώσουμε ωστόσο ότι χρησιμοποιείτε δική μας ΠΙ κατά τρόπο που εμείς κρίνουμε αθέμιτο, μπορούμε να απαιτήσουμε να αποσύρετε το Έργο. Οπότε όχι αστεία, σας παρακαλούμε.

Ε: Τι συνιστά «αθέμιτη χρήση» της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Riot;
Α: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να θεωρήσουμε κάτι αθέμιτο. Σε γενικές γραμμές, εφαρμόζουμε την κοινή λογική, και εφόσον προσπαθείτε καλόπιστα να παρέχετε μια δωρεάν υπηρεσία στους συμπαίκτες σας χωρίς να παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Γενικά, οτιδήποτε μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη Riot, στο League of Legends ή στους παίκτες μας θεωρείται αθέμιτο. Παραδείγματα αθέμιτων ενεργειών παρατίθενται στο κεφάλαιο «Κώδικας Δεοντολογίας» των Όρων Χρήσης της Riot. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να παρουσιάζεστε ως η Riot Games ή ως Rioter. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε προϊόντα τα οποία παρεισφρέουν αθέμιτα στα παιχνίδια μας, στους server μας ή τα οποία μεταδίδουν ιούς. Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε διαφημίσεις οι οποίες είναι προσβλητικές κατά περιεχόμενο ή προβάλλουν τους ανταγωνιστές μας. Αυτές είναι μόνο μερικές περιπτώσεις όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα, όμως σε γενικές γραμμές αντιλαμβάνεστε τι περίπου ισχύει.

Ε: Τι σημαίνει «προηγούμενη έγγραφη συναίνεση» της Riot; Συζήτησα για το έργο μου με έναν τύπο στο Reddit, ο οποίος μου είπε ότι εργάζεται στη Riot Games. Να θεωρήσω ότι έχω τις ευλογίες της Riot;
Α: Οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με προϊόντα τρίτων μπορεί να ξεκινήσει επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@riotgames.com. Λυπούμαστε που είμαστε λίγο «κολλημένοι», αλλά αυτό είναι ένα από τα «σοβαρά ζητήματα» για τα οποία μιλάει πάντα ο Corporate Mundo, και πρέπει πραγματικά να ακολουθήσουμε τους κανόνες σε αυτό το θέμα. Η συναίνεση πρέπει να παρέχεται από πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό από τη Riot Games, και να παρέχεται με επίσημο έγγραφο της Riot Games στο οποίο παρατίθενται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή παρέχεται.

Ε: Θέλω να δημιουργήσω πράγματα με βάση το League of Legends (βίντεο/ βιβλίο/ παιχνίδι / T-shirt / λούτρινο παιχνίδι / άλλο ανεξάρτητο προϊόν). Πώς το βλέπει αυτό η Riot;
Α: Όσον αφορά τα βίντεο, υπάρχει πάντοτε μια πολιτική η οποία σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό τα βίντεό σας, οπότε οι δημιουργοί των βίντεο θα πρέπει να διαβάσουν την Πολιτική Δημιουργίας και Χρήσης Βίντεο που παρατίθεται κατωτέρω. Σε σχέση με άλλα προϊόντα, γενικά δεν έχουμε αντίρρηση να δημιουργήσετε οτιδήποτε, εφόσον διαθέτετε τις δημιουργίες σας δωρεάν, και δεν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο League of Legends με αθέμιτο τρόπο.

Ε: Η Riot διαθέτει κάποιο επίσημο πρόγραμμα αδειοδότησης ή συμμετοχής στα κέρδη για προϊόντα που δημιουργούν χρήστες;
Α: Όχι επί του παρόντος. Καλή ιδέα όμως.

Ε: Είμαι δημιουργός ο οποίος θέλει να δημιουργήσει έναν ιστότοπο ή εφαρμογή κινητού με βάση το League of Legends, και έχω παρατηρήσει ότι ορισμένοι ιστότοποι χρηστών περιέχουν δικά σας δεδομένα. Πώς μπορώ να συνεργαστώ με τη Riot για αυτό; Διαθέτει η Riot κάποια επίσημη Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (ΔΠΕ) για χρήστες/δημιουργούς;
Α: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επίσημη ΔΠΕ για δημιουργούς παρέχονται στην ιστοσελίδα http://developer.riotgames.com.

Ε: Είμαι διεθνής παίκτης και θέλω να δημιουργήσω ένα τοπικό προϊόν για να βελτιώσω την εμπειρία League of Legends στη χώρα μου. Χρειάζομαι ειδική άδεια για αυτό;
Α: Το League of Legends είναι ένα διεθνές παιχνίδι και ισχύουν γενικά οι ίδιες Οδηγίες για τη δημιουργία περιεχομένου από χρήστες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και αντλούμε έμπνευση από τα έργα χρηστών που βλέπουμε καθώς επεκτεινόμαστε σε νέες χώρες και καθώς η παγκόσμια κοινότητά μας διαρκώς αναπτύσσεται.

Ε: Σας έχω στείλει ένα email στη διεύθυνση info@riotgames.com όμως δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση. Τι τρέχει;
Α: Ξαναστείλετέ μας το email - μερικές φορές κάποια μηνύματα χάνονται εξ αιτίας υπερβολικά αυστηρών φίλτρων spam. Σκοπός μας είναι να απαντούμε σε όλα τα μηνύματα εντός μιας εβδομάδας, όμως εάν η ερώτησή σας απαντάται από τις παρούσες Συχνές Ερωτήσεις, ενδέχεται να μην λάβετε απάντηση (παρακαλούμε διαβάσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και τις Οδηγίες προτού επικοινωνήσετε μαζί μας). Αυτό είναι όλο το νόημα των Συχνών Ερωτήσεων!

Επομένως, εν κατακλείδι: τηρείστε τους όρους της παρούσας σύνοψης, ώστε να διασφαλίσετε ότι το Έργο σας συνάδει με τις Οδηγίες μας και επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@riotgames.com εάν επιθυμείτε την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να δούμε τα συναρπαστικά πράγματα που θα δημιουργήσετε!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ RIOT GAMES 

Το περιεχόμενο που δημιουργεί η κοινότητά μας εμπνέει, ενημερώνει και ψυχαγωγεί τόσο τους Rioters όσο και τους παίκτες. Ελπίζουμε να δούμε περισσότερα βίντεο τα οποία χρησιμοποιούν περιεχόμενο της Riot Games και του League of Legends. Ο παρών εύχρηστος οδηγός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε βίντεο το οποίο χρησιμοποιεί πνευματική μας ιδιοκτησία (όπως π.χ. εικόνες βίντεο, καλλιτεχνικές δημιουργίες, μουσική, ήχοι και λοιπό περιεχόμενο) είναι νόμιμο προτού το αναρτήσετε στο YouTube ή σε ιστοσελίδες streaming όπως είναι το own3D, ή προτού το χρησιμοποιήσετε μόνοι σας ή το μοιραστείτε με φίλους σας. Η παρούσα πολιτική θα σας βοηθήσει να λάβετε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από ιστότοπους όπως το YouTube, ενώ ταυτόχρονα εξειδικεύει ποιες κατηγορίες βίντεο είναι αποδεκτές από εμάς.

 • Μη κερδοσκοπική χρήση (με την επιφύλαξη αντίθετου όρου της παρούσας πολιτικής!). Όλα τα βίντεο θα πρέπει να δημοσιοποιούνται χωρίς να απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού αντιτίμου από τον θεατή ή να επιβάλλεται οποιοσδήποτε περιορισμός πρόσβασης. Κατά κύριο λόγο αυτό σημαίνει ότι: 
  • Δεν μπορείτε να εισπράξετε οποιοδήποτε ποσό ή να απαιτήσετε οποιαδήποτε απάντηση σε ερωτήσεις ή μεταφόρτωση περιεχομένου (πέραν του ίδιου του βίντεο) ή οποιαδήποτε ενέργεια για να χορηγήσετε πρόσβαση στο βίντεο.
  • Μπορείτε να αναρτήσετε ένα βίντεο σε ιστότοπο ο οποίος παρέχει επιλογή καταβολής αντιτίμου για θέαση «premium» περιεχομένου, υπό την προϋπόθεση ότι το βίντεο είναι επίσης προσβάσιμο σε χρήστες οι οποίοι δεν καταβάλλουν αντίτιμο.
  • Μπορείτε να αναρτάτε διαφημίσεις ή άλλες επικερδείς αναρτήσεις εφόσον αυτές δεν παρακωλύουν την πρόσβαση του χρήστη στο βίντεο, με την επιφύλαξη της ρήτρας «Μη Παραχώρηση» κατωτέρω.
 • Μη Παραχώρηση. Γενικά δεν μπορείτε να παραχωρήσετε τα βίντεό σας σε τρίτους έναντι αμοιβής ή άλλου αντιτίμου, χωρίς την έγκρισή μας. Ωστόσο, ισχύουν κάποιες σημαντικές εξαιρέσεις:
  • Προγράμματα συνεργαζόμενα με το YouTube ή με τους κατωτέρω ιστότοπους streaming: own3D.tv, Ustream.tv, Twitch.tv, Justin.tv, Blip.tv (δεν απαιτείται έγκριση από εμάς).
   Για τυχόν άλλη παραχώρηση βίντεο από εσάς (όπως φεστιβάλ ταινιών, διαγωνισμοί ή μεταδόσεις τρίτων), απαιτείται η ρητή έγγραφη έγκρισή μας. Παρακαλούμε αποστέλλετε κάθε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
   fansites@riotgames.com.   
 • Οι χορηγίες επιτρέπονται. Εάν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο ενός χορηγού στην αρχή ενός βίντεο, στα credits ή αν θέλετε να τον ευχαριστήσετε δημοσίως, αυτό είναι απολύτως επιτρεπτό. Κάποιοι απλοί κανόνες:
  • Οποιαδήποτε αναφορά σε χορηγό θα πρέπει να μην υπερβαίνει την εύλογα αναγκαία διάρκεια.
  • Θα πρέπει να καθίσταται σαφές (είτε δια της αναφοράς σε έναν χορηγό ή χρησιμοποιώντας τη φράση «με τη χορηγία» στο λογότυπό του) ότι ο χορηγός ενεργεί αποκλειστικά υπό αυτή την ιδιότητα.
  • Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα λογότυπα της Riot Games (ή το λογότυπο League of Legends) χωρίς τη ρητή συναίνεσή μας.
 • Τηρείστε το περιεχόμενο (σχετικά) καθαρό. Απαγορεύονται αυστηρά οποιοδήποτε ρατσιστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό ή άλλως προσβλητικό περιεχόμενο. Παρακαλείσθε επίσης τα βίντεό σας να αφορούν τα παιχνίδια μας και να μην περιέχουν ευθείες αναφορές σε θρησκευτικά, πολιτικά ή άλλα αμφιλεγόμενα ζητήματα.
 • Σεβαστείτε τους άλλους δημιουργούς. Πέραν της πνευματικής ιδιοκτησίας της Riot, μην αναρτάτε περιεχόμενο το οποίο δεν αποτελεί δική σας αυθεντική δημιουργία, παρά μόνο εάν έχετε λάβει την έγκριση του δημιουργού. Μην δίνετε δουλειά σε δικηγόρους!

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση fansites@riotgames.com.

USA German French Spanish Italian Polish Romanian Hungarian Czech Republic Greek Portuguese Turkey Japan