Yasal Bidi Bidi

RIOT GAMES SIK SORULAN SORULAR (SSS) VE TOPLULUK TARAFINDAN BIZIM FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMIZIN KULLANILMASI HAKKINDA KILAVUZ KURALLAR 

League of Legends’a yönelik şahane şeyler yapmak isteyen bir sürü insanın ve grubun olduğunu biliyoruz. Ayrıca, bizim Fikri Mülkiyet Haklarımız (“IP”) ile neler yapabileceğiniz ve neler yapamayacağınıza dair sorularınız olabileceğini de biliyoruz. Nitekim işbu SSS ve Kılavuz Kurallar belgesini bu amaçla, sık sık gelen sorulara cevap vermek ve ilginç şeyler yapmak için IP’mizi kullanmanıza (her zaman olmasa da) genel olarak hangi şartlarda izin verdiğimizi açıklamak amacıyla oluşturduk.

Ana fikir:

Altın kuralımızla başlayalım: aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiş olan IP’mizi kullanmaya ilişkin kılavuz kurallara (“Kılavuz Kurallar”) uyduğunuz müddetçe, League of Legends IP’sini, ücretsiz olarak verdiğiniz veya sadece reklam geliri sağlayan bir fan projesine esas olmak üzere kullanabilirsiniz (bu tür ücretsiz fan projelerine “Proje” diyeceğiz). Esasen, Kılavuz Kurallarımıza uyduğunuz müddetçe, League of Legends topluluğu için şahane, ücretsiz ve orijinal içerikler üretirseniz, bu bizim için süper olur.
Ne var ki, eğer oyunculardan bizim IP’miz üzerine kurulu bir şey için ödeme yapmalarını isterseniz, önceden bizim yazılı onayımızı almanız zorunludur. Bizimle info@riotgames.com adresinden iletişime geçerek onayımızı almak üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece, çalışmanızı inceler ve Projenize izin verilip verilmeyeceğine karar verebiliriz. Net olmak adına : bu tür projeler için yapılan başvurulara cevap vermememiz halinde, bu projeye izin vermediğimiz anlamına gelir.
 
Materyallerimizin uygunsuz bir şekilde kullanıldığını düşünmemiz (ki bu hususta tek takdir hakkı bize aittir) de dahil olmak üzere herhangi bir gerekçeyle veya gerekçe göstermeksizin herhangi bir anda IP’mizin kullanılmasını yasaklama hakkımız saklıdır. IP’mizi kullanmanıza izin vermememiz halinde, Projenizin IP’mizi kullanan veya kullanabilecek olan herhangi bir kısmının dağıtımını durdurmanız gerekecektir.

Kılavuz kurallar:

Projenizde IP’mizin kullanılmasına ilişkin olarak başka koşullarımız da vardır:

 • Logolarımız. Biz size önceden yazılı izin vermedikçe, Projenizde veya herhangi bir web sitesinde, reklam materyalinde, videoda veya başka bir yayında logolarımızın hiçbirini (Riot Games logosu ve the League of Legends logosu da dahil olmak üzere) kullanamazsınız.
 • Projeniz için tarafımızdan vize verilmiş olmayacaktır. Projenizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, Projenizin indirilebileceği uygulama/web sayfası gibi insanların rahatlıkla görebilecekleri bir yere aşağıdaki açıklamayı koymanız gerekecektir:
  • [Projenizin başlığı] için Riot Games tarafından vize verilmiş değildir ve [Projenizin başlığı] Riot Games’in veya League of Legends’ın yapım veya yönetiminde resmi olarak yer alan herhangi bir kişinin görüş veya fikirlerini yansıtmamaktadır ve Riot Games ve League of Legends ©, Riot Games, Inc.’in markaları veya tescilli markalarıdır.
 • Topluluk Projenizi kullanacaktır. Topluluğumuzun güzel şeyler yaratıp bunları birbiri ile paylaşmalarını istiyoruz ve paylaşmanın önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Topluluğumuzdan gelmiş bir projeye dikkat çekersek veya bir topluluk üyesinin daha önce yapmış olabileceği bir şeye benzeyen bir şey yaparsak, dava edilmek istemiyoruz. Bu nedenle, Projenizi, herhangi bir biçim altında, herhangi bir telif bedeli ödeme yükümlülüğü olmaksızın, münhasırlık olmaksızın, gayrı kabili rücu olarak, devri kabil olmaksızın, alt-lisansını vermek kabil olmaksızın, tüm dünyada geçerli olmak üzere, herhangi bir amaçla ve size herhangi bir ödeme yapmamız, sizden onay almamız, eser sahibi olarak adınızı zikretmemiz gerekmeksizin kullanabileceğimizi, kopya edebileceğimizi, değiştirebileceğimizi, dağıtabileceğimizi ve türev çalışmalarını çıkarabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Bu kadar yasal bıdı bıdı yeter mi size? Yetmez mi? İyi o zaman. Aşağıdakileri de okuyun.
 • Projenizde başkalarına ait IP kullanılması. Eğer söz konusu üçüncü şahsın hakları ihlal edilecekse, bir üçüncü şahsın IP’sini Projenizde kullanamazsınız. Projenize, kendi IP’nizin yanı sıra başka birinin IP’sini de dahil etmek isteyebileceğinizi biliyoruz; örneğin güzel bir şarkı veya başka bir sanat eseri gibi. Eğer başka birinin müziğini, sanatsal çalışmasını veya başka türden bir IP’sini kullanacaksanız, bunları Projenize koymadan önce söz konusu kişinin iznini almanız gerekir. Eğer Projenizde bir üçüncü şahsın IP’sini iznini almadan kullandığınızı saptarsak, Projenizi kaldırmanızı ve dağıtımını durdurmanızı isteyebiliriz.
 • Tazminat. Avukatlarımız sizin Projenizden dolayı dava edilmemizi veya bir riske maruz kalmamızı istemiyorlar. Eğer biz veya ortaklarımız veya bağlı kuruluşlarımız, Projenizle ilgili olarak herhangi bir türden aleyhimize başlatılmış bir yasal hak talebiyle veya dava ile karşı karşıya kalırsak, bizim avukatlık ücretlerimiz ve böyle bir hak talebi veya dava sonucunda ödemek zorunda kalabileceğimiz herhangi bir uzlaşma veya mahkeme bedeli de dahil olmak üzere söz konusu davaya ilişkin bütün yasal ücret ve masraflarımızı siz ödeyeceksiniz.
 • Kullanma Kayıt ve Koşullarına uyma. Yukarıda ana hatlarıyla vermiş olduğumuz Kılavuz Kurallara ilave olarak, League of Legends ile ilgili herhangi bir IP’yi kullandığınız zaman, League of Legends Kullanım Şartları Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasına (birlikte “Riot Politikaları”) da uymanız gerekecektir. İşbu belgede yer alan herhangi bir şey ile Riot Politikaları arasında çelişki olması halinde, Riot Politikaları geçerli olacaktır. Böyle OP’ler yani.

 

Sık Sorulan Sorular:

Q: League of Legends etrafında ücretsiz bir mobil uygulama veya web sitesi kurabilir miyim?

A: Birçok topluluk üyemiz bu türden şeyler kurmuşlardır ve umarız gelecekte daha da fazlası kurulur. Biz her ne kadar topluluk üyelerinin projelerini desteklemesek ve vize etmesek de, oyun arkadaşlarınız için yeni içerik ve hizmetler sağlamak üzere yeni şeylerle çıkıp geldiğinizde çoğu zaman yaptıklarınızı hoşnutlukla karşılıyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, IP’mizin kullanılmasıyla ilgili Kılavuz Kurallarımıza uygun davrandığınız ve başka kimsenin de haklarını ihlal etmediğiniz müddetçe, League of Legends etrafında ücretsiz bir mobil uygulama veya web sitesi kurmak isterseniz genel olarak bizim buna bir itirazımız olmaz. 

 

Q: Ücretsiz League of Legends uygulamamı veya web sitemi kurarken sizin grafiklerinizi ve sanat unsurlarınızı kullanabilir miyim?

A: Sanatsal içerikli unsurlar için cevabımız evet (yukarıdaki Kılavuz Kurallar dairesinde). Ama logolar için cevabımız, yukarıda da belirtildiği gibi, hayır. Ne yazık ki, sizin ticari olmayan kullanımlar için indirebileceğiniz oyun ile ilgili sanatsal unsurlar içeren resmi bir sanat havuzumuz henüz yok. Böyle bir havuzun çok kullanışlı olacağını biliyoruz ve böyle bir havuzu nasıl sağlayabileceğimiz konusunda değerlendirmelerimiz devam ediyor.

 

Q: League of Legends mobil uygulamamı veya web sitemi uygulama mağazasında (app store) veya bir abonelik vasıtası ile satabilir miyim?

A: Bize ait şeyleri kullanarak para kazanmaya teşebbüs ettiğinizde işler biraz karışıyor. Biz önceden onay vermedikçe bunu yapamazsınız. Projeleriniz herkese ücretsiz olarak açık olmalıdır. League of Legends’ın ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz ve bu, sadece oyunu değil deneyimin tümünü kapsamaktadır. Bu nedenle, kimsenin, örneğin indirmek için ödeme istemek, içerik için ödeme istemek veya abonelik gibi erişimi kısıtlayan bir şekilde League of Legends bağlantılı içerikler satmasına izin vermiyoruz.

 

Q: Ücretsiz League of Legends web sitemden veya mobil uygulamamdan para kazanmak için reklam alabilir miyim?

A: Oyuncu arkadaşların için şahane deneyimler yaratırken muazzam zaman ve emek harcayabileceğini biliyoruz. Eğer harcadığın zaman ve emeğin bir kısmını olsun geri kazanmak istersen, bunu kesinlikle anlarız. Proje herkese ücretsiz olarak açık olduğu müddetçe, Projenizin dağıtımından reklam geliri elde etmenize, çoğu durumda, bir itirazımız olmaz. Ancak, eğer IP’mizi bizim uygun bulmadığımız bir şekilde kullandığınızı saptarsak, Projenizi kapatabiliriz. Fazla uyanık olmaya gerek yok yani.

 

Q: Ne gibi şeyler Riot’un fikri mülkiyet hakkının “uygunsuz kullanımı” tanımına girer?

A: Bir şeyi uygunsuz bulmamızın birçok sebebi olabilir. Çoğunlukla, bu sebepler sağduyu çerçevesinde olan şeylerdir ve eğer başkalarının haklarına zarar vermeden oyuncu arkadaşlarınıza ücretsiz hizmet vermek için iyi niyetle çaba sarf ediyorsanız, bu konuda sizin için bir sorun çıkmaz. Genel olarak, Riot, League of Legends veya oyuncularımız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek her şey uygunsuzdur. Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde yer alan “Davranış Kuralları” kısmında ana hatlarıyla bazı örnekler verdik. Örneğin, Riot Games’i veya bir Riotçu’yu taklit edemezsiniz. Oyunlarımızı veya sunucularımızı hack eden veya virüs yükleyen bir ürün kuramazsınız. Tahkir edici içerikler gösteren veya rakiplerimizi öven reklamlar koyamazsınız. Bunlar, Projenizin başınızı nasıl derde sokabileceğine dair sadece birkaç örnektir. Ama bir fikriniz olmuştur muhakkak.

 

Q: Riot’tan “önceden yazılı onay almak” nasıl oluyor? Bana Riot Games’de çalıştığını söyleyen Reddit’teki şu adamla projem hakkında konuştum. Şimdi Riot’un onayını almış oluyor muyum?

A: Üçüncü şahısların ürünleri hakkında iletişimler ancak info@riotgames.com adresinden bizimle temas kurulmasıyla başlayabilir. Bu kadar ayrıntıcı olmamızın kusuruna bakmayın lütfen ama İşadamı Mundo’nun ikide bir bahsettiği “Şirket, politikasını dayatır,” düsturu tam olarak bu oluyor ve bu konuda gerçekten kurallara uymak zorundayız. Ancak Riot Games tarafından ilgili konuda onay vermeye yetkilendirilmiş bir kişiden onay alabilirsiniz ve bu onay hangi kayıt ve şartlar dairesinde onay verdiğimizin belirtildiği resmi bir Riot Games belgesi vasıtasıyla verilmelidir.

 

Q: League of Legends’ın üzerine kurulu bir şeyler yaratmak istiyorum (video/kitap/oyun/tişört/bez bebek/başka bir müstakil ürün). Riot bu konuda ne düşünür?

A: Video konusunda, sizin kendi videolarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir politikamız zaten mevcuttur. Dolayısıyla, video yaratmak isteyenler aşağıdaki Video Yaratma ve Kullanma Politikamıza bakabilirler. Başka ürünler konusunda ise: yarattıklarınızı ücretsiz verdiğiniz ve League of Legends içeriğini uygunsuz şekilde kullanmadığınız müddetçe, sizin bir şeyler yaratmanıza genel olarak itirazımız olmaz.

 

Q: Riot’un topluluk üyeleri tarafından yaratılmış ürünler için resmi bir lisans veya kar paylaşımı programı var mı?

A: İyi fikir aslında ama henüz böyle bir şey yok.

Q: League of Legends üzerine kurulu bir web sitesi veya mobil uygulama yaratmak isteyen bir geliştiriciyim ve bazı topluluk sitelerinde sizin verilerinizin bulunduğunu fark ettim. Bunları elde etmek için Riot ile nasıl çalışabilirim? Riot’un aynı zamanda geliştirici olan topluluk üyelerine yönelik resmi bir API’si var mı?

A: Geliştiricilere yönelik resmi API’mize ilişkin bütün bilgiler http://developer.riotgames.com adresinde mevcuttur.

Q: Bir uluslararası oyuncuyum ve League of Legends’ın ülkemde daha keyifle oynanmasına yönelik bir yerel ürün yaratmak istiyorum. Bunun için herhangi bir özel izin almam gerekir mi?

A: League of Legends küresel bir oyundur ve topluluk üyeleri tarafından içerik geliştirilmesine ilişkin Kılavuz Kurallarımız genel olarak bütün dünyada aynıdır. Ürünümüz yeni yeni ülkelere yayılıp dünya topluluğumuz büyüdükçe ortaya çıkan topluluk projelerinin hepsi bizi son derece heyecanlandırıyor ve bizim için esin kaynağı oluyorlar.

Q: Size info@riotgames.com adresinden bir e-mail gönderdim ama hala cevap alamadım. Ne yapayım şimdi?

A: Bir e-mail daha göndermeyi deneyin – bazen spam filtrelerimiz işgüzarlık edip mesajları engelleyebiliyorlar. Her mesaja bir hafta içinde cevap vermeyi hedefliyoruz ama eğer sorduğunuz sorunun cevabı işbu SSS’de zaten varsa o zaman hiç cevap vermeyebiliriz (lütfen bize yazmadan önce SSS’yi ve Kılavuz Kuralları okuyun). Zaten SSS’nin bütün anlamı bu değil mi?

 

Yani, özetlersek: Projenizin bizim Kılavuz Kurallarımıza uygun olduğundan emin olmak isterseniz bu belgeyi okuyun. Eğer önceden yazılı izin gerektiren bir şey söz konusu ise ,info@riotgames.com adresini kullanarak bize yazın. Teşekkür ederiz. Yapacağınız şahane şeyleri heyecanla bekliyoruz!

 

RIOT GAMES VİDEO YARATMA & KULLANMA POLİTİKASI

Topluluğumuzun yarattığı içerikler hem Riotçuları hem de oyuncuları heyecanlandırmakta, onları bilgilendirmekte ve onlara hoşça vakit geçirtmektedir. Riot Games ve League of Legends içeriklerinin kullanıldığı daha birçok başka video görmek istiyoruz. Bu kısa ve kullanışlı kılavuz, bizim fikri mülkiyet haklarımızı kullanan videoları (video görüntüleri, sanat, müzik, ses ve başka içerik gibi) YouTube’da, own3D gibi internet yayını sitelerinde veya sadece kendiniz ve arkadaşlarınız için yayınlamadan önce onların yasalara uygun olduğundan emin olmanıza yardımcı olacaktır. İşbu politika, YouTube gibi sitelerden almanız gerekebilecek video izinleri için yeterli olmalı ve ayrıca bizim ne tür videoları sevdiğimizi de yeterince netleştirmiş olmalıdır.

 • Kâr amaçlı olmama (işbu politikada başka yönde bir hüküm bulunmadıkça). Bütün videolar, izleyenlerden ödeme istenmeksizin ve erişim üzerinde herhangi bir başka kısıtlama olmaksızın kamuya açık olmalıdır. Temel olarak, bu şu anlama gelir:
  • Bir videoya erişmenin koşulu olarak herhangi bir ödeme yapılmasını, bir ankete katılınmasını, bir indirme işlemi yapılmasını (videonun kendisinin indirilmesi dışında) veya başka bir eylemde bulunulmasını isteyemezsiniz.
  • Videonun ödeme yapmayan kullanıcılara da açık olması şartıyla, ödemeli “premium” hesap seçeneği olan bir web sitesine video yerleştirebilirsiniz.
  • Aşağıdaki “Lisans vermeme” kuralına tabi olarak, bir kullanıcının videoya erişimine mani olmayan reklamlar veya başka gelir getirici yayınlar kullanabilirsiniz.
 • Lisans vermeme. Genel olarak, bizim onayımız olmadan, videolarınız için ücret veya başka bir değer karşılığı üçüncü şahıslara lisans veremezsiniz. Bununla birlikte, bunun bazı önemli istisnaları da vardır.
  • YouTube ile ortak programlar veya izleyen internet yayını web siteleri: own3D.tv, Ustream.tv, Twitch.tv, Justin.tv, Blip.tv (bunlar için bizden önceden izin almanız gerekmez).
  • Videolarınız için bunların dışında herhangi bir lisans vermek istediğinizde (örneğin film festivalleri, yarışmalar veya üçüncü şahısların yayınları), bizden açık yazılı izin almanız gereklidir. Lütfen bu konudaki bütün isteklerinizi fansites@riotgames.com adresine gönderiniz.
 • Sponsorluğa itirazımız olmaz. Eğer bir videonun girişinde veya katkıda bulunanların sıralandığı son kısmında bir sponsorun logosunu göstermek veya onların yayın sırasında izleyiciye seslenmesine izin vermek isterseniz, bizim için hiçbir sorun olmaz. Sadece bazı basit kurallara uymanız gerekmektedir:
  • Sponsorun zikredilişi makul, asgari uzunlukta olmalıdır.
  • Sponsorun sadece sponsor olarak hareket ettiği açıkça belirtilmelidir (sponsorun adını zikrederek veya sponsorun logosu ile birlikte “… sponsorluğunda gerçekleştirilmiş” ifadesini kullanarak)
  • Bizim açık iznimizi almadan Riot Games (veya League of Legends) logolarını kullanmayın.
 • Videonuz saygılı olsun (yani nispeten). Irkçı, cinsiyetçi, eşcinsel düşmanı veya başka bir şekilde tahkir edici olan içerikler kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, videolarınızın her zaman oyunlarımız üzerine odaklı olmalarını ve doğrudan dinsel veya siyasi nitelikte olan veya başka bir şekilde polemik yaratacak türden konulardan uzak olmalarını da istiyoruz.
 • Diğer yaratıcılara saygı. Riot fikri mülkiyet hakları dışında, yaratıcısından izin almadıkça, sizin orijinal yaratımınız olmayan içerikler kullanmayın. Avukatlara para kazandırmayın!

Bu politika hakkında sorunuz olursa, lütfen fansites@riotgames.com adresinden bize yazın.