Değerlerimiz

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

“Bizi farklı kılan şeylerden yola çıkarak; en büyük tutkumuz olan oyun yapmanın ve oynamanın etrafında birleşiyoruz.”

Şu hedefleri gerçekleştirmek için her Riotçunun kendine özgü deneyimlerini ve bakış açısını dinlemeye çalışıyoruz:

  • En başarılı çalışanların ilgisini çekebilmek ve aramızda kalmalarını sağlayabilmek. 
  • En sağlam fikirleri eyleme dökmek.
  • Dünyanın her yerindeki oyuncularımıza mümkün olan en iyi deneyimleri yaşatmak.

Aşağıda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) ekibimizin Riot çapında daha çeşitli seslerin duyulması ve kapsayıcı bir ortamın oluşturulması için yapmış olduğu planları paylaşacağız. Bu hedeflerin, çalışma biçimimizin her yönünde yansıtılması için şirket olarak çaba göstermeye başladık.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanında zaten yapmakta olduğumuz çalışmalara paralel olarak Riot'un kurum kültürünü de geliştirmek için harekete geçtik. Bu süreç hakkında daha geniş bilgiyi [buradan]edinebilirsiniz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ekibinin Etki Alanları

Ekiplerde Çeşitlilik

Çeşitlilik barındıran ekipler her zaman kazanır. Akademik araştırmalara ve gerçek yaşamda yapılan gözlemlere göre, çeşitliliği yüksek olan ekipler net bir çözümü olmayan sorunların üstesinden gelmekte homojen ekiplere göre daha başarılı. Riot olarak oyunculara sunduğumuz içeriği sürekli geliştirebilmek için gücümüzü birbirini aşmaya çalışan ve çeşitliliği yüksek ekiplerden almak istiyoruz.

Kapsayıcı Ortam

Tüm Riotçuların kimliklerinin her yönünü işyerinde yansıtabileceklerini hissetmesini istiyoruz. Riotçular şöyle görünmeli, böyle olmalı gibi koşullarımız yok. İnançları, cinsiyet kimliklerini ifade ediş biçimleri, nereden geldikleri ve kimden hoşlandıkları her Riotçunun kendisine özgü nitelikler. Sorunları çözerken birden fazla bakış açısına sahip olduğumuzda, bu bize kendi varsayımlarımızı ve taraflı olabilecek görüşlerimizi yeniden gözden geçirme imkânı sunuyor. Ayrıca olduğumuz gibi davranabildiğimizde daha yaratıcı olduğumuza ve üstün performans gösterdiğimize inanıyoruz.

Verilerin Bilincinde

Yönümüzü verilere göre çizmeye değil, verilerin bilincinde olarak hareket etmeye inanıyoruz. Verileri, en iyi kararı verebilmek için göz önünde bulundurduğumuz diğer girdileri takviye etmek için kullanıyoruz. Bu yaklaşımı artık hem çalışmalarımızı analiz ederken hem de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanında kullanacağız. Riotçu ve aday verilerimizi daha planlı kullanma amaçlı çalışmalara başladık. Bunları nerelerde iyileştirmeler yapabileceğimizi ve büyük etki yaratabileceğimizi anlamak için kullanıyoruz.

Adil Sistemler

Hem fırsat hem de sonuçlar açısından adil olan sistemleri geliştirmeye ve korumaya son derece bağlıyız. Verileri kullanarak işe alım süreçleri, performans yönetimi, ücret sistemleri ve terfi oranları gibi temel yetenek geliştirme işlemlerimizin hangi noktalarında iyileştirmeler yapmamız gerektiğini belirleyebiliyoruz.

Derhal Eyleme Geçilecek Maddeler

Liderlerimizi Eğitmek

Riot'ta liderler kültürümüzün bekçileri olmalıdır. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ekibimiz dışarıdan bir danışman ile ortak çalışarak liderlerimizi ve yöneticilerimizi işyerindeki bilinçsiz önyargıların etkileri hakkında eğitiyor ve herkesin en yüksek performansını gösterebileceği, kapsayıcı bir ortam oluşturulabilmesi için gereken araçları sağlıyor.

Farklı Riotçulara Özgüven Aşılamak

Çok çeşitli yaşam tarzları olan ve birbirleriyle iletişim kurup bir topluluk oluşturarak hem Riot'u hem de bütün oyun endüstrisini iyileştirmek için yanıp tutuşan, farklı Riotçulara sahibiz. Aralarında kadınların, LGBTQIA+ bireylerin, engellilerin ve azınlıkların bulunduğu çeşitli topluluklara özgüven aşılamayı hedefleyen Riotçu ____ Grupları üzerinde çalışıyoruz. Böylece tüm Riotçular onları tamamen desteklediğimizden ve her zaman arkalarında olduğumuzdan emin olacak.

İşe Alım

Her göreve mümkün olan en uygun ve başarılı kişiyi getirmek istiyoruz. Bunu yaparken çeşitliliğe de odaklanmanın, Riot açısından en iyi sonuçları vereceğine inanıyoruz. İşe alım pek çok şirkette önyargıların hüküm sürdüğü bir alan. Bu önyargılar buradan tüm şirkete yayılabilir. İş tanımlarımızı bütün demografik gruplara uyacak şekilde güncellemek, nerelerde okumuş adayları kabul ettiğimizi yeniden belirlemek, mülakatlarımızı gerçekleştiren arkadaşlarımızı eğiterek önyargıları fark etmelerini ve bunlardan uzak durmalarını sağlamak ve kaynak olarak kullandığımız aday havuzlarını genişletmek gibi eylemlerle bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Yetenek Gelişimi

Riotçuların kendilerini geliştirip şirkette yükselmelerini istiyoruz. Performans yönetimi ve kariyer ilerlemesi de dahil olmak üzere Riot çalışanlarının gelişim süreçlerini dikkatle analiz ediyoruz. Hedefimiz gelişimi sürekli kılmak. Riot'un geleceğinde, aramızdaki en nitelikli çalışma arkadaşlarının liderlik pozisyonlarına yükselebilmesi için kapsamı genişletilmiş ve resmileştirilmiş bir akıl hocalığı sistemi yer alıyor.

Daha yapacak çok işimiz olduğunu ve bu konudaki kararlığımızın sürekli olması gerektiğini biliyoruz. Daha iyi bir Riot'a ulaşma yönünde adımlar attıkça, haberleri buradan ve kültürel dönüşüm sayfasından duyurmaya devam edeceğiz.

Riot'ta Çeşitlilik