Misyonumuz

Riot Kültürünü Geliştirmek

Keşfetmek için Kaydır

Görevimiz, Riot kültürünü geliştirmek. Attığımız ilk adımlardan [burada], bunu gerçekleştirmek için işbirliği yaptığımız çözüm ortağından [burada] söz etmiştik. Şimdi de bu sayfayla sizi olanlardan haberdar etmeyi amaçlıyoruz.

Bu çabuk ya da kolay olacak demiyoruz. Çıktığımız yolda zorluklarla da karşılaşabiliriz. Yine de Riot adım adım gelişecek.

Bir şirket olarak tutkumuz hiç eksik olmadı; bu konu için de aynısı geçerli. Daha iyiye değil, muhteşemliğe ulaşmak için çabalıyoruz. Eşit değil, adil olmak istiyoruz. Riot'un çoğu Riotçuyu memnun edecek bir yer olmasını değil, tüm Riotçular için hayalindeki iş olmasını istiyoruz.

İşte bunu başarmak için belirlediğimiz yol haritasını sizinle paylaşmak istiyoruz.

Bu sayfayı; aldığımız yolu görmeniz, bize hesap sormanız ve başkalarının da attığımız adımları görmesi için bir rehber oluşturmak amacıyla hazırladık. Bu adımların işe yarayanlarından (ve yaramayanlarından) çıkardığımız dersleri de paylaşacağız; belki böylece başka şirketler ve sektörler de bir şeyler öğrenebilir.

Bu çabamız, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili halihazırda süren ve [burada] okuyabileceğiniz çalışmalarımızı tamamlayıp pekiştiriyor.

Aşağıda okuyacaklarınız sadece başlangıç; ancak hedeflerimize ulaşmak adına aldığımız yolu göstermek için güncelleyeceğimiz bu sayfayı düzenli olarak ziyaret edeceğinizi umuyoruz.

 

Hiçbir şey dokunulmaz değil

Riot'un Değerlerini Geliştirmek

Bu çalışma, Riot'un sahip olmasını istediğimiz kültürün tanımlanmasında ilk adımı teşkil ediyor. Vizyon çalışmasının bir parçası olarak, her bir Riotçunun kültürümüzü destekleyen, ileri götüren ve savunan değerlerin tanımlanmasında yardımcı olmasını bekleyeceğiz.

 • Kültürel değerlerin ve bu değerleri destekleyen tanımların revizyonu
 • 2019 ve sonrasında bu değerlerin uygulanması ve yerleşik hale getirilmesine dair hareket planı

 

Fırsatların belirlenmesi

Hedef Değerlendirmesi ve Ölçümü

Değişmek ve bu değişimi takip etmek için, önce anlamamız gerekiyor. Değerlendirme çalışması, yapılabilecek düzenleme fırsatlarının belirlenmesi adına Riot'taki mevcut atmosferin daha iyi anlaşılmasını hedefleyecek.

 • Bizi ulaşmak istediğimiz kültüre taşıyacak belirgin ve erişilebilir fırsatlar
 • Riot'un aldığı yolu etkin şekilde görmemizi sağlayacak anahtar performans göstergeleri (KPI) ve performans karnesi
Seviye atlamak

Riotçu Eğitimi

Genel kültür çalışmasının yanı sıra, Riotçuların bireysel olarak seviye atlamalarına yardımcı olacak bir program da hazırlıyoruz.

 • Birbirimize güven ve saygı duyma becerimizi destekleyecek dersler
 • Daha kapsayıcı bir ortam oluşturan davranışlarla ilgili dersler
 • Farkındalık içeren ve kişisel önyargıların önüne geçen, iyi mülakat uygulamalarının işlendiği dersler
 • Düşünceli ve eşsiz tartışmalara, etkinliklere ve Frances Frei'nin düzenlediği oturumlara katılma fırsatı
 • Kültürel değerlendirmemizin sonuçlarına göre belirlenip 2019 takvimine eklenecek ilave eğitim oturumları

2018

Swipe left/right to see more
Eylül 2018
Ekim 2018
Kasım 2018
Aralık 2018
Riot Değerlerinin Geliştirilmesi
Riotçu vizyon etkileşimi
Kültür vizyonunun geliştirilmesi
Kültür vizyonunun uygulanması
Yeni kültür vizyonunun Riotçularla paylaşımı
Ölçme ve Değerlendirme
Üçüncü taraf kültür değerlendirmesi
Yönetim ve ilerleme KPI'ları
Üçüncü taraf anketi ve etkileşim değerlendirmesi
İnsan Kaynakları sistemlerinin değerlendirilmesi
Bulguların yönetime raporlanması
Önerilen adımların Riot'la paylaşılması
Eğitim ve öğretim
Önyargı karşıtı eğitim denemesi
Genişletilmiş zorunlu taciz karşıtı eğitim için çözüm ortağının seçilmesi
Genişletilmiş zorunlu taciz karşıtı eğitim iyileştirmeleri
Önyargı karşıtı eğitim iyileştirmeleri
Genişletilmiş zorunlu taciz karşıtı eğitimin tamamlanması
Frances Frei eğitim fırsatları
Mülakat eğitimi
Değerlendirmemizi bitirdiğimizde 2019'daki çalışmalarımız konusunda daha fazla bilgi vereceğiz
Yükümlülük

Araştırma Sürecimiz

Attığımız ilk adımların en önemlilerinden biri, her yeni iddiayı belirlenmiş bir süreçten geçirerek hızlı ve doğru şekilde harekete geçebilmek.

Bunu iyi şekilde yapabilmek için yükümlülük, gizlilik ve süreç konularına eğiliyoruz:

 • Yükümlülük tepeden başlar: Dahil olanların kıdemi ne olursa olsun, tüm incelemelere aynı titizlikle yaklaşıyoruz. Yönetim kurulumuza katılan Youngme Moon, uluslararası düzeyde tanınmış bir lider, profesör ve şirket yönetimi uzmanı. Yönetim kurulumuz, Youngme'den ve Riot dışından iki yöneticiden oluşan resmi bir komite kurdu. Bu komite Riot'un Çeşitlilik ve Kapsayıcılık girişimleri ile kültürel dönüşüm stratejilerinin yanı sıra Riot'un üst yönetiminin bu alanlardaki performansına da süpervizörlük yapıyor.
 • Dahil olan herkesin gizliliği: Konuya dahil olan herkesin gizliliğine ve yasal haklarına daima saygılıyız. Bundan ötürü, bireysel vakaların ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan veya teyitte bulunmaktan kaçınıyoruz.
 • İnceleme sürecinin bütünlüğü: Doğru sonuçlara ulaşılacağına inandığımız bir inceleme süreci oluştururken uzmanlarla işbirliği yaptık. İncelemelerimizin doğru ve adil sonuçlar doğurmasını garantilemek için her vakada tutarlı ve kapsamlı davranıyor, mevcut tüm kanıtları titizlikle ve önyargıdan uzak şekilde değerlendiriyoruz. İç ve dış baskı olsun olmasın; bu süreci hızlandırmayacağız, kestirmeden gitmeyeceğiz ya da gerçeklerin sadece bir kısmıyla erken sonuca ulaşmayacağız.