Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

“Ortak tutkularımızın etrafında buluşuyoruz.”

Aşağıda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) Ekibi'nin Riot çapında farklı seslerin duyulması ve kapsayıcı bir ortamın oluşması için yaptığı planları görebilirsiniz. Bu bizim en büyük önceliğimiz. Bu sayede:

 • Başarılı insanların ilgisini çekip ve bizimle kalmasını sağlayabilir,
   
 • En iyi fikirleri eyleme dökebilir,
   
 • Dünyanın her yerindeki oyunculara mümkün olan en iyi deneyimleri sunabiliriz.
Bu hedeflerimize ulaşmak için birkaç farklı etki alanına odaklanıyoruz:
 • Ekiplerde Çeşitlilik: Çeşitlilik barındıran, kapsayıcı ekipler hep kazanır. Çeşitliliğe sahip ve kapsayıcı ekiplerin, sorunların üstesinden gelmekte homojen ekiplere göre daha başarılı olduğunu tekrar tekrar gördük. Riot'un gücünü birbirini daha iyi olmaya teşvik eden ve kollayan insanların oluşturduğu, çeşitliliği yüksek ekiplerden almasını istiyoruz. Böylece oyunculara sunduğumuz içerikleri sürekli geliştirebiliriz.
   
 • Kapsayıcı Ortam: Tüm Riotçuların, kimliklerinin her yönünü işyerinde yansıtabileceklerini hissetmesini istiyoruz. Riotçu olmanın ne anlama geldiğine dair bir standardımız yok. İnançları, cinsiyet kimliklerini ifade ediş biçimleri, nereden geldikleri, kimden hoşlandıkları ve çok daha fazlası her Riotçunun kendisine özgü nitelikler. Sorunları çözerken birden fazla bakış açısına sahip olmak, bize kendi varsayımlarımızı ve taraflı olabilecek görüşlerimizi yeniden gözden geçirme imkânı veriyor. Böylece dünyanın dört bir yanındaki oyunculara daha önce hiç görmedikleri, harika deneyimler sunabiliyoruz. 
   
 • Adil Sistemler: Fırsat ve sonuçlar açısından adil olan sistemleri geliştirmeye ve korumaya son derece bağlıyız. İşe alım süreçleri, performans yönetimi, ücret sistemleri ve terfi oranları gibi yetenek süreçlerimizin hangi noktalarında iyileştirmeler yapmamız gerektiğini belirleyip sorunları doğrudan çözebiliyoruz.
Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalara ek olarak, Riot kültürünü de geliştirmek için harekete geçtik. Bu süreç hakkında daha geniş bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Daha yapacak çok işimiz olduğunu ve bu konudaki kararlığımızın sürekli ve tavizsiz olması gerektiğini biliyoruz. Kısa vadede odaklanacağımız çalışma akışlarıysa şöyle:

İşbirliği

Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında gösterdiğimiz çabanın verimli olması için eğitimler veriyoruz ve alanında uzman kişilerle birlikte çalışıyoruz. Şirketimizdeki Riotçuları çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında geliştirirken, bir yandan da yeni çözümler bulabilmek için kitle kaynaklı çalışmalar yürütüyoruz. Harika fikirler bulma ve bunları yürürlüğe koymaya örnek olarak, 2018'de verdiğimiz önyargı karşıtı eğitimi gösterebiliriz. Eğitim sırasında dahili ortaklarımıza çözüm süreçlerini yönetmeleri için bazı yetkiler tanımıştık ve sonrasında bunları Riot çapında uygulamıştık.

Eğitim

Öncelikle ekip liderlerimizden başlayarak Riotçuların eğitim ve gelişiminde yeniliklere gidiyoruz. Bu sayede çeşitlilik ve kapsayıcılık bilgimizde ve kapsayıcı uygulamalarımızda çıtayı yükseltiyoruz. Bunların bir kısmı, Riot çapında yeni programları şart koştuğumuz 2018 eğitimimize benziyor. Ayrıca, Riotçuların daha iyi takım arkadaşları ve dostlar olmaları için isteğe bağlı katılabilecekleri eğitim programları oluşturuyoruz. Şirket çapında daha yüksek standartlar belirliyor; ekip, üretim ve şirket seviyesinde tüm liderlerimizin herkese iyi örnek olmasını bekliyoruz.

Destek

Riot çapında, kapsayıcı çalışma ortamları oluşturan bütün toplulukları destekliyoruz. Halihazırda var olan gruplara resmiyet kazandıran veya yeni gruplara güzel bir başlangıç fırsatı sunan Riotçu Kimlik Grupları (Rioter Identity Groups ya da RIG olarak da bilinen, Çalışan Kaynakları Grupları'nın Riot versiyonu) oluşturduk. Şimdiyse bu grupların girişimlerinin ve şirketimize olan katkılarının büyümesine destek veriyoruz. Ayrıca Riot'un ihtiyacı olan değişikliklerin fitilini ateşleyebilmeleri için onlara gerekli kaynakları sunuyoruz. En iyi uygulamaları tüm RIG'lerle paylaşıyoruz ve yeterince temsil edilmeyen Riotçuların güvende, değerli ve iyi hissetmelerine yardımcı oluyoruz.