İster oyun ister sosyal medya ister diğer sanal ortamlar olsun, internet ortamında vakit geçiren herkes insanların her zaman birbirine karşı kibar davranışlarda bulunmadığını bilir. Her ne kadar internet ortamındaki kaba insan sayısı çok olmasa da diğer oyuncuların huzurunu kaçırmak için yalnızca birkaç kişi yeterlidir.

Hemen hemen herkesin bu durumun değişmesini istediğine eminiz. Biz de sizinle aynı fikirdeyiz. Bu yüzden oyunlarımızı daha güvenli, daha kapsamlı ve herkes için daha eğlenceli hale getirmenin yollarını arıyoruz. Hedefimize giden yolda karşımıza türlü zorluklar çıkıyor ve bu zorlukların üstesinden gelmek de ne yazık ki pek kolay değil.

Riot ekipleri raporlanan ve onaylanan olumsuz davranışlara yönelik önlemler almaya çalışırken biz de uzun vadeli çözümler arıyoruz. İşte oyuncu dinamikleri tasarımı tam da bu noktada devreye giriyor. Bir tasarım disiplini olan oyuncu dinamiklerinin altında sosyal deneyimleri daha ödüllendirici hale getirmek ve olumsuz etkileşimlerden kaçmak üzerine kurulu oyun yapıları oluşturmak yatıyor. Özetlemek gerekirse disiplinin amacı şu soruya cevap vermek: "Oyuncuları internet ortamında sağlıklı topluluklar kurmaları için nasıl teşvik ederiz ve bunu nasıl sürdürülebilir hale getiririz?"

Bu yazımızda, oyuncu dinamikleri tasarımı hakkındaki son konuşmamızdan ve ilk olarak 2020 yılındaki GDC'de tanıtıldığı günden bu yana kat ettiği yoldan bahsedeceğiz. Tasarımımızı Riotçulara tanıtırken kullandığımız materyalleri ve oyuncu dinamikleri mantalitesinin çalışmalarımıza nasıl yansıdığını size göstermek istiyoruz.

Bu video, oyuncu dinamikleri tasarımının ardında yatan fikri ve tasarımımızın oyun deneyimini nasıl etkilediğini anlatan iki bölümlük video serisinin ilki. Bu oldukça önem verdiğimiz bir konu olduğundan oyuncu dinamiklerini daha iyi hale getirmek için yaptığımız çalışmaların perde arkasını size aktarmak istiyoruz.

Oyuncu Dinamikleri Tasarımı Nedir?

Oyuncu dinamiklerini kendi aramızda son birkaç yıldır şu şekilde tanımlıyoruz:

 

riot-games-player-dynamics
“Oyuncu Dinamikleri 101” isimli Riot sunumundan

 

Riot'un kurucu ortaklarından biri olan Marc Merill'in de söylediği gibi, oyuncu dinamikleri çevrimiçi oyunları ve sosyal ortamları geliştirme konusuna "modern bir yaklaşım". Nihai amacımız, oyunlarımızın vaat ettiklerini gerçeğe dönüştürmek ve tasarımımızı kullanarak sosyal deneyimleri mümkün olduğunca ödüllendirici hale getirmek. Oyuncu dinamiklerinin asıl amacı olumsuz davranışlara çözüm yolları aramak değil. Bu onun amaçlarından yalnızca bir tanesi.

Yine de olumsuz davranış konusunun önemli bir sorun olduğunun farkındayız. Bu sebeple gelin önce Riotçuların oyuncu dinamikleri tasarımının nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olan iki sosyal bilimler kavramından bahsedelim.

İlk kavramımız olan olumlu sosyal davranış şu şekilde özetlenebilir:

"Başkalarının olumsuz davranışlarını onların niyetleriyle bağdaştırma eğiliminde olsak da olumsuz davranışların çoğu zaman aslında durumsal kısıtlamalardan kaynaklanıyor olması sosyal psikolojinin en önemli keşiflerinden biridir."

Lewin Denklemi olarak adlandırılan ikinci kavramımızsa şöyle:

 

riot-games-player-dynamics-lewin-behavior-equation
“Oyuncu Dinamikleri 101” isimli Riot sunumundan

 

Kasti olarak gözüken her şey aslında çoğu zaman durumsaldır. Davranışı değiştirmek için çevreyi de değiştirmek gerekir.

Oyunlardaki durum ve ortamları tanımlamada söz sahibi olduğumuzdan bunun oyun tasarımcılarını teşvik etmesini umuyoruz. Tasarımcılar, olumsuz davranışlar olarak karşımıza çıkan sosyal anlaşmazlıkları önlemek için ilk başta fark ettiklerinden çok daha fazlasını yapabilirler. Oyuncu dinamiklerini bir tasarım disiplini haline getirme amacının da aslında tasarımcılara bu sosyal anlaşmazlıkları nasıl önleyebileceklerini göstermek olduğunu söyleyebiliriz.

Doğruyu söylemek gerekirse olumsuz davranışları tamamıyla ortadan kaldıramayacağımızın farkındayız. Oyuncuların bazen kasıtlı olarak olumsuz davranışlar sergilediğinin de farkındayız. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Sürekli olarak olumsuz davranışlar sergileyenlerin oyunlarımızda yeri olmadığını düşünüyoruz.

Bizim yapabileceklerimizse anlaşmazlıkların yaşanma ihtimalini azaltmak, olumlu deneyim fırsatlarının sayısını arttırmak ve oyuncularla topluluklara esneklik bilinci kazandırmak. Üstelik bunların hepsi bilimsel temellere dayanıyor.

Oyuncu Dinamiklerinin Temeli

Daha iyi oyuncu deneyimleri sunmak adına oyunlara ve ekosistemlerine uygun özellikler ve hizmetler sağlamak amacıyla yaklaşık 150 yıllık sosyal bilimler alanından birçok farklı şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Oyuncu dinamiklerinin temeli oyun endüstrisinin çok eski yıllarına dayanıyor. Bu temelleri açıklamak için bazı oyunlardan ve çalışmalardan yararlanıyoruz:a

 
riot-games-history-of-player-dynamics
“Oyuncu Dinamikleri 101” isimli Riot sunumundan

 

Çok oyunculu oyunlar kendi içlerinde bir alan olduğundan bunlardan bazıları çığır açan türden çalışmalar. Bir kısmını oyuncu dinamiklerinin öncüleri olarak kabul ediyoruz. 1985 yılında çıkan Habitat, şüphesiz davranış sorunlarıyla aktif bir şekilde mücadele eden ilk oyunlardan biri. Üstelik o zamanlar insanların internete dakika başına ücret ödediğini de belirtelim!

Riot ise oyuncu dinamiklerine 2012 yılında Oyuncu Davranışları Ekibi'yle katıldı. Bu süre zarfında sıfırdan oyun yaparken neleri farklı yapabileceğimiz gibi birçok şey öğrendik. Tasarım alanının alt dallarından biri olan oyuncu dinamiklerini resmi olarak 2018 yılında tasarlamaya başladık ve 2020 yılında duyurduk.

Oyuncu dinamikleri oyun tasarımı ve kullanıcı deneyimiyle aynı becerileri paylaşıyor olsa da aynı zamanda bu iki alanın ihtiyaç duymadığı beceriler de onun için olmazsa olmaz:

 

riot-games-player-dynamics-toolkit
“Oyuncu Dinamikleri 101” isimli Riot sunumundan

 

Oyuncu dinamikleri adını köklü sosyal dinamikler alanından alıyor. Her ne kadar bazı şirketler bunu "sosyal tasarım" olarak adlandırsa da biz "oyuncu" öğesine vurgu yapmak ve bunun yalnızca laftan ibaret olmadığını göstermek istiyoruz.

Oyuncu Dinamiklerinin Durumu

Peki şu anda neler yapıyoruz?

Oyuncu dinamiği üzerine şu anda şirketin birçok yerinde çalışma yapılıyor. Bunlar arasında Proje L gibi erken aşamalardaki oyunlar, LoL, VAL, Wild Rift gibi güncel oyunların uzman ekipleri, Merkezi Oyuncu Dinamikleri ve platformumuzdaki hayran odaklı girişimler ve son olarak da gelişmekte olan topluluğumuz yer alıyor.

Riot'taki ekipler ve diğer alanlarla işbirliği içerisinde olan ve platformdaki KOBİ'lerden oluşan merkezi grubumuzla birlikte organize bir ekip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlardan her biri farklı tasarım aşamalarındaki zorluklarla mücadele etmenin yollarını arıyor. Üstelik hepsi hazır olduklarında geliştirdikleri özellikler ve hizmetler üzerine bireysel olarak konuşacaklar.

Tasarım aşamalarından bahsetmişken oyuncu dinamiklerinin oyunların proje sürecindeki etkisinden bahsetmek istiyoruz:

 

riot-games-player-dynamics-game-development-process
“Oyuncu Dinamikleri 101” isimli Riot sunumundan

 

Oyuncu dinamiklerinin prototip, tasarım öncesi ve tasarım aşamalarında oyun mekanikleri, bölüm tasarımı ve hikâye gibi birçok alanı kapsadığını söyleyebiliriz. Oyun çıkış aşamasına yaklaştıkça odak da meta oyun ve iletişim sistemlerine doğru kayıyor. Olumsuz davranışlar insanlar oyunu oynamaya başlayınca ortaya çıktığından alfa aşamasına yaklaştıkça risk kayıtları ve onları önlemeye yönelik çalışmalar gündeme geliyor. Oyun çıktıktan sonra ise değişiklikler daha küçük düzeyde yapılıyor veya halihazırda var olan sistemlerin üzerine ekleniyor.

Buradan sonra ise tasarımcılarımız daha çok üstte belirttiğimiz alanlar ve sosyal ekosistemin tamamını kapsayan platforma yoğunlaşmaya başlıyor. Bunlardan bazıları ağırlıklı olarak oyuncu dinamikleri işleriyle ilgileniyor ve yalnızca birkaçı "Oyuncu Dinamikleri Tasarımcısı" olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu arkadaşlarımız yeni özellikler ve hizmetler tasarlıyor, birden fazla ekiple birlikte çalışıyor ve yeni sistemler, araçlar ve öğretici materyaller geliştiriyor.

"Oyuncu Dinamikleri 101" adını verdiğimiz hızlandırılmış kursumuzdan birkaç ekran görüntüsü paylaşmak istiyoruz:a

 

riot-games-the-work-of-player-dynamics
Oyuncu dinamikleri tasarımcıları neler yapıyor
riot-games-the-common-player-dynamics-topics
Oyuncu dinamikleri tasarımcılarının en çok kafa yorduğu konular
riot-games-player-dynamics-influence-model
Oyunların gerçek hayatın birer yansımasıdır.

 

Oyuncu dinamiklerinin mantalitesini aktarmada bu materyallerin oldukça yararlı olduğunu düşünüyoruz. Üstelik hangi alanda çalıştıklarına bakılmaksızın tüm Riotçuların harika sosyal dinamik kararlar alabilecek düzeyde oyuncu dinamikleri araçlarına ve bilgilerine sahip olmasını istiyoruz.

Aynı şekilde sizin de bunlara erişebilmenizi istiyoruz.

Çok yönlü düşünce yapısına sahip olan herkesin oyuncu dinamikleri mantalitesini işlerine ve gündelik hayatlarına adapte edebileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki yazımızda oyuncu dinamikleri tasarımcılarının kullandığı dil ve bunun daha sağlıklı topluluklar oluşturma yolunda bize sağladığı yararlardan bahsedeceğiz.