Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Αυτά που καταλαβαίνουν μόνο οι δικηγόροι

Αυτά που καταλαβαίνουν μόνο οι δικηγόροι

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2018

Λατρεύουμε τους παίκτες μας και όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα που δημιουργούν. Στηρίζουμε τους παίκτες που χρησιμοποιούν την πνευματική μας ιδιοκτησία (εφεξής «IP») και δημιουργούν δωρεάν έργα, τα οποία ωφελούν την κοινότητα (εφεξής «Έργα»). Κατά κανόνα, συμφωνούμε με Έργα τα οποία ακολουθούν τους κανόνες που αναγράφονται παρακάτω, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιοδήποτε Έργο ανά πάσα στιγμή, εάν κρίνουμε ότι δεν συμμορφώνεται με τους εν λόγω κανόνες ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την IP μας.

1. Τι μπορώ να αναπτύξω με την IP της Riot;

TL;DR - Μπορείτε να αναπτύξετε δωρεάν απίστευτα πράγματα, τα οποία θα μπορεί να απολαύσει όλη η κοινότητα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις

Σύμφωνα με το επίσημο διάταγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ντεμάσια (δηλαδή της νομικής μας ομάδας): Υπό τον όρο ότι ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική (εφεξής «Οδηγίες»), και τους Όρους Χρήσης μας, η Riot Games, (εφεξής «Riot» ή «εμείς») σας παραχωρεί μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβαζόμενη, ανακλήσιμη, περιορισμένη άδεια που δεν μπορεί να υποαδειοδοτηθεί, για να χρησιμοποιείτε, να παρουσιάζετε και να δημιουργείτε παράγωγα έργα που βασίζονται στην IP της Riot για όλη την κοινότητα και αυστηρά για μη εμπορική χρήση (εκτός εάν συνάδει με τους κάτωθι αναγραφόμενους κανόνες). Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε τη χρήση της IP μας οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή/και χωρίς λόγο, όταν κρίνουμε, κατά τη μοναδική, απόλυτη και διακριτική μας ευχέρεια, ότι δεν προβαίνει στην ορθή χρήση της IP μας. Εάν σας αρνηθούμε το δικαίωμα χρήσης της IP μας, θα πρέπει να προβείτε στον άμεσο τερματισμό της ανάπτυξης, δημοσίευσης ή διανομής του Έργου σας.

2. Απαγορεύεται η εμπορική χρήση των Έργων (εκτός...)

TL;DR - Επιτρέπουμε την παθητική δημιουργία εσόδων μέσω διαφημίσεων για ορισμένο περιεχόμενο, μέσω συνδρομών και δωρεών σε ορισμένα κανάλια μετάδοσης (streaming) αλλά και σε έργα διαφήμισης τα οποία συμμορφώνονται με τους Όρους και την Πολιτική API και χρησιμοποιούν ένα έγκυρο κλειδί API.

Δεν μπορείτε να δημιουργείτε εμπορικά Έργα, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε Έργων περιλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος πληθοπορισμού στη χρηματοδότησή τους, οποιοδήποτε Έργο περιλαμβάνει κάποια επιχειρηματική ή νομική οντότητά ή οποιοδήποτε Έργο στο οποίο η πρόσβαση στο περιεχόμενο περιορίζεται μέσω χρηματοδότησης (π.χ. Patreon, YouTube Premium κ.λπ.) χωρίς μια γραπτή άδεια χρήσης από εμάς. Υπάρχουν μόνο τρεις εξαιρέσεις.

Οι Τρείς Εξαιρέσεις

Εξαίρεση 1: Έσοδα από διαφημίσεις

Επιτρέπουμε σε μεμονωμένους παίκτες να προωθούν τα Έργα τους σε ιστότοπους, μεταδόσεις ή βίντεο και να παράγουν έσοδα από αυτά μέσω κατάλληλων διαφημίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλονται στο διάστημα μεταξύ της συνδέσεως του θεατή και της έναρξης του μεταδιδόμενου περιεχομένου (pre-roll ad), διαφημίσεις οι οποίες προβάλλονται κατά τη διάρκεια του μεταδιδόμενου περιεχομένου (ad break) και επικαλύψεις με διαφημίσεις χορηγών (sponsor ad overlay). Το κατά πόσο μια διαφήμιση θεωρείται κατάλληλη ή όχι ορίζεται αποκλειστικά από εμάς.

Εξαίρεση 2: Μετάδοση τρόπου παιχνιδιού

Επιτρέπουμε σε μεμονωμένους παίκτες να ζητούν προσωπικές δωρεές ή να προσφέρουν περιεχόμενο βάσει συνδρομής κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης των παιχνιδιών μας, εφόσον οι μη έχοντες συνδρομή μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα τα παιχνίδια.

Εξαίρεση 3: Όροι και Πολιτική προγραμματιστών API

Επιτρέπουμε τα εμπορικά Έργα τα οποία (1) συμμορφώνονται με τους Όρους API και τις Πολιτικές API και (2) χρησιμοποιούν ένα, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ενεργό κλειδί API το οποίο παρείχαμε συγκεκριμένα σε εσάς για το Έργο σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διανέμουμε και να ανακαλούμε κλειδιά API κατά την αποκλειστική, απόλυτη και διακριτική μας ευχέρεια. Εάν ανακαλέσουμε το κλειδί API σας για οποιονδήποτε λόγο, καλείστε να τερματίσετε άμεσα το Έργο σας.

3. Μη εξουσιοδοτημένα παιχνίδια ή εφαρμογές.

Απαγορεύουμε τη χρήση της IP μας σε παιχνίδια και εφαρμογές. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος της IP μας (π.χ. εμφάνιση χαρακτήρων, ικανότητες χαρακτήρων, χάρτες, εικονίδια, αντικείμενα κ.λπ.) σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι ή εφαρμογή. Για να είμαστε ξεκάθαροι: Δεν επιτρέπουμε την κυκλοφορία οποιουδήποτε Έργου στο Apple Store ή το Google Play Store, εάν δεν διαθέτει γραπτή άδεια χρήσης από εμάς ή κάποιο έγκυρο κλειδί API της Riot που συμμορφώνεται με τους Όρους και την Πολιτική API (όπως περιγράφονται παραπάνω).

4. Θα πρέπει το Έργο μου να περιέχει πρωτότυπο περιεχόμενο;

TL;DR - Ναι Μην αντιγράφετε απλά τα ήδη υπάρχοντα. Δημιουργήστε κάτι νέο!

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την IP κάποιου τρίτου μέρους στο Έργο σας, χωρίς την άδειά του.
Μην κλέβετε τα Έργα άλλων. Ζητήστε την άδειά τους και δώστε τους τα εύσημα.
Μην αντιγράφετε ή προσθέτετε ελαφρύ σχολιασμό σε ήδη υπάρχον περιεχόμενο (π.χ. αγώνες esports ή vod άλλων παικτών). Συνεισφέρετε και εσείς στην κοινότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που αναγνωρίζουν αυτόματα το περιεχόμενό μας, προς αποτροπή του κανιβαλισμού του υπάρχοντος περιεχομένου.

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα λογότυπα ή τα σήματα κατατεθέντα της Riot;

TL;DR - Όχι. Δεν θέλουμε οι παίκτες να μπερδεύονται σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση μεταξύ της Riot και του Έργου σας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε λογότυπου ή σήματος κατατεθέντος σε οποιοδήποτε σημείο του Έργου σας, καθώς και σε ιστότοπους, διαφημιστικά προϊόντα, βίντεο ή άλλες δημοσιεύεις, εκτός εάν διαθέτετε γραπτή άδεια χρήσης από εμάς. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ονομάτων τομέων (καταλήξεις διευθύνσεων), λογαριασμών κοινωνικών δικτύων ή κάτι αντίστοιχου που χρησιμοποιεί την επωνυμία Riot Games ή οποιοδήποτε από τα σήματα κατατεθέντα, εμπορικές επωνυμίες, ονόματα χαρακτήρων κ.λπ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα σήματα κατατεθέντα που μας ανήκουν ή ονόματα που σχετίζονται με την IP μας ως λέξεις-κλειδιά ή ετικέτες αναζήτησης.  

6. Μπορώ να μοιραστώ το Έργο μου με την κοινότητα;

TL;DR - Αμέ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γνωστοποιήσετε στην κοινότητα ότι το Έργο δημιουργήθηκε από έναν οπαδό και όχι από την ίδια τη Riot.

Εάν μοιραστείτε το Έργο σας με άλλους, συμπεριλάβετε σε εμφανές σημείο την ακόλουθη ανακοίνωση (π.χ. στον ιστότοπο του Έργου σας):

Το [Τίτλος του Έργου σας] δημιουργήθηκε σύμφωνα με την πολιτική «Αυτά που καταλαβαίνουν μόνο οι δικηγόροι» της Riot Games, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία ανήκουν στη Riot Games.  Η Riot Games δεν υποστηρίζει ή χρηματοδοτεί αυτό το Έργο.

7. Μπορεί η Riot να χρησιμοποιήσει το έργο μου;

TL;DR - Ναι

Θέλουμε οι οπαδοί μας να δημιουργούν και να μοιράζονται μεταξύ τους κάθε λογής πράγματα. Με τη σειρά μας, θέλουμε να αφαιρέσουμε όλους τους φραγμούς όσον αφορά την κοινοποίηση. Δεν θέλουμε να μας κάνετε μήνυση εάν δημιουργήσουμε κάτι το οποίο μοιάζει με το Έργο σας ή παρουσιάσουμε το Έργο σας αυτό καθαυτό. Οπότε, θα ζητήσουμε την άδειά σας προτού το παρουσιάσουμε ή το μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, θα ζητήσουμε την άδειά σας όσον αφορά τα παρακάτω: Συμφωνείτε στη χρήση, την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων του Έργου σας σε οποιαδήποτε μορφή, βάσει μιας μεταβιβάσιμης, αμετάκλητης, μη αποκλειστικής, παγκόσμιας ισχύος, εξοφληθείσας, άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άδειας χρήσης που μπορεί να υποαδειοδοτηθεί, χωρίς υποχρέωση καταβολής αντιτίμου, αναγνώρισης ή έγκρισής σας.

*    *    *

Εν κατακλείδι, μια μικρή ανακεφαλαίωση: Ακολουθήστε τις Οδηγίες, προσφέρετε το Έργο σας δωρεάν για όλη την κοινότητα και ο Μούντο ο Γιάπης θα παραμείνει ήρεμος.