Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE RIOT GAMES

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Witamy w Riot Games! W naszej polityce dotyczącej plików cookie opisujemy typy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, które stosujemy (my i nasi partnerzy) podczas odwiedzania lub korzystania z usług Riot przez użytkownika.

Używane przez nas określenie „Riot Games” oznacza Riot Games Limited — spółkę zależną, w całości należącą do Riot Games, Inc. — i jej spółki zależne. Używane przez nas określenie „usługi Riot” oznacza League of Legends i wszelkie inne gry, witryny internetowe, aplikacje oraz usługi, które zawierają link do niniejszej polityki, bez względu na to, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp bądź ich używa, w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych.

Naszą politykę dotyczącą plików cookie należy czytać łącznie z polityką prywatności dla usług Riot w danym regionie. Korzystanie z usług Riot lub uzyskiwanie do nich dostępu oznacza wyrażenie zgody na praktyki opisane poniżej (wyłączając przypadki, w których użytkownik zdecyduje się je wyłączyć).


1. Co to jest plik cookie?


„Pliki cookie” to małe porcje danych (często pliki tekstowe) umieszczane na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez odwiedzane usługi Riot lub naszych partnerów. Jako standardowa funkcja głównych aplikacji przeglądarek, pliki cookie są szeroko stosowane w celu zwiększania wydajności pracy lub działania usług internetowych, a także w celu udostępniania dostawcom tych usług informacji na temat przeglądania Internetu przez użytkownika. Gdy użytkownik wraca do tej samej usługi internetowej, przeglądarka wysyła jej z powrotem wcześniej zapisane pliki cookie. Pozwala to usłudze rozpoznać użytkownika i przywołać ważne informacje, przez co korzystanie z usług internetowych jest bardziej spersonalizowane i wygodne, na przykład dzięki zapamiętaniu zapisanych preferencji.

Zarówno my, jak i nasi partnerzy używamy też innych technologii, w tym danych przechowywanych w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu użytkownika, identyfikatorów powiązanych z urządzeniem oraz innego oprogramowania do podobnych celów. Obejmuje to następujące technologie:

 • Tagi pikselowe. Tagi pikselowe (zwane także sygnałami nawigacyjnymi lub pikselami) to małe bloki kodu zainstalowane na stronie internetowej, w wiadomości e-mail, aplikacji lub reklamach (albo wywoływane przez nie), które mogą pobierać określone informacje na temat urządzenia i przeglądarki oraz sposobu interakcji użytkownika z nimi. Obejmuje to na przykład informacje o typie urządzenia, systemie operacyjnym, typie i wersji przeglądarki, odwiedzanej witrynie internetowej, czasie wizyty, stronie odsyłającej, adresie IP, o fakcie otwarcia wiadomości e-mail lub kliknięcia reklamy oraz inne podobne informacje, w tym mały plik tekstowy (plik cookie), który jednoznacznie identyfikuje urządzenie. Za pomocą pikseli osoby trzecie mogą ustawiać i odczytywać pliki cookie przeglądarki z domeny, której same nie obsługują, oraz gromadzić informacje o odwiedzających tę domenę, zazwyczaj za zgodą właściciela domeny.
 • Lokalna pamięć masowa. Jest to ogólne określenie innych miejsc w przeglądarce lub na urządzeniu, w których witryny internetowe, reklamy lub osoby trzecie mogą zapisywać informacje (na przykład lokalna pamięć masowa HTML5 i pamięć podręczna przeglądarki).
 • Zestawy do tworzenia oprogramowania. Zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK, Software Development Kit) funkcjonują jak piksele i pliki cookie, z tym że działają w kontekście aplikacji mobilnych, w którym piksele i pliki cookie nie zawsze mogą funkcjonować. Fragmenty kodu (SDK) są instalowane w aplikacji, która pozwala nam i naszym partnerom zbierać określone informacje na temat interakcji użytkownika z aplikacją oraz informacje o jego urządzeniu i sieci.
 • Pliki cookie typu flash. Jest to technologia zapewniająca funkcjonalność podobną do plików cookie, która może zapisywać informacje na urządzeniu użytkownika. Te informacje są często przechowywane w innych plikach niż pozostałe pliki cookie. Oznacza to, że zarządzanie nimi i usuwanie ich odbywa się w inny sposób. Poniżej wyjaśniamy, jak można to zrobić.
 • Adres IP. Adres IP to krótka forma adresu protokołu internetowego, przypisywana przez dostawców dostępu internetowego każdemu komputerowi podłączonemu do Internetu. Właściciele witryn internetowych mają dostęp do adresów IP korzystających z niej użytkowników. Za pomocą adresów IP możemy (my i nasi partnerzy) identyfikować kraj, region i miasto, z których komputer łączy się z Internetem. Dla przykładu adresy IP są używane do celów geolokalizacji adresu IP, np. przez usługę Google Analytics.
 • Identyfikatory urządzeń. Możemy też zbierać adresy IP, unikatowy identyfikator urządzenia lub utworzyć unikatowy „odcisk palca” urządzenia (czyli unikatową kombinację różnych informacji z urządzenia użytkownika pozwalającą je wyodrębnić), za pomocą którego możemy rozpoznać urządzenie. Możemy następnie używać identyfikatora podobnie jak plików cookie.

W niniejszej polityce wszystkie te i podobne technologie określamy mianem „plików cookie”. Technologii tych można używać do rozpoznawania, kiedy urządzenie wykonuje pewne czynności. Mogą one na przykład rozpoznawać, że użytkownik odwiedza strony w naszych witrynach i witrynach innych podmiotów, używa części aplikacji albo otwiera wysłane przez nas wiadomości e-mail lub linki w technologiach.


2. Dlaczego w usługach Riot są używane pliki cookie?


Zarówno my, jak i nasi partnerzy używamy plików cookie do automatycznego rejestrowania pewnych informacji o sposobie korzystania z usług Riot, sposobie nawigacji po nich oraz do rozpoznawania korzystania z usług Riot. Pomaga to w szczególności w identyfikowaniu użytkownika, analizowaniu, ulepszaniu i zabezpieczaniu usług Riot oraz personalizowaniu treści i funkcji oraz dostosowywaniu i wykonywaniu pomiarów reklam, zarówno w usługach Riot, jak i poza nimi.

Ponieważ ulepszamy i aktualizujemy usługi Riot, pliki cookie używane w usługach Riot zmieniają się od czasu do czasu, jednak zazwyczaj należą do poniższych kategorii używania:

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

 • Uwierzytelnianie. Używamy plików cookie, aby zweryfikować konto użytkownika i ustalić, czy jest on zalogowany. Dzięki temu możemy ułatwić mu dostęp do usług Riot i przedstawić mu odpowiednie informacje i funkcje oraz sposób działania usług. Przykładowo używamy plików cookie, aby utrzymać stan zalogowania użytkownika, gdy przechodzi on między różnymi stronami usługi Riot lub uzyskuje dostęp do zabezpieczonych obszarów usług Riot. Pliki cookie umożliwiają też zapamiętanie przeglądarki, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie logować się przy każdej wizycie w usługach Riot.
 • Zabezpieczenia. Używamy plików cookie, aby zapewnić niezbędne procedury sprawdzania i kontroli, które chronią zarówno nas, jak i użytkownika. Pomagają one na przykład uwierzytelnić korzystanie z usług przez użytkownika, zapobiegać nieuczciwemu wykorzystaniu poświadczeń dostępu, zachować poufność danych użytkownika i wykrywać złośliwą aktywność oraz naruszenie naszych Warunków Użytkowania.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

 • Preferencje i funkcje. Używamy plików cookie, aby umożliwić działanie funkcji, które pomagają nam świadczyć usługi Riot. Przykładowo używamy plików cookie, aby zapamiętać pewne informacje na temat preferencji lub wybieranych opcji, postępu zamówienia oraz wyświetlanych stron i wykonanych działań w usługach Riot w celu poprawy komfortu korzystania z usług Riot. Te pliki pozwalają nam lepiej personalizować wizyty użytkownika w usługach Riot, umożliwiając zapamiętywanie takich ustawień, jak region, język lub ustawienia ekranu. Dzięki temu możemy wyświetlać właściwe opcje i odpowiednio spersonalizowane treści, gdy użytkownik powraca do usług Riot. Na przykład zapamiętując region i język, usługi Riot mogą wyświetlać lokalne artykuły lub harmonogramy nadchodzących wydarzeń w okolicy i używać w tym celu lokalnego języka. Możemy również używać plików cookie do przechwytywania preferowanych ustawień dźwiękowych i wizualnych (takich jak rozmiar tekstu, czcionka, rozdzielczość itd.), referencyjnych witryn internetowych, sekwencji stron odwiedzanych w usługach Riot, a także innych podobnych informacji na temat zachowania użytkownika podczas przeglądania Internetu oraz wybieranych opcji dotyczących wyglądu i sposobu działania usług Riot. Pomaga to nam między innymi monitorować i ulepszać usługi Riot, personalizować sposób ich przeglądania oraz ułatwiać ponowne wizyty. Preferowane pliki cookie nie są niezbędne do działania większości funkcji. Jednak bez nich korzystanie z usług może być mniej funkcjonalne, a każde odwiedziny mogą się wiązać z koniecznością ponownego wprowadzenia preferencji za każdym razem.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

 • Analityka i badania. Używamy plików cookie do zbierania informacji o interakcjach użytkownika z usługami Riot. Informacje te pomagają nam zrozumieć sposób korzystania z usług Riot i dokonać analiz prowadzących do ich ulepszenia. Pomagają nam na przykład zrozumieć i przeanalizować, które strony są najczęściej odwiedzane, określić, kiedy mogą wystąpić trudności, oraz znaleźć sposoby na ulepszenie usług Riot. Innymi słowy, pozwalają nam poznać i analizować ogólne wzorce korzystania z usług Riot, analizować ogólny ruch i przedstawić sposoby interakcji z usługami Riot. Od czasu do czasu możemy również angażować partnerów do pomocy nam w lepszym zrozumieniu i przeanalizowaniu sposobu interakcji użytkownika z usługami Riot. Obejmuje to umieszczanie analitycznych i badawczych plików cookie w naszym imieniu. Korzystamy na przykład z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, takich jak Google Analytics, które pomagają nam w ocenie korzystania z usług Riot i tworzeniu opracowań na ten temat. Spółki te mogą umieszczać i odczytywać własne technologie śledzenia w celu zbierania informacji o działaniach użytkownika w witrynach i usługach internetowych.

REKLAMOWE PLIKI COOKIE

 • Reklamy, wgląd i pomiary. Pliki cookie służą nam i naszym partnerom do zbierania informacji o wizytach w usługach Riot i korzystaniu z nich przez użytkownika. Ma to na celu prezentowanie użytkownikowi reklam spółek i innych organizacji, które według nas lub naszych partnerów mogą go zainteresować, zarówno w usługach Riot, jak i poza nimi. Odbywa się to na podstawie korzystania przez użytkownika z naszych witryn i witryn innych podmiotów. Możemy na przykład (my lub nasi partnerzy) wyciągać wnioski na temat użytkownika w oparciu o treści używane przez niego w usługach Riot lub wyświetlane w innych witrynach i na tej podstawie prezentować mu reklamy uznane za adekwatne. Tego typu reklamy są nazywane „reklamami opartymi na zainteresowaniach”. Pliki cookie służą również nam i naszym partnerom do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Pliki cookie pozwalają nam i naszym partnerom policzyć na przykład liczbę wyświetleń danej reklamy oraz zmierzyć częstotliwość, z jaką użytkownicy klikają lub wyświetlają reklamy zarówno w usługach Riot, jak i poza nimi. Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy umieszczają w związku z tym własne pliki cookie. Na przykład nasi partnerzy reklamowi mogą korzystać z plików cookie, aby pomóc w prezentowaniu reklam lepiej dostosowanych do zainteresowań, które okazał użytkownik podczas przeglądania usług Riot lub innych usług internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, określać, czy użytkownik widział wcześniej konkretną reklamę (aby zapobiec wyświetlaniu tych samych materiałów) oraz do innych zgodnych z prawem celów biznesowych.

Zarówno my, jak i nasi partnerzy możemy łączyć dowolne informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie i innych technologii (takich jak historia przeglądarki):

 • z informacjami podanymi przez użytkownika;
 • z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, w tym od internetowych i pozainternetowych dostawców danych (na przykład z informacjami demograficznymi i opartymi na zainteresowaniach);
 • jeśli użytkownik wyraża na to zgodę w swoich ustawieniach prywatności w serwisach społecznościowych — z informacjami, które uzyskujemy z serwisów społecznościowych (na przykład informacjami dotyczącymi korzystania z serwisu oraz publikowanych w nim postów, wiadomości lub komentarzy).

3. Kto umieszcza pliki cookie na urządzeniu?


Pliki cookie mogą być umieszczane na urządzeniu przez Riot Games jako operatora usług Riot. Te pliki cookie noszą nazwę „własnych plików cookie”. Niektóre pliki cookie mogą też być umieszczane na urządzeniu, gdy użytkownik korzysta z usług Riot, przez jednego z naszych partnerów. Te pliki cookie noszą nazwę „zewnętrznych plików cookie” i służą dostarczaniu usług nam lub innym podmiotom. Dlatego też niektóre pliki cookie umieszczone w usługach Riot nie są powiązane z Riot Games. Gdy użytkownik odwiedza usługę Riot z zamieszczoną zawartością pochodzącą na przykład od należącego do Google DoubleClick, Nanigans.com lub Ad4game.com, partnerzy ci mogą umieścić swoje pliki cookie w przeglądarce internetowej. Rejestrują one wizytę w usługach Riot i informacje te są również udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.

Nie kontrolujemy zewnętrznych plików cookie i ze względu na sposób działania tych plików nie mamy do nich dostępu, ponieważ te pliki cookie są dostępne tylko dla osoby, która je pierwotnie umieściła. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszych partnerów, aby upewnić się, że sposób korzystania przez nich z plików cookie jest do zaakceptowania. Więcej informacji o spółkach dostarczających zewnętrzne pliki cookie do usług Riot oraz o sposobie wykorzystywania przez nie informacji o użytkownikach można uzyskać, klikając tutaj.

Gdy użytkownik odwiedza stronę z zamieszczoną zawartością pochodzącą na przykład z serwisu YouTube lub Facebook lub z widżetami serwisów mediów społecznościowych, takimi jak przycisk Lubię to z Facebooka, partnerzy ci mogą korzystać ze swoich plików cookie lub podobnych technologii. Nie mamy nad tym kontroli.


4. Jak można zarządzać plikami cookie?


Jeśli odpowiednia usługa Riot zawiera narzędzie zatwierdzania plików cookie (Cookie Consent Tool), można za jego pomocą w każdej chwili odrzucić lub zaakceptować pliki cookie z usług Riot.

Więcej na temat, jak zobaczyć, jakie pliki cookie zostały umieszczone oraz sposobu zarządzania plikami cookie i wyłączania ich, można znaleźć na stronie Wszystko o plikach cookie. Informacje na temat włączania lub wyłączania plików cookie w danej przeglądarce internetowej można znaleźć w witrynie internetowej dostawcy za pośrednictwem ekranu pomocy.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie wykorzystywania plików cookie przez reklamodawców oraz oferowanych przez nich opcjach do wyboru, należy sięgnąć do następujących źródeł:

Aby wyczyścić wszystkie pliki cookie pozostawione przez usługi internetowe, w tym w wyniku odwiedzenia usług Riot, można pobrać programy czyszczące śledzące pliki cookie: Lavasoft i Spybot .

Narzędzia do zarządzania plikami cookie dostępne w przeglądarce nie usuwają plików cookie typu flash. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami prywatności i przechowywania plików cookie typu flash, można skorzystać z instrukcji podanych przez Adobe tutaj.

Zainstalowanie naszych aplikacji powoduje zainstalowanie zestawów SDK. Zestawów SDK nie można dezaktywować. W związku z tym nie należy instalować naszych aplikacji w razie braku zgody na używanie zestawów SDK.

Nie kontrolujemy zewnętrznych plików cookie i ze względu na sposób działania plików cookie nie mamy do nich dostępu, ponieważ pliki cookie są dostępne tylko dla osoby, która je pierwotnie umieściła. Aby uzyskać więcej informacji na temat zewnętrznych plików cookie, należy skorzystać z witryn odpowiednich spółek. Więcej informacji o spółkach dostarczających zewnętrzne pliki cookie za pośrednictwem usług Riot oraz o sposobie zarządzania ich plikami cookie można uzyskać, klikając tutaj.

Zwracamy uwagę, że rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach niekoniecznie oznacza całkowite zablokowanie automatycznego gromadzenia informacji w usługach Riot. Nie oznacza też, że użytkownik będzie otrzymywać mniej reklam ani że przestaną one być w ogóle wyświetlane. Otrzymywane reklamy nie będą już natomiast oparte na zainteresowaniach, a zatem mogą być mniej adekwatne do zainteresowań użytkownika.

Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie nie wszystkie funkcje usług Riot mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji na temat rezygnacji z usług Google Analytics, które korzystają z plików cookie oraz z adresu IP, można uzyskać, klikając tutaj.


5. Sygnały Do-not-track


Nasze usługi nie odpowiadają na sygnały Do Not Track przeglądarek internetowych. Niektóre nowsze przeglądarki internetowe zawierają funkcje DNT. Po aktywowaniu funkcje te często wysyłają do odwiedzanych witryn sygnał wskazujący, że użytkownik nie chce być w jakikolwiek sposób śledzony.

Te usługi (lub treści umieszczane w nich przez osoby trzecie) mogą nadal wykonywać działania postrzegane jako śledzenie, nawet jeśli użytkownik ustawił taką preferencję, w zależności od zasad ochrony prywatności obowiązujących w tej usłudze.

Z powodu braku powszechnego rozumienia, jak interpretować sygnał DNT, Riot Games nie odpowiada obecnie na sygnały DNT przeglądarek w usługach Riot.


6. Aktualizacje polityki


Naszą politykę możemy od czasu do czasu aktualizować w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, prawodawstwie, naszych działaniach lub w innych celach, które uznamy za konieczne lub właściwe. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej polityki w usłudze Riot lub za jej pośrednictwem. Zachęcamy do częstego sprawdzania powyższej daty („Data wejścia w życie”), aby mieć świadomość ostatnich zmian w naszej polityce oraz lepiej zrozumieć charakter własnych interakcji z usługami Riot.


7. Kontakt z nami


Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki lub naszych praktyk dotyczących prywatności prosimy przesyłać nam za pośrednictwem poczty e-mail na adres privacy@riotgames.com lub drogą pocztową na adres podany poniżej.

Riot Games Limited
P.O. Box 11989,
Dublin 2
Irlandia