Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

POLITYKA PRYWATNOŚCI RIOT GAMES

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2023 r.

Witamy w Riot Games! W naszym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności wyjaśniamy, jakie informacje gromadzi firma Riot Games podczas odwiedzania lub używania Usług Riot przez użytkownika, a także w jaki sposób może je wykorzystywać lub udostępniać. Opisujemy tylko własne praktyki — niniejsze oświadczenie nie dotyczy stron trzecich, które nie są naszą własnością ani pod naszą kontrolą, w tym innych firm, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje w ramach Usług Riot lub za ich pośrednictwem (zobacz Witryny i usługi zewnętrzne).

Siedziba główna Riot Games, Inc. mieści się w Los Angeles. Riot Games, Inc. i jej spółki zależne są częścią globalnej firmy zajmującej się grami, z biurami i obszarami działania zlokalizowanymi na całym świecie (zobacz Międzynarodowe przetwarzanie danych). Używane przez nas określenie „Riot Games” (lub zwroty w pierwszej osobie liczby mnogiej) oznaczają jednostkę lub, w stosownych przypadkach, jednostki Riot Games, które kontrolują informacje użytkownika i są za nie odpowiedzialne (jednostki te wymieniono w części Kontakt z nami).

Używane przez nas określenie „Usługi Riot” oznacza wszelkie gry, witryny internetowe, aplikacje, treści związane z rozrywką oraz usługi, które odwołują się do niniejszego oświadczenia, bez względu na to, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp bądź ich używa lub w jaki sposób współpracuje z nami, w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych lub w trybie offline, na przykład telefonicznie. Używanie Usług Riot podlega też warunkom świadczenia usług obowiązującym w regionie użytkownika (w tym ich postanowieniom dotyczącym ograniczeń odpowiedzialności za szkody, rozstrzygania sporów i stosowania obowiązującego prawa). Prosimy o przeczytanie niniejszego oświadczenia w całości w celu upewnienia się, że zostało dobrze zrozumiane. Należy też przeczytać uważnie warunki świadczenia usług oraz upewnić się, że zostały zrozumiane oraz wyrazić na nie zgodę przed użyciem Usług Riot.

Zachęcamy do korzystania z interaktywnych funkcji niniejszego oświadczenia. Dla wielu części napisaliśmy streszczenia, które przedstawiają w skrócie kluczowe zagadnienia w nich omówione. Streszczenia te powstały jednak wyłącznie dla uproszczenia i należy przeczytać uważnie całe oświadczenie, ponieważ ma ono priorytet w przypadku jakichkolwiek niejednoznaczności lub konfliktów. Łącza „Rozwiń” pozwalają uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących konkretnych tematów. Do przechodzenia między częściami służą łącza „Powrót na górę” oraz poniższy spis treści.

Jeśli którakolwiek z części oświadczenia jest niezrozumiała, można skontaktować się z nami w celu zadania pytań.

Mieszkańców Federacji Rosyjskiej i Turcji prosimy o kliknięcie odpowiedniego linku w celu uzyskania dodatkowych ważnych informacji.

Spis treści

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Streszczenie: Zbieramy informacje na trzy główne sposoby:

 • Część z nich użytkownik przekazuje bezpośrednio (np. rejestrując swoje konto).
 • Część z nich rejestrujemy automatycznie (w tym za pomocą technologii, takich jak pliki cookie).
 • Część z nich otrzymujemy od stron trzecich (np. od spółek świadczących usługi mediów społecznościowych).

Konkretne rodzaje zbieranych informacji z reguły zależą od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcję, np. jakich Usług Riot używa i w jaki sposób.

A. Informacje podawane przez użytkownika

Streszczenie: Zbieramy informacje, które użytkownik zdecyduje się nam podać. Gdy prosimy użytkownika o informacje, nie musi ich udostępniać, ale jeśli odmówi, może nie mieć dostępu do niektórych Usług Riot lub nie móc korzystać z ich pełnej funkcjonalności.

Rozwiń


B. Informacje zbierane automatycznie

Streszczenie: Zbieramy automatycznie pewne informacje o sposobie interakcji użytkownika z Usługami Riot, sposobie nawigacji po nich, a także informacje na temat urządzenia i oprogramowania używanych w tych celach.

Rozwiń


C. Informacje zbierane od stron trzecich

Streszczenie: Czasem uzyskujemy informacje od stron trzecich do wykorzystania wraz z informacjami, które zbieramy. Na przykład jeśli użytkownik połączy swoje konto w serwisie Facebook z kontem Riot Games, Meta może udostępnić nam informacje zgodnie z polityką prywatności serwisu Facebook oraz ustawieniami prywatności użytkownika w tym serwisie. Meta udostępnia nam również informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z oficjalnej strony Riot Games i naszych stron dla fanów gier w serwisie Facebook. Zbieramy także przykładowo informacje reklamowe i analityczne od stron trzecich, aby wspierać nasze inicjatywy marketingowe, ulepszać Usługi Riot i lepiej zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi.

Rozwiń


Powrót na górę

D. Kategorie gromadzonych i ujawnianych danych osobowych

Podsumowując, w zależności od korzystania przez użytkownika z Usług Riot, następujące kategorie danych osobowych mogły zostać zebrane i ujawnione w celu biznesowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • Identyfikatory, w tym imię i nazwisko, nazwa użytkownika w grze, adres e-mail, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adresy IP, unikalne identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory internetowe
 • Dane dotyczące chronionych klasyfikacji na mocy prawa stanowego lub federalnego, w tym data urodzenia, wiek, płeć i informacje zdrowotne związane z dostępnością
 • Informacje handlowe, w tym interakcje z Usługami Riot, informacje dotyczące wsparcia użytkownika, historia zakupów, metoda płatności i inne informacje dotyczące płatności
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym o korzystaniu z Usług Riot (znaczniki czasu, kliknięcia, przewijanie, czasy przeglądania, mapy ciepła przeglądania, wyszukiwania, strony odsyłające/wychodzące oraz aktywność i interakcje w naszych klientach gier, w tym dzienniki czatów), komputerze lub urządzeniu (możliwości przetwarzania, producent i model, język i inne ustawienia regionalne oraz rozdzielczość ekranu i podobne ustawienia), połączeniu z Usługami Riot (typ i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych oraz ustawienia preferencji użytkownika), jakości działania Usług Riot (błędy ładowania i czas reakcji), dane dotyczące platform stron trzecich i użytkowania oraz informacje reklamowe i analityczne
 • Dane geolokalizacyjne, w tym kraj oraz przybliżona lokalizacja na podstawie adresu IP
 • Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, sensoryczne lub podobne, w tym czat audio i tekstowy, nagrana rozgrywka i związane z nią informacje (kolejność tworzenia i działania w grze)
 • Inne informacje, w tym dane z ankiet (preferencje, zainteresowania, ogólne dane demograficzne, hobby, ulubione gry) oraz informacje dotyczące udziału w konkursie
 • Wnioskowanie na podstawie powyższych niewrażliwych kategorii informacji, w tym dotyczących preferencji użytkowników. Nie wyprowadzamy wniosków o cechach wykorzystując wrażliwe dane osobowe.

Powrót na górę

II. JAK ZBIERAMY INFORMACJE

Streszczenie: Oprócz informacji podawanych przez użytkownika, zarówno my, jak i nasi partnerzy rejestrujemy automatycznie pewne informacje o sposobie korzystania z Usług Riot i sposobie nawigacji po nich. Te informacje możemy łączyć z innymi informacjami uzyskiwanymi od użytkownika lub zbieranymi na jego temat, zgodnie z opisem w niniejszym oświadczeniu, w tym do egzekwowania naszych warunków świadczenia usług oraz do celów analitycznych i reklamowych.

A. Pliki cookie i powiązane technologie

Streszczenie: Używamy własnych serwerów i technologii takich jak pliki cookie do automatycznego zbierania i przechowywania informacji o sposobie interakcji użytkownika z Usługami Riot, a także na temat urządzenia używanego w tym celu.

Rozwiń


B. Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach

Streszczenie: Współpracujemy ze stronami trzecimi (takimi jak dostawcy treści, podmioty analityczne i sieci reklamowe), aby ulepszać Usługi Riot i lepiej zrozumieć sposób interakcji z nimi przez użytkownika, a także wspierać nasze inicjatywy marketingowe. Te podmioty mogą zbierać automatycznie informacje od użytkownika w związku z jego odwiedzinami.

Rozwiń


C. Strony dla fanów na Facebooku

Streszczenie: Riot Games ma oficjalne strony dla fanów na Facebooku. Należy do nich oficjalna strona Riot Games oraz strony dla fanów poszczególnych gier. Meta zbiera dane z tych stron zgodnie ze swoją polityką prywatności, a następnie udostępnia Riot Games statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, jakiego typu działania podejmują ludzie na naszych stronach dla fanów („Statystyki”). Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook Ireland”) i Riot Games są współadministratorami w zakresie zbierania Statystyk.

Rozwiń


Powrót na górę

III. JAK WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Streszczenie: Używamy informacji użytkownika i udostępniamy je zgodnie z podstawami prawnymi opisanymi poniżej. Mają one pomóc nam w dostarczaniu, obsługiwaniu, ulepszaniu, zrozumieniu, dostosowywaniu, wspieraniu i promowaniu Usług Riot.

A. Podstawy prawne

Streszczenie: Używamy informacji użytkownika i udostępniamy je (i) w celu świadczenia usług zgodnie z warunkami świadczenia usług, (ii) za zgodą użytkownika, (iii) zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (takim jak bezpieczeństwo i zapewnienie spersonalizowanej usługi) naszych i innych osób oraz (iv) z innych przyczyn prawnych.

Rozwiń


B. Wykorzystywanie informacji

Streszczenie: Informacje, które zbieramy (zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu z innymi informacjami zbieranymi zgodnie z niniejszym oświadczeniem), pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem oraz skutecznym reklamowaniu. Konkretne sposoby wykorzystywania przez nas informacji często zależą od sposobu używania Usług Riot przez użytkownika.

Rozwiń


C: Udostępnianie informacji

Streszczenie: Nie udostępniamy informacji kontaktowych użytkownika (takich jak adres e-mail lub adres domowy) niezależnym stronom trzecim bez jego wiedzy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych informacjach (takich jak egzekwowanie warunków świadczenia usług, zabezpieczanie Usług Riot lub jeśli jest to wymagane przez prawo bądź w odpowiedzi na postępowanie oparte o przepisy prawa). Nie sprzedajemy informacji użytkownika niezależnym stronom trzecim. Nie przekazujemy również informacji o użytkowniku niezależnym stronom trzecim na potrzeby krzyżowej reklamy behawioralnej. Udostępniamy informacje niezawierające informacji kontaktowych (takie jak imię przywoływacza, historia gier, statystyki gier oraz inne informacje zbiorcze lub anonimowe), w tym publicznie za pośrednictwem interfejsu Riot Games API.

Rozwiń


D. Komunikacja i zachowanie graczy

Upoważniliśmy naszych graczy do pomocy w egzekwowaniu naszych zasad (np. zasad akceptowalnego użytkowania i zachowania, które publikujemy od czasu do czasu w naszych witrynach internetowych, aplikacjach i grach) dotyczących pewnych zachowań w grze. Na przykład gracze mogą zgłaszać się nawzajem i przesyłać opisy aktywności oraz działań w grze, które pomogą nam ustalić, czy zgłoszone zachowanie stanowiło naruszenie zasad i procedur odnoszących się do zachowania gracza, a także ewentualne reperkusje (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta lub ograniczenia czatu).

Ponadto rejestrujemy i przechowujemy czat oraz zastrzegamy sobie prawo do (ale nie mamy obowiązku) monitorowania czatu głosowego i tekstowego oraz podobnych szczegółów dotyczących opcjonalnych interakcji przez okres, który uznamy za odpowiedni, aby pomóc nam, między innymi, w eliminowaniu destrukcyjnych zachowań, ulepszaniu naszych usług, egzekwowaniu naszych reguł i zasad i warunków świadczenia usług oraz wspieraniu bardziej pozytywnej społeczności dla naszych graczy. Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z użytkownikiem, wypełnienia obowiązków prawnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa Usług Riot) i/lub gdy mamy prawnie uzasadniony interes (np. aby poznać sposób korzystania z Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo i ulepszać je).

Używamy zarówno ręcznych (np. umożliwiając zgłaszanie takich zachowań za pośrednictwem biletów Wsparcia Gracza), jak i zautomatyzowanych (takich jak samouczenie maszyn, transkrypcja i analiza) narzędzi oraz technik wspierających te wysiłki.

Aby umożliwić monitorowanie przestrzegania naszych zasad, opracowaliśmy wzory szablonów niewłaściwych zachowań (np. znieważania, mowy nienawiści, oszukiwania, gróźb, obraźliwych lub nieodpowiednich nazw), które naszym zdaniem dobrze pokazują zabronione zachowania. Robimy to na podstawie analizy rzeczywistych zachowań w Usługach Riot. Klasyfikujemy te wzory niewłaściwych zachowań na podstawie ich dotkliwości, nakładając na graczy różne konsekwencje (np. tymczasowe lub trwałe ograniczenia dostępu do konta bądź ograniczenia komunikacji) w zależności od tego, jak poważne jest ich postępowanie. Jeśli inny gracz złoży skargę na zachowanie użytkownika, nasze zautomatyzowane narzędzia, korzystając z tych wzorów niewłaściwych zachowań i systemu klasyfikacji, porównają zachowanie użytkownika na przestrzeni czasu z tymi wzorami niewłaściwych zachowań i, jeśli użytkownik zachowywał się w sposób nieodpowiedni, podejmą decyzję co do konsekwencji, jakie poniesie użytkownik w związku ze swoim zachowaniem. Głównie pomaga nam to egzekwować nasze reguły i zasady, zabezpieczać Usługi Riot, wykrywać nieautoryzowane działania i zapobiegać im oraz utrzymywać konkurencyjną integralność naszych gier.

Nasza procedura rozpatrywania skarg może pozwolić użytkownikowi odwołać się od decyzji. W takim przypadku możemy dostarczyć użytkownikowi informacje, które ilustrują nasze racjonalne uzasadnienie i czynniki, które wpłynęły na naszą decyzję, oraz kilka porad na temat sposobu unikania podobnych zachowań w przyszłości. Jeśli użytkownik nadal chce się odwołać, może zażądać, aby jeden z naszych przedstawicieli zapoznał się z jego sprawą i na podstawie dostępnych dowodów dokonał ostatecznego ręcznego ustalenia prawidłowego wyniku.

Prosimy o życzliwość dla innych graczy, przestrzeganie naszych zasad dotyczących zachowania gracza (w tym naszych warunków świadczenia usług) oraz zawsze rozważne komunikowanie się z innymi.

E. System anti-cheat i zapobieganie oszustwom

Zawsze staramy się oferować graczom uczciwe, zabawne i nastawione na rywalizację środowisko gry w Usługach Riot. Nasze warunki świadczenia usług surowo zabraniają używania nieautoryzowanych programów zewnętrznych wchodzących w interakcję z Usługami Riot, w tym modów, hacków, cheatów, skryptów, botów, trenerów i programów do automatyzacji. Gdy użytkownik tworzy konto Riot Games lub używa go, kupuje od nas rzeczy, gra w nasze gry lub w inny sposób wchodzi w interakcję z Usługami Riot, możemy używać technologii anti-cheat i technologii zapobiegających oszustwom (np. oprogramowania anti-cheat mogącego działać w tle na urządzeniu użytkownika), które mogą podejmować automatyczne decyzje (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, ograniczenia komunikacji, usunięcie treści lub ograniczenie dostępu do treści gry) na podstawie informacji, które zbieramy od użytkownika lub na jego temat (zobacz Jakie informacje zbieramy). Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z użytkownikiem, wypełnienia obowiązków prawnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa Usług Riot) i/lub gdy mamy prawnie uzasadniony interes (np. aby poznać sposób korzystania z Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo i ulepszać je).

Aby umożliwić monitorowanie przestrzegania naszych zasad dotyczących zapobiegania oszustwom, opracowaliśmy wzory szablonów niewłaściwych zachowań (np. oszukiwania w grze i stosowania oszustw), które naszym zdaniem dobrze pokazują zabronione zachowania. Robimy to na podstawie analizy rzeczywistych zachowań w Usługach Riot. Klasyfikujemy te wzory niewłaściwych zachowań na podstawie ich dotkliwości, nakładając na graczy różne konsekwencje (np. tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, ograniczenia komunikacji, usunięcie treści lub ograniczenie dostępu do treści gry) w zależności od tego, jak poważne jest ich postępowanie. Nasze zautomatyzowane narzędzia, korzystając z tych wzorów niewłaściwych zachowań i systemu klasyfikacji, porównają zachowanie użytkownika na przestrzeni czasu z tymi wzorami niewłaściwych zachowań i, jeśli użytkownik zachowywał się w sposób nieodpowiedni, podejmą decyzję co do konsekwencji, jakie poniesie użytkownik w związku ze swoim zachowaniem. Głównie pomaga nam to egzekwować nasze reguły i zasady, zabezpieczać Usługi Riot, wykrywać nieautoryzowane działania i zapobiegać im oraz utrzymywać konkurencyjną integralność naszych gier.

Nasza procedura rozpatrywania skarg może pozwolić użytkownikowi odwołać się od decyzji. W takim przypadku użytkownik może zażądać, aby jeden z naszych przedstawicieli zapoznał się z jego sprawą i na podstawie dostępnych dowodów dokonał ostatecznego ręcznego ustalenia prawidłowego wyniku.

Powrót na górę

IV. WITRYNY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Streszczenie: Aby poprawić komfort korzystania z naszych usług, dopuszczamy współpracę ze stronami trzecimi, ale nasze oświadczenie nie ma i nie może mieć zastosowania do podmiotów, które nie są naszą własnością ani pod naszą kontrolą lub które nie działają zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie możemy zagwarantować, że niezależne strony trzecie będą stosować te same praktyki co my, dlatego nalegamy, aby przed udostępnieniem im informacji zapoznać się z ich politykami i warunkami.

Rozwiń


Powrót na górę

V. MIĘDZYNARODOWE PRZETWARZANIE DANYCH

Streszczenie: Jesteśmy globalną spółką zajmująca się grami, której obszary działania są zlokalizowane na całym świecie. Gdy użytkownik korzysta z Usług Riot, jego informacje mogą być przetwarzane w dowolnym miejscu, w którym prowadzimy działalność gospodarczą lub prowadzą ją nasi partnerzy, w tym w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem, że istnieją odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika.

Rozwiń


Powrót na górę

VI. PRAWA, MOŻLIWOŚĆ WYBORU I ŚRODKI KONTROLI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Streszczenie: Użytkownik ma prawa i możliwość wyboru sposobu używania Usług Riot oraz sposobu przetwarzania przez nas informacji. Ponieważ interakcja użytkownika z naszymi usługami może się odbywać na wiele różnych sposobów, konkretne środki kontroli dostępne dla użytkownika często zależą od charakteru naszej relacji.

Rozwiń


Powrót na górę

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Streszczenie: Zobowiązujemy się zabezpieczać informacje graczy oraz wypełniać nasze zobowiązania w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych, ale nie gwarantujemy całkowitego bezpieczeństwa danych zbieranych od użytkowników. Decydując się na udostępnienie nam informacji (a w dzisiejszych czasach decydując się na udostępnienie ich komukolwiek w Internecie), użytkownik akceptuje to ryzyko.

Rozwiń


Powrót na górę

VIII. AKTUALIZACJE I WERSJE

Streszczenie: Aby zapewnić użytkownikowi jak najlepszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób postępujemy z informacjami graczy, od czasu do czasu będziemy wprowadzać zmiany w niniejszym oświadczeniu.

Rozwiń


Powrót na górę

IX. KONTAKT Z NAMI

W przypadku spraw i problemów związanych z grami (takich jak problemy z dostępem do konta, kwestie dotyczące rozliczeń, dostępność skórek lub treści, zgłaszanie błędów lub podobnych problemów technicznych, omawianie bana, usunięcie konta, zgłaszanie gracza itp.) należy kontaktować się z naszym zespołem Wsparcia Gracza. Można też skorzystać z naszej strony Wsparcia Gracza, która zawiera aktualne informacje i przewodniki rozwiązywania problemów.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego oświadczenia lub naszych praktyk dotyczących prywatności prosimy wysyłać naszemu inspektorowi ochrony danych za pośrednictwem poczty e-mail na adres dpo@riotgames.com lub drogą listową na odpowiedni adres podany poniżej.

DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA:

Jeżeli użytkownik mieszka w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej (z wyjątkiem Brazylii):

Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeżeli użytkownik mieszka w Japonii:

Riot Games, LLC
Attn: Legal Department
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Japan

Jeżeli użytkownik mieszka w Azji Południowo-Wschodniej:

Riot Games Services PTE. LTD.
Attn: Legal Department
9 Straits View, #16-07, Marina One West Tower
Singapore 018937

Jeżeli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii:

Informacje użytkownika są kontrolowane wspólnie przez:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

i

Riot Games, Inc
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Riot Games Ltd jest na mocy porozumienia z Riot Games, Inc. głównym podmiotem odpowiedzialnym za informacje użytkownika (w tym za zapewnienie zgodności z prawem dotyczącym ochrony danych) i ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących informacji użytkownika. Jest to pierwszy punkt kontaktowy użytkownika, ale użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wobec tego podmiotu lub Riot Games, Inc.

Jeśli użytkownik mieszka w innym miejscu, w tym w Brazylii:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU MERCH STORE:

Jeżeli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Hongkongu, Singapurze, Tajwanie, Australii lub Nowej Zelandii:

Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeżeli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii:

Informacje użytkownika są kontrolowane wspólnie przez:

Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

i

Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Riot Games Ireland Merchandise Ltd jest na mocy porozumienia z Riot Games Merchandise, Inc. głównym podmiotem odpowiedzialnym za informacje użytkownika (w tym za zapewnienie zgodności z prawem dotyczącym ochrony danych) i ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących informacji użytkownika. Jest to pierwszy punkt kontaktowy użytkownika, ale użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wobec tego podmiotu lub Riot Games Merchandise, Inc.

Jeśli użytkownik mieszka w Turcji lub Rosji:

Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

Powrót na górę