Odkąd podjęliśmy się realizacji inicjatywy DEI, obiecaliśmy, że będziemy was informować o naszych postępach. Dlatego stworzyliśmy ten raport, aby pokazać zarówno nasze osiągnięcia, jak i wyzwania, które wciąż przed nami stoją. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, nie tylko w Riot Games, ale również w całej branży. Dbanie o to, aby nasze miejsce pracy było włączające i bezpieczne nie tylko dla garstki osób, ale dla wszystkich pracowników, jest naszą wspólną odpowiedzialnością.  
 
Trzeba szczerze przyznać, że ubiegły rok postawił przed nami zupełnie nieznane wyzwania. Pandemia zmusiła nas do myślenia i reagowania w zupełnie inny sposób, również jeśli chodzi o działanie w czasie rzeczywistym. Mieliśmy trudne rozmowy, które wymagały od nas zrewidowania naszych poglądów. I chociaż każde wyzwanie przyjmowaliśmy z podniesionym czołem ― a nie zawsze było łatwo i przyjemnie ― to niedbalstwem byłoby pominięcie postępów, jakie udało się nam poczynić. 

W tym momencie warto podkreślić, że dbanie o różnorodność i włączanie nie polega na zażegnywaniu kryzysów, ale jest strategią biznesową i musimy stale starać się, by przejawiało się we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Chociaż w 2020 roku byliśmy fizycznie odizolowani, udało się nam osiągnąć postępy w kluczowych obszarach, jeśli chodzi o różnorodność perspektyw i wyrównywanie szans ― wydając jednocześnie nowe gry dostępne dla graczy na całym świecie.

  • Ponownie udało się nam zwiększyć reprezentację kobiet i marginalizowanych mniejszości w Riot. Wśród naszej kadry kierowniczej mamy 29% kobiet i 22% przedstawicieli mniejszości, w tym osoby zatrudnione na kluczowych stanowiskach kierowniczych w kilku działach. 
  • Ponad 33 000 widzów oglądało nasz pierwszy VCT Game Changers, turniej e-sportowy VALORANT dedykowany specjalnie kobietom. 
  • Poprzez Fundusz Oddziaływania Społecznego przekazaliśmy 1 mln USD na wdrażanie postępów w dziedzinie realizacji reformy wymiaru sprawiedliwości, na inwestycje w małe przedsiębiorstwa prowadzone przez mniejszości, na tworzenie możliwości dla grup marginalizowanych w naszej branży oraz na zwalczanie uprzedzeń i dyskryminacji wśród pracowników.
  • Przekazaliśmy granty w wysokości 50 000 USD dla ACLU Foundation i The Innocence Project i mamy w planie dalsze poszukiwanie organizacji, które wesprzemy finansowo w 2021 roku.
  • Wystartowaliśmy z programem Underrepresented Founders Program (URF) w odpowiedzi na zakorzenione w historii uprzedzenia dotykające czarnej społeczności, przeznaczając 10 mln USD na startupy przedstawicieli marginalizowanych mniejszości w branży gier.

A jednak wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia:

  • Chociaż ogólnie w tym roku procentowo mamy w Riot więcej kobiet, zaobserwowaliśmy spadek procentu kobiet wśród osób nowozatrudnionych.
  • Chociaż mamy coraz więcej przedstawicieli marginalizowanych mniejszości, moglibyśmy być bardziej aktywni w tym obszarze, aby robić większe postępy. 
  • Ogólnie mówiąc, musimy podejmować bardziej skoordynowane wysiłki, aby walczyć o kulturę włączania w całej branży, w środowisku gamingowym i poza nim.

Wierzę, że to co robi Riot Games i poszczególni pracownicy Riot naprawdę doprowadzi do gruntownej przemiany w nas samych, graczach i całej naszej branży. Będziemy zatem dalej słuchać, uczyć się i rozwijać, ponieważ nasza praca jest procesem, który nigdy się nie kończy. Ścieżka, którą kroczymy, nie jest łatwa, ale warto nią iść, dlatego też z pokorą przedstawiam ten raport, ponieważ pokazuje, jaką pracę wykonaliśmy, i tak jak obiecywaliśmy pozwala zachować pełną transparentność naszych działań.


Angela Roseboro, główny dyrektor ds. różnorodności
Różnorodność i włączanie