Jump to Main ContentJump to Primary Navigation
FIRSAT TANIMA

International Medical Corp

Faaliyetleri

1984'te kurulan Uluslararası Tıp Derneği (International Medical Corps) çatışmalardan, doğal afetlerden ve hastalıklardan etkilenenlere nerede ve hangi koşullar altında olurlarsa olsunlar acil sağlık hizmeti ve ilgili hizmetler sunmanın yanı sıra eğitim de sağlıyor. 

Uluslararası Tıp Derneği çeşitli topluluklardaki insanlara iyileşmelerini, kendi kendine yetebilmelerini sağlayacak yollar çizmelerini ve etkili birer İlk Müdahale sorumlusu olmalarını sağlayacak eğitimler vermekte.

Biz nasıl yardım ediyoruz

Riot Games 2015'ten beri her yıl Uluslararası Tıp Derneği'ne "ileriye dönük finansman" usulüyle afet kurtarma çalışmaları için destek veriyor. Araştırmalar bir doğal afetten sonraki 72 saatin hayat kurtarma, altyapıyı yeniden inşa etme ve yardım götürme açısından en kritik önemi taşıdığını gösteriyor. Ancak afet kurtarma çalışmalarına afet olduktan sonra bağış yaptığımızda, yardımların ihtiyaç sahiplerine trajediden ancak birkaç hafta sonra ulaştığını gördük.

İleriye dönük finansman yaklaşımıyla Uluslararası Tıp Derneği'ne her zaman fon sağlayıp dünyanın herhangi bir yerindeki çalışmaların ön saflarına 24-48 saat içinde destek sağlayabiliyoruz.