Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Právnická hatmatilka

Legal Jibber Jabber

Poslední aktualizace: srpen 2018

Máme rádi své hráče i ty úžasné věci, které vytvářejí. Podporujeme hráče, kteří využívají našeho duševního vlastnictví („DV“) k tvorbě bezplatných fanouškovských projektů pro blaho komunity („Projekty“). Obvykle souhlasíme s Projekty, které dodržují níže uvedená pravidla, ale přesto můžeme kdykoliv zrušit jakýkoliv Projekt, pokud se rozhodneme, že si tato pravidla vykládá špatně nebo používá naše DV nevhodným způsobem.

1. Co můžu vyvíjet s DV Riotu?

Ve zkratce: Úžasné bezplatné věci, které mohou bavit komunitu, až na pár výjimek

Z formálního výnosu demacijského vrchního soudu (náš právnický tým): pod podmínkou, že budeš dodržovat všechna pravidla vysvětlená v těchto zásadách („Pravidla“) a Užívací podmínky, Riot Games („Riot“ nebo „My“) ti uděluje osobní, neexkluzivní, nesublicencovatelnou, nepřenosnou, vratnou, omezenou licenci používat, zobrazovat a vytvářet odvozená díla založená na DV Riotu, přísně pro nekomerční komunitní užití (s výjimkami výslovně uvedenými níže). Vyhrazujeme si právo zakázat komukoliv a kdykoliv používat naše DV, z libovolného důvodu či bezdůvodně, včetně případů, kdy se čistě na základě vlastního uvážení rozhodneme, že naše DV používáš nevhodným způsobem. Pokud ti odepřeme právo použít naše DV, musíš okamžitě přestat vyvíjet, vydávat či distribuovat svůj Projekt.

2. Žádné komerční projekty (až na...)

Ve zkratce: Umožňujeme generování pasivního příjmu z reklam u některého obsahu, předplatných a příspěvků na streamovacích kanálech a u některých komerčních projektů, které dodržují naše Pravidla a zásady API a používají platný klíč API.

Bez písemného licenčního ujednání od nás nesmíš vytvářet komerční Projekty včetně Projektu, který crowdsourcuje libovolnou část svého financování, Projektu, který zahrnuje obchodní či právnickou osobu, ani Projektu, kdy obsah umístíš za platební bránu (např. Patreon, YouTube Premium atd.). Máme pouze tři výjimky.

Tři výjimky

Výjimka č. 1: Příjem z reklam

Povolujeme individuálním hráčům propagovat své Projekty na webových stránkách, streamech či videích a pasivně generovat příjem prostřednictvím vhodných reklam včetně reklam před spuštěním, reklamních přestávek a překrytí s reklamami od sponzorů. Žádné nevhodné reklamy – o tom, co znamená nevhodné, rozhodujeme pouze my.

Výjimka č. 2: Streamování hry

Povolujeme individuálním hráčům žádat o osobní příspěvky či nabízet obsah na základě předplatného během živého streamování her, pokud mohou obsah zároveň sledovat i nepředplatitelé.

Výjimka č. 3: Podmínky a zásady pro vývojáře API

Povolujeme komerční Projekty, které jednak (1) splňují naše Podmínky API a Zásady API a jednak (2) používají aktuálně platný klíč Riot API, který jsme ti poskytli konkrétně pro tvůj Projekt. Vyhrazujeme si právo distribuovat a rušit klíče API čistě na základě našeho uvážení. Pokud ti z nějakého důvodu zrušíme klíč API, musíš svůj Projekt okamžitě ukončit.

3. Žádné neschválené hry ani aplikace.

Zakazujeme používat naše DV ve hrách a aplikacích. Neber prosím žádnou část našeho DV (např. vzhled postav, schopnosti postav, mapy, ikony, předměty atd.) a nepoužívej je ve hře ani aplikaci. Aby to bylo křišťálově jasné: Nepovolujeme žádné Projekty na Apple Store ani Google Play Store, pokud nemají písemné licenční ujednání od nás nebo platný klíč Riot API a pokud nedodržují naše Pravidla a zásady API (viz výše).

4. Musí můj Projekt obsahovat původní obsah?

Ve zkratce: Ano. Nekopíruj prosím existující věci. Vytvoř něco nového!

Nesmíš používat DV třetí strany ve svém Projektu bez jejího svolení.
Nekraď Projekty ostatních lidí; získej od nich svolení a přiznej jejich autorství.
Nekopíruj existující obsah ani k němu nepřidávej jen drobný komentář (např. esportovní zápasy, VOD ostatních hráčů). Vytvářej svůj vlastní, originální příspěvek komunitě. Vyhrazujeme si právo používat služby, které automaticky identifikují náš obsah, abychom zabránili kanibalizaci stávajícího obsahu.

5. Můžu používat loga či obchodní značky Riotu?

Ve zkratce: Ne, nechceme, aby hráče mátla možná vazba mezi Riotem a tvým Projektem.

Pokud od nás nemáš písemné licenční ujednání, nesmíš použít žádné naše logo ani obchodní značku ve svém Projektu ani na žádné webové stránce, v reklamním materiálu, videu ani další publikaci. Nesmíš si registrovat názvy domén, účty na sociálních sítích ani podobné věci, které používá Riot Games. To samé platí pro naše obchodní značky, obchodní názvy, jména postav atd. Nesmíš používat naše obchodní značky ani názvy spojené s naším DV jako klíčová slova či tagy pro internetové vyhledávání.  

6. Můžu svůj Projekt sdílet s komunitou?

Ve zkratce: Rozhodně. Řekni ale lidem, že se jedná o fanouškovský Projekt, nikoliv o projekt Riotu.

Když budeš svůj Projekt sdílet s ostatními, uveď prosím viditelně následující oznámení (např. na webovou stránku svého Projektu):

Projekt [název tvého Projeku] byl vytvořen v rámci pravidel „Právnické hatmatilky“ Riot Games pomocí materiálů, které vlastní Riot Games.  Riot Games tento projekt nepodporuje ani nesponzoruje.

7. Může Riot používat můj Projekt?

Ve zkratce: Ano.

Chceme, aby fanoušci vytvářeli úžasné věci a sdíleli je mezi sebou, a chceme odstranit bariéry, které brání sdílení. Pokud představíme fanouškovský Projekt nebo uděláme něco, co připomíná něco, co mohl udělat nějaký fanoušek, nechceme být žalováni, takže nám dáváš svolení představit tvůj Projekt nebo jej sdílet se světem. Konkrétněji: Souhlasíš, že můžeme používat, kopírovat, upravovat, distribuovat tvůj Projekt a vytvářet z něj odvozená díla, a to v libovolné podobě na neexkluzivním, nezvratném, přenosném, sublicencovatelném, celosvětovém základě bez tantiém a pro libovolný účel, aniž bychom museli uznat tvé autorství, něco ti platit či získat tvůj souhlas.

*    *    *

Nakonec si to shrneme: Zkrátka dodržuj tato Pravidla, ať nenaštveš Byznysmena Munda, a nezpoplatňuj svůj Projekt, aby si ho mohla užívat celá komunita