Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI RIOT GAMES

Poslední aktualizace: 15. září 2023

Vítej u Riot Games! Naše oznámení o ochraně soukromí ti objasní, jaké údaje společnost Riot Games shromažďuje při tvé návštěvě našich stránek nebo při využívání některé ze služeb Riotu, jakož i způsoby, jak tyto údaje můžeme používat nebo sdílet. Popisujeme zde pouze naše vlastní postupy – toto oznámení se nevztahuje na třetí strany, které nevlastníme nebo neovládáme, včetně jiných společností, s nimiž se můžeš setkat v rámci služeb Riotu nebo jejich prostřednictvím (viz Webové stránky a služby třetích stran).

Společnost Riot Games, Inc. má sídlo v Los Angeles. Riot Games, Inc. a její dceřiné společnosti jsou součástí celosvětové skupiny přidružených herních společností se sídly a působením po celém světě (viz Mezinárodní zpracování dat). „Riot Games“ (nebo také „my“ či „nás“ a obdobně) znamená všechny subjekty Riot Games, případně jiné entity, které tvé údaje spravují a odpovídají za ně (podívej se na Kontaktuj nás pro zjištění, o koho jde).

„Služby Riotu“ znamená hry, webové stránky, aplikace, zábavní obsah a služby, které odkazují na toto oznámení, bez ohledu na to, jakým způsobem se k nim dostaneš, jak je používáš nebo jak s námi komunikuješ, včetně prostřednictvím mobilních zařízení či offline (například telefonicky). Využívání Služeb Riotu se řídí také Podmínkami poskytování služby platnými na území tvého státu (včetně příslušných ustanovení týkající se omezení odpovědnosti za škody, řešení sporů a rozhodného práva). Přečti si prosím toto oznámení celé a ujisti se, že mu rozumíš. Než začneš využívat Služby Riotu, přečti si prosím také Podmínky poskytování služby a ujisti se, že jim rovněž rozumíš a souhlasíš s nimi.

Doporučujeme ti použít interaktivní funkce tohoto oznámení, které tě oznámením provedou. Sepsali jsme také stručná shrnutí obsahující klíčové otázky a informace obsažené v následujících článcích. Nicméně tato shrnutí jsou určená pouze ke zjednodušení a měl/a by sis přečíst oznámení celé vzhledem k tomu, že má přednost v případě jakýchkoliv nejasností nebo rozporů (přečti si tedy celé oznámení pečlivě!) . Pro podrobnosti ohledně konkrétních témat, která tě zajímají, klikni na odkazy „Rozbalit“. K rychlému přecházení mezi tématy můžeš použít odkazy „Zpět na začátek“ a níže uvedený Obsah.

Pokud nějaké části oznámení nerozumíš, Kontaktuj nás s dotazy.

Pokud žiješ v Ruské federaci nebo v Turecku, pro další důležité informaci klikni na příslušný odkaz.

Obsah

Rozbalit vše | Sbalit vše

I. ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Shrnutí: Údaje shromažďujeme třemi hlavními způsoby:

 • Některé údaje nám poskytuješ přímo (například založením účtu).
 • Některé zaznamenáváme automaticky (i prostřednictvím technologií jako soubory cookies).
 • Některé získáváme od třetích stran (například od společností provozujících sociální média).

Jednotlivé druhy shromažďovaných informací obvykle závisí na tom, jak s námi interaguješ, například jaké Služby Riotu využíváš a jakým způsobem.

A. Údaje, které nám poskytuješ

Shrnutí: Shromažďujeme údaje, které se nám rozhodneš poskytnout. Když tě požádáme o poskytnutí údajů, nemusíš nám je sdělit, ale pokud odmítneš, nemusíš pak mít přístup k některým Službám Riotu nebo nebudeš moct jejich funkce využívat naplno.

Rozbalit


B. Údaje, které shromažďujeme automaticky

Shrnutí: Automaticky shromažďujeme některé údaje o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu používáš Služby Riotu a jaké zařízení a software k tomu používáš.

Rozbalit


C. Údaje, které shromažďujeme od třetích stran

Shrnutí: Někdy získáme údaje od třetích stran, které používáme společně s údaji, které shromáždíme my. Pokud například svůj účet na Facebooku propojíš se svým Riot Games účtem, společnost Meta s námi může sdílet údaje v souladu s oznámením o ochraně soukromí společnosti Facebook a nastavením soukromí na tvém účtu. Meta s námi také sdílí údaje o tom, jak využíváš naši oficiální stránku a fanouškovské stránky jednotlivých her Riot Games. Od třetích stran například také sbíráme reklamní a analytické údaje k podpoře našich marketingových činností, zlepšení Služeb Riotu a jednodušší vedení reklamních kampaní.

Rozbalit


Zpět na začátek

D. Kategorie shromažďovaných a zveřejňovaných osobních údajů

V závislosti na tvém používání Služeb Riotu můžou být k obchodním účelům za předchozích 12 měsíců shromážděny a zveřejněny následující osobní údaje:

 • Identifikátory, včetně jména, jména ve hře, uživatelského jména, e-mailové adresy, fakturační adresy, telefonního čísla, IP adres, jedinečných ID zařízení a online identifikátorů;
 • Charakteristiky chráněných klasifikací podle státního nebo federálního zákona, včetně data narození, věku, pohlaví a zdravotních údajů týkajících se usnadnění přístupu;
 • Obchodní údaje, včetně interakce se Službami Riotu, informací o zákaznické podpoře, historie nákupu, platební metody a dalších platebních údajů;
 • Informace o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti, včetně používání Služeb Riotu (časová razítka, kliknutí, posuny obrazovky, doby prohlížení, heat mapy prohlížení, vyhledávání, vstupní/výstupní stránky a aktivita a interakce v našich herních klientech, včetně protokolů chatu), počítače nebo zařízení (procesní výkon, výrobce a model, jazyk a další místní nastavení, rozlišení obrazovky a podobná nastavení), připojení ke Službám Riotu (druh a verze prohlížeče, název a verze operačního systému, poskytovatel internetového připojení a nastavení předvoleb), výkonu Služeb Riotu (chyby při načítání a doby odezvy), dat o využití a platformě třetích stran a informací o inzerci a analýzách;
 • Informace o zeměpisné poloze, včetně země a přibližné poloze odvozené na základě IP adresy;
 • Informace ve zvukové, elektronické, vizuální, teplotní, čichové nebo jiné podobě, včetně zvukového a textového chatu, zaznamenané hratelnosti a souvisejících informací (tzv. build order a aktivita ve hře);
 • Další informace, včetně dat z průzkumů (předvolby, zájmy, obecné demografické informace, záliby, oblíbené hry) a informace o registraci do soutěže;
 • Informace odvozené z jiných než citlivých kategorií informací výše, včetně spotřebitelských preferencí. Charakteristiky neodvozujeme pomocí citlivých osobních údajů.

„Zpět nahoru“

II. ZPŮSOB, JAKÝM ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Shrnutí: Kromě údajů, které nám poskytneš ty, zaznamenáváme automaticky společně s našimi partnery i některé údaje o tom, jakým způsobem používáš Služby Riotu a v jakém rozsahu. Tyto údaje můžeme kombinovat s dalšími údaji, které od tebe získáme nebo o tobě sbíráme v souladu s tímto oznámením, a to i za účelem uplatnění Podmínek používání služby a k analytickým a propagačním účelům.

A. Soubory cookies a související technologie

Shrnutí: Naše vlastní servery a technologie jako soubory cookies používáme k automatickému shromažďování a uchovávání informací o tom, jak a prostřednictvím jakého zařízení se Službami Riotu komunikuješ.

Rozbalit


B. Analýzy a cílené reklamy

Shrnutí: Spolupracujeme se třetími stranami (například s poskytovateli obsahu, analytickými společnostmi a reklamními sítěmi), které nám pomáhají zlepšovat Služby Riotu a lépe pochopit, jak s nimi pracuješ. Pomáhají nám také podporovat naše marketingové kampaně. Tyto společnosti od tebe mohou shromažďovat data automaticky v souvislosti s tvou návštěvou.

Rozbalit


C. Fanouškovské stránky na Facebooku

Shrnutí: Společnost Riot Games má oficiální fanouškovské stránky na Facebooku. Patří sem oficiální stránka Riot Games a fanouškovské stránky jednotlivých her. Meta shromažďuje údaje z těchto stránek v souladu se svými zásadami ochrany soukromí a společnosti Riot Games poskytuje statistiky a přehledy, které nám pomáhají pochopit činnosti, které uživatelé na našich fanouškovských stránkách provádějí („statistická data”). Společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“) a Riot Games jsou společnými správci shromažďovaných statistických dat.

Rozbalit


Zpět na začátek

III. ZPŮSOB, JAKÝM ÚDAJE POUŽÍVÁME A SDÍLÍME

Shrnutí: Tvé údaje používáme a sdílíme v souladu s právními důvody uvedenými níže za účelem lepšího poskytování, provozování, zdokonalování, pochopení, přizpůsobování, podpory a obchodování Služeb Riotu.

A. Právní základ

Shrnutí: Tvé údaje používáme a sdílíme (i) za účelem poskytování služeb dle Podmínek poskytování služby, (ii) na základě tvého souhlasu, (iii) za účelem našeho oprávněného zájmu našem či oprávněného zájmu třetích osob (například zajištění bezpečnosti a příslušného zabezpečení či poskytování služeb na míru) a (iv) na základě jiných právních důvodů.

Rozbalit


B. Použití informací

Shrnutí: Údaje, které shromažďujeme (individuálně nebo v kombinaci s dalšími údaji shromážděnými podle tohoto oznámení), nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost, poskytovat a zdokonalovat a efektivně propagovat naše produkty a služby a komunikovat s tebou. Konkrétní procesy, jak používáme tvé údaje se často odvíjejí od toho, jakým způsobem se rozhodneš Služby Riotu používat.

Rozbalit


C. Sdílení informací

Shrnutí: Tvé kontaktní údaje (jako například tvou e-mailovou adresu nebo adresu bydliště) nepředáváme třetím stranám, se kterými nemám žádný smluvní vztah, bez tvého vědomí, a to kromě výjimek uvedených v tomto oznámení (například za účelem vymáhání Podmínek poskytování služby, zabezpečení Služeb Riotu nebo pokud je to po nás požadováno na základě zákona nebo v rámci soudního řízení). Tvoje údaje neprodáváme nezávislým třetím stranám. Tvoje údaje nesdílíme s nezávislými třetími stranami za účelem reklam na základě chování v různém kontextu. Údaje, které nejsou kontaktními údaji (například tvé jméno Vyvolávače, historii zápasů, herní statistiky a další souhrnné nebo anonymní údaje), sdílíme i veřejně prostřednictvím Riot Games API.

Pokud někdy přestaneme poskytovat Služby Riotu nebo některou jejich část (například pokud dojde k odkupu společnosti nebo k její invazi Yordly), tvé údaje můžeme předat kupujícímu. A na závěr nezapomeň, že vše, co sdílíš na sociálních sítích (například v hlasovém nebo textovém chatu), je veřejné. Dávej si prosím pozor, jak sítě používáš, a v chatu nesdílej citlivé informace!

Rozbalit


D. Komunikace a chování hráčů

Naši hráči nám mohou pomoct s vymáháním našich zásad (např. zásad týkajících se přípustného používání a chování, které čas od času zveřejňujeme na našich webech, v aplikacích a hrách) souvisejícími s určitým chováním ve hře. Hráči se například mohou navzájem nahlašovat a zasílat informace o jejich činnostech a aktivitách ve hře, což nám pomáhá určovat, zda nahlášené chování porušuje pravidla a postupy upravující chování hráčů, a rozhodovat o případných důsledcích (například pozastavení nebo zrušení účtu nebo omezení chatu).

Rovněž také zaznamenáváme, uchováváme a vyhrazujeme si právo monitorovat (ale nezavazujeme se k tomu) hlasový a textový chat a podobné údaje o volitelných interakcích po dobu, kterou na základě vlastního uvážení určíme jako přiměřenou k řešení nežádoucího chování, vylepšování našich služeb, vymáhání našich pravidel a zásad a Podmínek poskytování služby a dále k rozvíjení pozitivnější herní komunity pro naše hráče. Tyto aktivity provádíme za účelem plnění našeho smluvního vztahu s tebou, ze zákonných povinností (například zabezpečit Služby Riotu) nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu (například pochopení způsobu využívání Služeb Riotu, jejich zabezpečení a zdokonalování).

K podpoře této činnosti používáme jak manuální (např. povolení hráčům, aby takové chování nahlašovali prostřednictvím Hráčské podpory), tak automatizované (např. strojové učení, transkripce a analýza) nástroje a techniky.

K monitorování dodržování našich zásad vyvíjíme vzorce nevhodného chování (například napadání, projevy nenávisti, podvádění, vyhrožování, urážení a nadávání), které považujeme za zakázané chování. Činíme tak na základě analýzy skutečného chování v rámci Služeb Riotu. Tyto vzorce nevhodného chování hodnotíme a na základě jejich závažnosti určujeme různé důsledky (např. pozastavení nebo zrušení účtu nebo omezení chatu) pro hráče. Pokud si na tvé chování bude stěžovat jiný hráč, naše automatizované nástroje použijí tyto vzorce nevhodného chování a hodnotící systém a porovnají je s tvým chováním v průběhu času a pokud ses dopustil/a nevhodného chování, rozhodnou o důsledcích. To nám primárně pomáhá prosazovat naše pravidla a zásady, zabezpečovat Služby Riotu, odhalovat neoprávněnou aktivitu a zabraňovat jí a udržovat konkurenceschopnou integritu našich her.

Náš proces vyřizování stížností ti může povolit podat proti rozhodnutí odvolání. V takovém případě ti můžeme poskytnout informace dokládající naše zdůvodnění a faktory, které k našemu rozhodnutí přispěly, a také tipy, jak se takovému chování v budoucnosti vyhnout. Pokud se stále chceš odvolat, můžeš požádat o přezkoumání případu jednou z našich pověřených osob, která vydá konečné rozhodnutí na základě dostupných důkazů.

Buď prosím k ostatním hráčům laskavý/á, dodržuj naše zásady chování hráčů (včetně našich Podmínek poskytování služby) a vždy si dávej pozor na to, jak s ostatními komunikuješ!

E. Anti-Cheat a prevence podvodů

Vždy usilujeme o to, abychom hráčům mohli nabídnout férový, zábavný a soutěživý herní zážitek v rámci Služeb Riotu. Naše Podmínky poskytování služby přísně zakazují používání neoprávněných programů třetích stran, které interagují se Službami Riotu, včetně modů, hacků, cheatů, skriptů, botů, trenérů a automatizačních programů. Když si založíš nebo použiješ účet Riot Games, nakoupíš u nás, hraješ naše hry nebo Služby Riotu jiným způsobem používáš, můžeme použít Anti-Cheat a jiné technologie k prevenci podvodů (například anti-cheat software, který na tvém zařízení může běžet na pozadí), které mohou činit automatická rozhodnutí (např. dočasné nebo trvalé pozastavení nebo zrušení účtu, omezení chatu, odstranění obsahu nebo omezený přístup k hernímu obsahu) na základě údajů, které o tobě shromáždíme nebo od tebe získáme (více zde Údaje, které shromažďujeme). Tyto aktivity provádíme za účelem plnění našeho smluvního vztahu s tebou, z důvodu plnění zákonných povinností (např. zabezpečit Služby Riotu) nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu (například pochopení způsobu využívání Služeb Riotu, jejich zabezpečení a zdokonalování).

K monitorování dodržování našich zásad Anti-Cheat a prevence podvodů vyvíjíme vzorce nevhodného chování (například vzorce cheatování, podvodů), které považujeme za zakázané chování. Činíme tak na základě analýzy skutečného chování v rámci Služeb Riotu. Tyto vzorce nevhodného chování hodnotíme a na základě jejich závažnosti určujeme různé důsledky (např. dočasné nebo trvalé pozastavení nebo zrušení účtu, omezení chatu, odstranění obsahu nebo omezený přístup k hernímu obsahu) pro hráče. Naše automatizované nástroje použijí tyto vzorce nevhodného chování a hodnotící systém a porovnají je s tvým chováním v průběhu času a pokud ses dopustil/a nevhodného chování, rozhodnou o důsledcích. To nám primárně pomáhá prosazovat naše pravidla a zásady, zabezpečovat Služby Riotu, odhalovat neoprávněnou aktivitu a zabraňovat jí a udržovat konkurenceschopnou integritu našich her.

Náš proces vyřizování stížností ti může povolit podat proti rozhodnutí odvolání. V takovém případě můžeš požádat o přezkoumání případu jednou z našich pověřených osob, která vydá konečné rozhodnutí na základě dostupných důkazů.

Zpět na začátek

IV. WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Shrnutí: Za účelem zdokonalování tvého zážitku ze hry umožňujeme interakce se třetími stranami, avšak toto naše oznámení se nevztahuje a ani se nemůže vztahovat na subjekty, které nevlastníme, neovládáme nebo neinstruujeme. Nejsme schopni zaručit, že se ostatní nezávislé třetí strany budou řídit stejnými pravidly jako my, takže než jim poskytneš jakékoli údaje, pečlivě si prosím přečti jejich vlastní zásady a pravidla.

Rozbalit


Zpět na začátek

V. MEZINÁRODNÍ ZPRACOVÁNÍ DAT

Shrnutí: Jsme globální herní společnost s pobočkami po celém světě. Pokud používáš Služby Riotu, tvé údaje mohou být zpracovány kdekoliv, kde provozujeme obchodní činnost my nebo naši partneři (včetně Spojených států), a to za předpokladu, že k zabezpečení tvých osobních údajů byla zavedena odpovídající technická a organizační opatření.

Rozbalit


Zpět na začátek

VI. TVOJE PRÁVA, VOLBY A JEJICH KONTROLA

Shrnutí: S ohledem na to, jak využíváš Služby Riotu a jak my zpracováváme informace, máš určitá práva a volby. Jelikož s námi můžeš komunikovat mnoha různými způsoby, konkrétní možnosti kontroly často závisí na povaze našeho vztahu (resp. naší komunikace).

Rozbalit


Zpět na začátek

VII. BEZPEČNOST

Shrnutí: Zavazujeme se zabezpečit údaje hráčů a splnit naše povinnosti v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, i přesto však nemůžeme zcela zaručit absolutní zabezpečení všech shromažďovaných údajů. Tím, že se rozhodneš s námi (nebo momentálně s kýmkoliv online) sdílet své údaje, bereš na vědomí toto riziko.

Rozbalit


Zpět na začátek

VIII. AKTUALIZACE A REVIZE

Shrnutí:Tyto zásady budeme průběžně aktualizovat, abychom tě lépe informovali o tom, jak nakládáme s údaji o hráčích.

Rozbalit


Zpět na začátek

IX. KONTAKUJ NÁS

V případě otázek nebo námitek týkajících se hry (např. potíže s přístupem k tvému účtu, fakturační záležitosti, dostupnost skinů nebo jiného obsahu, hlášení chyb a podobných technických závad, námitky ohledně banů, smazání účtu, nahlášení hráče apod.), kontaktuj náš tým Hráčské podpory. Také se můžeš podívat na stránku Hráčské podpory, kde najdeš aktuální údaje a příručky k odstraňování problémů.

Pokud máš otázky nebo obavy ohledně tohoto oznámení nebo našich postupů nakládání s osobními údaji, zašli je našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů e-mailem na adresu dpo@riotgames.com nebo poštou na adresu uvedenou níže.

KONTAKTY PRO NAŠI VYDAVATELSKOU ČINNOST:

Pokud žiješ kdekoliv v Severní, Střední nebo Jižní Americe (s výjimkou Brazílie):

Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
USA

Pokud žiješ v Japonsku:

Riot Games, LLC
Attn: Legal Department
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokio 106-6134
Japonsko

Pokud žiješ v SEA:

Riot Games Services PTE. LTD.
Attn: Legal Department
9 Straits View, #16-07, Marina One West Tower,
Singapur 018937

Pokud žiješ v EHS, VB nebo Švýcarsku:

Tvé údaje jsou společně spravovány společnostmi:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Irsko

a

Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
USA

Společnost Riot Games Ltd. nese v rámci svého vztahu s Riot Games, Inc. primární odpovědnost za tvé údaje (včetně zajištění souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů) a je oprávněna provádět rozhodnutí týkající se tvých údajů. Jedná se o tvůj primární kontakt, ale svá práva na ochranu osobních údajů můžeš uplatnit jak vůči ní, tak vůči společnosti Riot Games, Inc.

Pokud žiješ kdekoliv jinde, včetně Brazílie:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Irsko

KONTAKTY PRO OBCHOD S MERCHEM:

Pokud žiješ v USA, Kanadě, Brazílii, Hongkongu, Singapuru, na Tchaj-wanu, v Austrálii nebo na Novém Zélandě:

Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
USA

Pokud žiješ v EHS, VB nebo Švýcarsku:

Tvé údaje jsou společně spravovány společnostmi:

Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Irsko

a

Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
USA

Společnost Riot Games Ireland Merchandise Ltd. nese v rámci svého vztahu s Riot Games Merchandise, Inc. primární odpovědnost za tvé údaje (včetně zajištění souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů) a je oprávněna provádět rozhodnutí týkající se tvých informací. Jedná se o tvůj primární kontakt, ale svá práva na ochranu osobních údajů můžeš uplatnit jak vůči ní, tak vůči společnosti Riot Games Merchandise, Inc.

Pokud žiješ v Turecku nebo Rusku:

Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Irsko

Zpět na začátek