POLITYKA PRYWATNOŚCI RIOT GAMES

Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2020 r

Witamy w Riot Games! W naszej polityce prywatności wyjaśniamy, jakie informacje zbiera Riot Games podczas odwiedzania lub korzystania z usług Riot, a także w jaki sposób możemy je używać lub je udostępniać. Opisujemy tylko własne praktyki — niniejsza polityka nie dotyczy stron trzecich, które nie są naszą własnością ani pod naszą kontrolą, w tym innych podmiotów, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje w ramach Usług Riot lub za ich pośrednictwem (zobacz Witryny i usługi zewnętrzne).

Główna siedziba Riot Games, Inc. mieści się w Los Angeles. Riot Games, Inc. wraz ze spółkami zależnymi jest częścią globalnej grupy spółek zajmujących się grami, z biurami i obszarami działania zlokalizowanymi na całym świecie (zobacz Międzynarodowe Przetwarzanie Danych). Używane przez nas określenie „Riot Games” (a także sformułowania typu „my” lub „nas”) oznacza jednostkę bądź jednostki (jeżeli ma zastosowanie) Riot Games, kontrolujące informacje użytkowników i ponoszące za nie odpowiedzialność (informacje na ten temat można znaleźć w części Kontakt z nami).

Używane przez nas określenie „Usługi Riot” oznacza wszelkie gry, witryny internetowe, aplikacje oraz usługi, które zawierają linki do niniejszej polityki, bez względu na to, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp, używa ich lub współpracuje z nami, w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych lub w trybie offline, na przykład telefonicznie. Używanie Usług Riot podlega też Warunkom Świadczenia Usług obowiązującym w regionie użytkownika (w tym ich postanowieniom dotyczącym ograniczeń odpowiedzialności za szkody, rozstrzygania sporów i stosowania obowiązującego prawa). Prosimy o przeczytanie niniejszej polityki w całości w celu upewnienia się, że została dobrze zrozumiana. Należy też przeczytać uważnie Warunkom Świadczenia Usług oraz upewnić się, że zostały zrozumiane oraz wyrazić na nie zgodę przed korzystaniem z Usług Riot.

Zachęcamy do korzystania z interaktywnych funkcji niniejszej polityki. Dla wielu części napisaliśmy streszczenia, które pozwalają zidentyfikować na pierwszy rzut oka kluczowe zagadnienia w nich omówione. Streszczenia te jednak powstały wyłącznie dla uproszczenia i należy przeczytać uważnie całą politykę, ponieważ ma ona priorytet w przypadku jakichkolwiek niejednoznaczności lub konfliktów (należy pamiętać o uważnym przeczytaniu całości!). Przyciski „Rozwiń” pozwalają uzyskać więcej szczegółów dotyczących konkretnych tematów. Do przechodzenia między częściami służą przyciski „Powrót na górę” oraz poniższy spis treści.

Jeśli którakolwiek z części polityki jest niezrozumiała, możesz skontaktować się z nami w celu zadania pytań.

Mieszkańców Federacji Rosyjskiej i Turcji prosimy o kliknięcie odpowiedniego linku w celu uzyskania dodatkowych ważnych informacji.

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Streszczenie: Zbieramy informacje na trzy główne sposoby:

 • Część z nich użytkownik przekazuje bezpośrednio (np. rejestrując swoje konto).

 • Część z nich rejestrujemy automatycznie (w tym za pomocą technologii, takich jak pliki cookie).

 • Część z nich otrzymujemy od stron trzecich (np. od spółek świadczących usługi mediów społecznościowych).
Konkretne rodzaje zbieranych informacji z reguły zależą od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcję, np. jakich Usług Riot używa i w jaki sposób.A. Informacje podawane przez użytkownika

Streszczenie: Zbieramy informacje, które użytkownik zdecyduje się dostarczyć lub przekazać nam w dowolny sposób. Gdy prosimy użytkownika o informacje, nie musi ich udostępniać, ale jeśli odmówi, może nie mieć dostępu do niektórych Usług Riot lub nie móc korzystać z ich pełnej funkcjonalności.


Rozwiń

Zbieramy informacje, które użytkownik wprowadza lub w inny sposób podaje w Usługach Riot, w tym następujące:

 • Adres e-mail, data urodzenia, nazwa w grze (np. imię przywoływacza) oraz inne tego typu informacje kontaktowe (takie jak podawane podczas rejestrowania konta).

 • Nazwa użytkownika, hasło i inne szczegóły, które pomagają nam zabezpieczyć i zapewnić dostęp do Usług Riot (np. podczas logowania do naszych gier lub witryn internetowych).

 • Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu, metoda płatności oraz inne szczegóły, które zbieramy, aby pomóc w przetwarzaniu zakupów (np. podczas kupowania Riot Points lub robienia zakupów w naszym sklepie Riot Merch).

 • Informacje użytkownika związane ze wsparciem, w tym charakter problemu oraz szczegóły konta lub zamówienia (np. gdy użytkownik prosi nas o pomoc, przesyłając bilet Wsparcia Gracza).

 • Preferencje, zainteresowania i ogólne informacje demograficzne dotyczące użytkownika (takie jak hobby, ulubione gry lub inne udostępniane informacje, np. odpowiedzi na ankietę).

 • Informacje udostępniane nam przez użytkownika w związku z konkursami lub promocjami (np. przez przesłanie zgłoszenia, wykazanie spełnienia warunków lub odebranie nagrody).

 • Informacje o koncie Riot Games użytkownika (takie jak preferowane ustawienia gry, przypisania klawiszy, lista znajomych oraz strony na specjalizacje i runy).

 • Informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać (mogące zawierać np. informacje dotyczące jego zdrowia), abyśmy mogli dostarczać Usługi Riot lepiej dostosowane do jego szczególnych potrzeb, takich jak głuchota, niedosłuch, ślepota lub słaby wzrok.

Usługi Riot oferują także funkcje społecznościowe, takie jak fora i czat. Informacje udostępniane podczas korzystania z tych funkcji są widoczne dla innych, co oznacza, że możemy je zbierać i wykorzystywać (w tym do egzekwowania naszych Warunków Świadczenia Usług, tak jak opisano w częściach System anti-cheat i zapobieganie oszustwom oraz Czat i zachowanie graczy poniżej), a w niektórych przypadkach mogą one też być zbierane lub wykorzystywane przez innych bez wiedzy użytkownika (na przykład gdy czatuje on z innym graczem podczas transmisji meczu).

Grając w gry wieloosobowe, takie jak League of Legends, należy pamiętać, że niektóre informacje, takie jak statystyki dotyczące gry i osiągnięcia, będą publicznie dostępne dla innych. Możemy rejestrować rozgrywkę i powiązane informacje (takie jak imię przywoływacza, kolejność kupowania i działania w grze) oraz odtwarzać lub w inny sposób udostępniać je innym graczom bez powiadamiania użytkownika. Na przykład gracze mogą oglądać nawzajem swoją grę w League of Legends, używając trybu obserwatora, a my możemy wykorzystać materiały z gry do promowania Usług Riot.

Użytkownik, który ujawnia jakiekolwiek informacje dotyczące innych osób nam lub naszym usługodawcom w związku z Usługami Riot, oświadcza, że jest do tego uprawniony i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

ZwińB. Informacje zbierane automatycznie

Streszczenie: Zbieramy automatycznie pewne informacje o sposobie interakcji użytkownika z Usługami Riot, sposobie nawigacji po nich, a także informacje na temat urządzenia i oprogramowania używanych w tych celach.


Rozwiń

Typowe przykłady obejmują informacje dotyczące następujących kwestii:

 • Korzystanie z Usług Riot (np. znacznik czasu, kliknięcia, przewijanie, czasy przeglądania, wyszukiwania, strony przekierowujące/strony wyjścia oraz aktywność i interakcje w grze).

 • Komputer lub urządzenie użytkownika (np. adresy IP, unikatowe identyfikatory urządzeń, możliwości obliczeniowe, producent i model, język i inne ustawienia regionalne, położenie geograficzne oraz rozdzielczość ekranu i podobne ustawienia).

 • Połączenie użytkownika z Usługami Riot, w tym szczegóły dotyczące używanej sieci i oprogramowania (np. typ i wersja przeglądarki internetowej, nazwa i wersja systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych i ustawienia preferencji).

 • Sposób działania Usług Riot, w tym problemy, które może napotykać użytkownik (takie jak błędy ładowania i czasy odpowiedzi).

Możemy używać technologii, takich jak pliki cookie i nasze własne serwery, które pomagają nam w zbieraniu i przechowywaniu tych informacji, w tym w rejestrach zdarzeń (zobacz Jak zbieramy informacje).

ZwińC. Informacje zbierane od stron trzecich

Streszczenie: Czasem uzyskujemy informacje od stron trzecich do wykorzystania wraz z informacjami, które zbieramy. Na przykład jeśli użytkownik połączy swoje konto w serwisie Facebook z kontem Riot Games, Facebook może udostępnić nam informacje zgodnie z polityką prywatności serwisu Facebook oraz ustawieniami prywatności użytkownika w tym serwisie. Facebook udostępnia nam również informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z oficjalnej strony Riot Games i naszych stron dla fanów gier w serwisie Facebook. Zbieramy także przykładowo informacje reklamowe i analityczne od stron trzecich, aby wspierać nasze inicjatywy marketingowe, ulepszać Usługi Riot i lepiej zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi.


Rozwiń

Możemy zbierać informacje od stron trzecich, aby uzupełnić informacje podane przez użytkownika oraz informacje zbierane automatycznie w prawnie uzasadnionych celach. Na przykład:

 • Uzyskujemy informacje od stron trzecich, jeśli użytkownik korzysta z ich usług w związku z Usługami Riot (np. łączy swoje konto w serwisie Facebook z Usługami Riot za pośrednictwem funkcji Dodaj znajomych). Zakres informacji, które może udostępniać nam usługa strony trzeciej, zależy od ustawień prywatności użytkownika w tej usłudze — może obejmować takie informacje jak imię i nazwisko użytkownika, zdjęcie profilowe, płeć, przedział wiekowy, nazwa użytkownika, język, kraj, znajomi i inne informacje udostępnione przez niego na platformie. Użytkownik powinien się upewnić, że akceptuje zakres informacji udostępnianych przez poszczególne usługi, zapoznając się z ich opublikowanymi politykami oraz, w razie potrzeby, modyfikując swoje ustawienia prywatności bezpośrednio w tych usługach.

 • Zbieramy od stron trzecich informacje reklamowe i analityczne, aby wspierać nasze inicjatywy marketingowe, ulepszać Usługi Riot i lepiej zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi (np. wyświetlając bardziej spersonalizowane reklamy i mierząc ich skuteczność). Aby dowiedzieć się więcej na temat tych podmiotów, zobacz Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach.

 • Zbieramy od stron trzecich informacje pomagające nam zidentyfikować miejsce, z którego użytkownik korzysta z Usług Riot (takie jak przybliżona lokalizacja użytkownika na podstawie jego adresu IP). Dzięki temu możemy na przykład przetwarzać zakupy (np. szacowanie zobowiązań podatkowych), zapobiegać oszustwom lub nadużyciom w Usługach Riot (np. identyfikując podejrzane transakcje lub aktywność) oraz dostosowywać wizyty użytkownika (np. wyświetlając Usługi Riot w lokalnym języku).

 • Otrzymujemy też informacje od platform stron trzecich (takich jak Apple App Store lub Google Play), gdy użytkownik pobiera Usługi Riot (np. aplikację League Friends) na urządzenie przenośne. Mogą to być na przykład szczegóły techniczne (np. identyfikatory urządzeń) oraz fakt pobrania przez użytkownika jednej z naszej aplikacji.

 • Facebook udostępnia nam informacje o sposobie korzystania z naszych stron dla fanów w tym serwisie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Strony dla fanów na Facebooku.

Zwiń

Powrót na górę

II. JAK ZBIERAMY INFORMACJE

Streszczenie: Oprócz informacji podawanych przez użytkownika, zarówno my, jak i nasi partnerzy rejestrujemy automatycznie pewne informacje o sposobie korzystania z Usług Riot i sposobie nawigacji po nich. Te informacje możemy łączyć z innymi informacjami uzyskiwanymi od użytkownika lub zbieranymi na jego temat, zgodnie z opisem w niniejszej polityce, w tym do egzekwowania naszych Warunków Świadczenia Usług oraz do celów analitycznych i reklamowych.A. Pliki cookie i powiązane technologie

Streszczenie: Używamy własnych serwerów i technologii takich jak pliki cookie do automatycznego zbierania i przechowywania informacji o sposobie interakcji użytkownika z Usługami Riot, a także na temat urządzenia używanego w tym celu.


Rozwiń

„Pliki cookie” to małe porcje danych umieszczane na urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego usługi do celów rejestrowania i identyfikacji. „Znaczniki nawigacyjne” (web beacons) to przezroczyste obrazy pikselowe, które umożliwiają usługom internetowym zbieranie informacji o interakcji użytkownika z nimi (np. czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail lub kliknął reklamę). Inne popularne technologie tego typu to tagi, skrypty, lokalne obiekty współużytkowane (np. pliki cookie typu flash), lokalna pamięć masowa (np. HTML5) i powiązane narzędzia.

Usługi Riot używają plików cookie, znaczników nawigacyjnych (web beacons) i podobnych technologii do automatycznego zbierania, przechowywania i odczytywania plików na urządzeniu użytkownika. Mogą one być dostarczane w kontekście bezpośrednim (czyli przez Riot Games) lub w kontekście zewnętrznym (czyli przez inne podmioty). Dzięki tym narzędziom Usługi Riot mogą działać wydajniej oraz pozyskiwać informacje o sposobie interakcji użytkownika z nimi (zobacz Jakie informacje zbieramy).

Korzystamy również z naszych serwerów w połączeniu z tymi technologiami, aby zbierać informacje o sposobach interakcji użytkownika z Usługami Riot i przechowywać je w rejestrach zdarzeń. Mogą to być na przykład informacje wysyłane do nas przez urządzenie, przeglądarkę internetową lub system operacyjny, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Riot (takie jak identyfikatory urządzeń, adresy IP i specyfikacje sprzętu lub oprogramowania), oraz szczegóły dotyczące korzystania z konta Riot Games (np. konkretne funkcje, z których korzysta użytkownik, interakcje i statystyki w grze oraz inne podobne informacje).

Zbierane informacje za pośrednictwem naszych serwerów i technologii takich jak pliki cookie, używamy z kilku powodów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Riot Games, stron trzecich i graczy, w tym z następujących:

 • Monitorowanie, zabezpieczanie i utrzymywanie Usług Riot (np. zapobieganie oszustwom).

 • Zwiększenie komfortu przeglądania (np. umożliwienie użytkownikowi logowanie się do konta).

 • Analizowanie i ulepszanie naszej działalności (np. agregowanie wzorców ruchu i korzystania).

 • Kontrolowanie wyświetlania reklam (w tym dostarczanie profilowanych ofert).

 • Wspieranie i mierzenie skuteczności naszych kampanii komunikacyjnych i marketingowych (np. informowanie nas o kliknięciu w nasze reklamy lub o otwarciu naszych wiadomości e-mail).

 • Lepsza personalizacja odwiedzin użytkownika oraz zapisanie jego preferencji i ustawień (na przykład wyświetlanie treści w lokalnym języku).

 • Inne zarządzanie naszymi relacjami z graczami i świadczenie Usług Riot zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług (w tym zapobieganie toksyczności i zapewnianie uczciwego środowiska gry, jak opisano w częściach System anti-cheat i zapobieganie oszustwom oraz Czat i zachowanie graczy poniżej).

Więcej informacji o plikach cookie i podobnych technologiach, w tym szczegóły na temat zarządzania nimi i ich wyłączania, można znaleźć, czytając naszą politykę dotyczącą plików cookie, odwiedzając stronę http://aboutcookies.org/ lub zapoznając się z ustawieniami prywatności używanej przeglądarki internetowej. Niektóre metody zarządzania tradycyjnymi plikami cookie mogą nie mieć wpływu na wykorzystanie innych technologii, ale niektóre przeglądarki internetowe mogą oferować własne narzędzia do usuwania HTML5. Dodatkowe szczegóły na temat zarządzania plikami cookie typu flash można uzyskać, klikając tutaj. Obecnie nie reagujemy na sygnały Do-not-track przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że wyłączenie technologii takich jak pliki cookie może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Usług Riot, a Usługi Riot mogą nie działać zgodnie z naszymi zamierzeniami.

Zwiń


B. Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach

Streszczenie: Współpracujemy ze stronami trzecimi (takimi jak dostawcy treści, podmioty analityczne i sieci reklamowe), aby ulepszać Usługi Riot i lepiej zrozumieć sposób interakcji z nimi przez użytkownika, a także wspierać nasze inicjatywy marketingowe. Te podmioty mogą zbierać automatycznie informacje od użytkownika w związku z jego wizytą.


Rozwiń

Gdy użytkownik odwiedza Usługi Riot, oprócz technologii umieszczanych przez nas na jego urządzeniu mogą się znaleźć pliki cookie lub podobne narzędzia umieszczane przez inne podmioty. Do podmiotów tych należą dostawcy zaangażowani przez nas do świadczenia usług w naszym imieniu (np. usług analityki internetowej), a także strony trzecie dostarczające treści (np. filmy z serwisu YouTube) lub oferty (np. reklamy z sieci reklamowych) zawarte w Usługach Riot. Możemy otrzymywać indywidualne lub zbiorcze raporty oparte na wykorzystaniu tych narzędzi przez naszych partnerów.

Korzystamy na przykład z zewnętrznych dostawców usług analitycznych (takich jak Google Analytics), które pomagają nam w ocenie korzystania z Usług Riot i tworzeniu opracowań na ten temat. Współpracujemy też z podmiotami reklamowymi, aby wspierać nasze działania marketingowe, w tym przez wyświetlanie reklam lepiej dopasowanych do prawdopodobnych zainteresowań użytkownika (na przykład w oparciu o jego aktywność związaną z przeglądaniem Usług Riot i podczas odwiedzania innych usług internetowych). Podmioty te mogą umieszczać i odczytywać własne pliki cookie oraz podobne technologie śledzenia w celu zbierania informacji o działaniach użytkownika w witrynach i usługach internetowych.

Niektórzy dostawcy usług analitycznych i podmioty reklamowe oferują użytkownikowi opcje dotyczące zbierania i wykorzystywania informacji bezpośrednio w swoich witrynach internetowych. Więcej informacji na temat rezygnacji z usług Google Analytics można uzyskać, klikając tutaj. Reprezentatywną listę zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych działających w ramach Usług Riot, a także informacje na temat rezygnacji w stosownym zakresie można uzyskać, klikając tutaj. W niektórych przypadkach można też zrezygnować, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info lub http://www.networkadvertising.org/choices/ albo, jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub Kanadzie, odpowiednio stronę http://www.youronlinechoices.eu/ lub http://youradchoices.ca/. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych technologiach, w tym szczegóły na temat zarządzania nimi i ich wyłączania, można znaleźć, czytając naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Zwracamy uwagę, że rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach niekoniecznie oznacza całkowite zablokowanie automatycznego zbierania informacji w Usługach Riot. Nie oznacza też, że użytkownik będzie otrzymywać mniej reklam, ani że przestaną one być w ogóle wyświetlane. Otrzymywane reklamy nie będą już natomiast oparte na zainteresowaniach, a zatem mogą być mniej adekwatne do zainteresowań użytkownika.

Zwiń


C. Strony dla fanów na Facebooku

Streszczenie: Riot Games ma oficjalne strony dla fanów w serwisie Facebook. Należy do nich oficjalna strona Riot Games oraz strony dla fanów gier. Facebook zbiera dane z tych stron zgodnie ze swoją polityką prywatności, a następnie udostępnia Riot Games statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, jakiego typu działania podejmują ludzie na naszych stronach dla fanów („Statystyki ”). Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland”) i Riot Games współadministrują zbieranie Statystyk .


Rozwiń

Więcej informacji o tym, jak Facebook zbiera Statystyki i jakie informacje nam udostępnia, można znaleźć tutaj („ Statystyki ”). Typy Statystyk, które otrzymujemy z Facebooka na naszych stronach dla fanów, obejmują nasz zasięg i porozumiewanie się z graczami, elementy Usług Riot, które ludzie uważają za działające lub niedziałające, a także statystyki i dane demograficzne dotyczące osób przeglądających nasze strony lub publikujących na nich, takie jak wiek, płeć czy lokalizacja. Istota naszego porozumienia z Facebookiem jest także widoczna w sposobie podziału obowiązków w zakresie ochrony Statystyki (zobacz tutaj).

Facebook Ireland zgodził się przyjąć na siebie główną odpowiedzialność za przetwarzanie Statystyk. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Statystyk użytkownika za pośrednictwem strony dla fanów Riot Games na Facebooku najlepiej w pierwszej kolejności kontaktować się z Facebook Ireland. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z przysługujących mu praw do ochrony Statystyk wobec każdej ze stron (Riot Games lub Facebook).

Zwiń

Powrót na górę

III. JAK WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Streszczenie: Używamy informacji użytkownika i udostępniamy je zgodnie z podstawami prawnymi opisanymi poniżej. Mają one pomóc nam w dostarczaniu, obsługiwaniu, ulepszaniu, zrozumieniu, dostosowywaniu, wspieraniu i promowaniu Usług Riot.A. Podstawy prawne

Streszczenie: Używamy informacji użytkownika i udostępniamy je (i) w celu świadczenia usług zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług, (ii) za zgodą użytkownika, (iii) zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (takim jak bezpieczeństwo i zapewnienie spersonalizowanej usługi) naszych i innych osób oraz (iv) z innych przyczyn prawnych.


Rozwiń

Zbierając, wykorzystując, udostępniając i w inny sposób przetwarzając informacje o użytkowniku w celach opisanych w niniejszych informacjach, bazujemy na kilku podstawach prawnych. Te podstawy prawne to między innymi:

 • Jest to niezbędne do wykonywania Warunków Świadczenia Usług oraz świadczenia Usług Riot.

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie, którą może w każdej chwili wycofać.

 • Jest to niezbędne w celu wypełnienia przez Riot Games obowiązku prawnego, nakazu sądowego albo dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 • Jest to czasem niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.

 • Wymaga tego interes publiczny.

 • Jest to niezbędne w prawnie uzasadnionych interesach Riot Games lub stron trzecich, takich jak odwiedzający, użytkownicy lub partnerzy.

Informacje o tym, na jakich podstawach prawnych się opieramy, wykorzystując informacje o użytkowniku w określonym celu, można znaleźć w sekcjach Wykorzystywanie informacji i Udostępnianie informacji.

ZwińB. Wykorzystywanie informacji

Streszczenie: Informacje, które zbieramy (zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu z innymi informacjami zbieranymi zgodnie z niniejszymi informacjami), pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem oraz skutecznym reklamowaniu. Konkretne sposoby używania przez nas informacji często zależą od tego jak użytkownik korzysta z Usług Riot.


Rozwiń

Oto kilka najbardziej typowych przykładów wykorzystania:

 • Świadczenie użytkownikowi Usług Riot, odpowiadanie na zapytania, wypełnianie wniosków i przetwarzanie transakcji (na przykład pomoc w tworzeniu konta, znajdowanie gry i rozwiązywanie problemów Wsparcia Gracza). . Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z użytkownikiem oraz, w stosownych przypadkach, w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. związanego z transakcjami płatniczymi) lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w celu świadczenia Usług Riot dzieciom, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uprawniającej ich do zawierania umów).

 • W celu dostarczania użytkownikowi Usług Riot lepiej dostosowanych do jego szczególnych potrzeb, takich jak wady wzroku i słuchu, z wykorzystaniem z funkcji zamiany tekstu na głos lub głosu na tekst. Robimy to wyłącznie za zgodą użytkownika, gdy otrzymamy od niego informacje na ten temat. W dowolnej chwili można wycofać zgodę.

 • Dostarczanie i dostosowywanie naszej komunikacji z użytkownikiem, np. wysyłanie ważnych ogłoszeń związanych z kontem lub wiadomości promocyjnych, które naszym zdaniem mogą go zainteresować (szczegóły na temat zarządzania opcjami komunikacji można znaleźć w części Możliwość wyboru i środki kontroli dostępne dla użytkowników). Angażujemy się w te działania za zgodą użytkownika, gdy mamy prawnie uzasadniony interes (np. promowanie Usług Riot i utrzymywanie zainteresowania użytkowników tymi usługami za pomocą spersonalizowanych wiadomości) lub, w przypadku powiadomień związanych z kontem, w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem.

 • Przeprowadzenie ankiet, konkursów, loterii i podobnych ofert (np. potwierdzanie spełnienia warunków przez użytkownika lub wysłanie mu nagrody). Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami wynikającymi z umowy lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. promowanie Usług Riot i utrzymywanie zainteresowania użytkowników tymi usługami).

 • Monitorowanie, analizowanie, ochrona, testowanie i ulepszanie naszych usług i działalności (np. pomiar sposobu działania Usług Riot, śledzenie wzorców użycia oraz naprawianie usterek i błędów). Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi relacjami wynikającymi z umowy, wypełnienia obowiązków prawnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa Usług Riot) lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. aby poznać sposób korzystania z Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo oraz ulepszać je i rozwijać nowe produkty).

 • Badanie i lepsze zrozumienie Usług Riot oraz sposobu ich używania (w tym przez współpracę ze stronami trzecimi, takimi jak uczelnie wyższe). Angażujemy się w te działania za zgodą użytkownika lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. aby poznać sposób użytkowania Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo oraz ulepszać je i rozwijać nowe produkty).

 • Promowanie produktów i usług oraz mierzenie skuteczności tych kampanii. Angażujemy się w te działania za zgodą użytkownika lub z powodu naszego i naszych partnerów prawnie uzasadnionego interesu (marketing naszych i nie tylko produktów i usług oraz poznanie skuteczności naszych kampanii marketingowych).

 • Personalizowanie sposobu korzystania z Usług Riot przez użytkownika, w tym przez prezentowanie treści lub funkcji lepiej dopasowanych do jego zainteresowań (zobacz Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach). Angażujemy się w te działania za zgodą użytkownika lub gdy mamy prawnie uzasadniony interes (np. ulepszanie naszych Usług Riot przez ich większą personalizację).

 • Ulepszanie i zapewnianie aktualizacji Usług Riot (np. udostępnianie poprawek do naszych gier i wydawanie nowych funkcji). Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi relacjami wynikającymi z umowy, wypełnienia obowiazków prawnych lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. aby poznać sposób korzystania z Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo, ulepszać je, rozwijać nowe produkty oraz poznać wpływ i zasięg Usług Riot).

 • Prowadzenie i rozwijanie naszej działalności gospodarczej. Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi relacjami wynikającymi z umowy, wypełnienia obowiązków prawnych lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu w prowadzeniu i rozwijaniu naszej działalności gospodarczej.

 • Ułatwienie używania Usług Riot, udostępniania w sieciach społecznościowych i powiązanych funkcji (np. obsługa funkcji czatu i forów) lub integrację z nimi. Angażujemy się w te działania za zgodą użytkownika lub gdy mamy prawnie uzasadniony interes (np. zwiększanie zaangażowania klientów w korzystanie z naszych produktów i Usług Riot).

Możemy również używać, ujawniać i zachowywać informacje w razie potrzeby lub w odpowiedni sposób, między innymi w sytuacjach, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu ochrony żywotnego interesu użytkownika lub innych osób, na przykład:

 • Przestrzeganie obowiązującego prawa lub udzielenie odpowiedzi w ramach postępowania opartego o przepisy prawa (np. wnioski ze strony organów ścigania bądź organów administracji publicznej).

 • Bezpieczna praca Usług Riot (np. powstrzymywanie ataków na nasze systemy).

 • Ochrona graczy i stron trzecich (np. zapobieganie ciężkim uszczerbkom na zdrowiu lub przestępstwom).

 • Ochrona naszych praw, własności i działalności (np. egzekwowanie naszych umów i warunków — w tym Warunków Świadczenia Usług — oraz umożliwienie skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, jakich możemy doznać).

ZwińC: Udostępnianie informacji

Streszczenie: Nie udostępniamy informacji kontaktowych użytkownika (takich jak adres e-mail lub adres domowy) niezależnym stronom trzecim bez jego wiedzy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych informacjach (takich jak egzekwowanie Warunków Świadczenia Usług, zabezpieczanie Usług Riot lub jeśli jest to wymagane przez prawo bądź w odpowiedzi na postępowanie oparte o przepisy prawa). Udostępniamy informacje niezawierające informacji kontaktowych (takie jak imię przywoływacza, historia meczów, statystyki gier oraz inne informacje zbiorcze lub anonimowe), w tym publicznie za pośrednictwem interfejsu Riot Games API.

Jeśli kiedykolwiek przestaniemy świadczyć Usługi Riot lub ich określone składniki (np. zostaniemy wykupieni lub najadą nas Yordlowie), możemy udostępnić informacje użytkownika kupującemu. Należy też pamiętać, że informacje udostępniane w ramach funkcjonalności społecznościowych (takich jak czat i fora), są publiczne — prosimy o ostrożność w ich używaniu!


Rozwiń

Zbierane informacje udostępniamy kontrolowanym przez Riot Games spółkom zależnym i stowarzyszonym, które świadczą dla nas usługi, abyśmy mogli bezproblemowo obsługiwać, wspierać i ulepszać Usługi Riot (np. ułatwiać przenoszenie kont i zapewniać Wsparcie Gracza w języku lokalnym). Jesteśmy spółką globalną, co oznacza, że informacje użytkownika mogą być przekazywane do lokalizacji poza jego krajem zamieszkania (zobacz Międzynarodowe Przetwarzanie Danych). Więcej informacji na temat jednostki bądź jednostek (tam, gdzie to ma miejsce) Riot Games kontrolujących informacje użytkowników i ponoszących za nie odpowiedzialność można znaleźć w części Kontakt z nami poniżej.

Udostępniamy też informacje usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu w celach omówionych w niniejszych informacjach (zobacz III. B. powyżej). Na przykład gdy użytkownik kupi coś w ramach Usług Riot, udostępnimy jego informacje dotyczące płatności podmiotom, które zaangażowaliśmy do przetwarzania płatności i świadczenia podobnych usług finansowych (np. zapobiegania oszustwom). Do innych typowych przykładów można zaliczyć partnerów, którzy pomagają nam przechowywać dane, wysyłać informacje handlowe e-mail, świadczyć usługi Wsparcia Gracza, przeprowadzać badania i analizy naszych usług (np. instytucje badawcze lub wyższe uczelnie), platformy mediów społecznościowych lub aplikacje stron trzecich, którym zezwalamy na łączenie się z naszymi produktami lub Usługami Riot. W pewnych sytuacjach możemy również przesyłać informacje o użytkowniku do naszych profesjonalnych doradców (którzy czasami są niezależnymi „administratorami danych osobowych”), takich jak prawnicy i księgowi (np. podczas egzekwowania naszej umowy z użytkownikiem).

Jeśli użytkownik udostępnia informacje publicznie za pośrednictwem funkcji interaktywnych będących pod naszą kontrolą, takich jak fora i czat, powinien mieć świadomość, że informacje te stają się widoczne dla innych. Zastrzegamy sobie prawo do (ale nie mamy obowiązku) monitorowania korzystania z tych funkcji, w tym do celów takich jak egzekwowanie naszych Warunków Świadczenia Usług i odpowiednich wymagań dotyczących zachowania gracza (zobacz Czat i zachowanie graczy oraz System anti-cheat i zapobieganie oszustwom). Aby zażądać usunięcia swoich informacji z forów lub podobnych funkcjonalności kontrolowanych przez Riot Games, należy skontaktować się z nami.

Możemy ujawnić informacje gracza w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, połączenia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności gospodarczej, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Oznacza to, że informacje użytkownika mogą być jednym z aktywów przekazanych do podmiotu nabywającego w takich sytuacjach.

Zwracamy uwagę, że nazwa w grze (np. imię przywoływacza) i statystyki gry użytkownika (takie jak historia meczów, zestawy przedmiotów oraz średnia liczba zabójstw i zgonów) stają się widoczne dla innych i mogą być udostępniane w grze i poza grą graczom oraz innym stronom trzecim. Obejmuje to informacje, które udostępniamy społeczności deweloperów League of Legends za pośrednictwem interfejsu Riot Games API w celu poprawy doświadczeń gracza.

Możemy ujawnić informacje gracza w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, połączenia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności gospodarczej, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Oznacza to, że informacje użytkownika mogą być jednym z aktywów przekazanych do podmiotu nabywającego w takich sytuacjach, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Riot Games w angażowaniu się w tego rodzaju transakcje oraz prowadzeniu i rozwijaniu naszej działalności gospodarczej.

Możemy też wykorzystywać, ujawniać i zachowywać informacje w następujących celach:

 • Przestrzeganie obowiązującego prawa lub odpowiedź na postępowanie oparte o przepisy prawa (np. wnioski ze strony organów ścigania bądź innych organów administracji publicznej), w tym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 • Bezpieczna praca Usług Riot (np. powstrzymywanie ataków na nasze systemy), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Riot Games, graczy i stron trzecich w zapewnieniu bezpiecznego środowiska Usług Riot.

 • Ochrona graczy i stron trzecich (np. pomoc w zapobieganiu ciężkim uszczerbkom na zdrowiu lub przestępstwom), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Riot Games, graczy i stron trzecich w zapewnieniu bezpiecznego środowiska Usług Riot.

 • Ochrona naszych praw, własności i operacji (np. egzekwowanie naszych umów i warunków — w tym Warunków Świadczenia Usług — oraz umożliwienie skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, jakich możemy doznać), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Riot Games w ochronie i egzekwowaniu ustawowych praw spółki.

ZwińD. Czat i zachowanie graczy

Upoważniliśmy naszych graczy do pomocy w nadzorowaniu przestrzegania naszych polityk (w tym na przykład naszych kodeksów postępowania przywoływacza) dotyczących pewnych zachowań w grze. Na przykład gracze mogą zgłaszać się nawzajem i przesyłać opisy aktywności oraz działań w grze, które pomogą nam ustalić, czy zgłoszone zachowanie stanowiło naruszenie zasad i procedur odnoszących się do zachowania gracza, a także ewentualne reperkusje (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta lub ograniczenia czatu).

Ponadto rejestrujemy i przechowujemy czat oraz zastrzegamy sobie prawo do monitorowania czatu (ale nie jest to nasz obowiązek) i podobnych szczegółów dotyczących interakcji w grze przez okres, który uznamy za odpowiedni, aby pomóc nam, między innymi, w wykrywaniu i zapobieganiu toksyczności, egzekwowaniu naszych reguł i zasad i Warunków Świadczenia Usług oraz wspieraniu bardziej pozytywnej społeczności dla naszych graczy. Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi relacjami wynikającymi z umowy, wypełnienia obowiązków prawnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa Usług Riot) lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. aby poznać sposób korzystania z Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo oraz ulepszać je i rozwijać nowe produkty).

Używamy zarówno ręcznych (np. umożliwiając zgłaszanie takich zachowań za pośrednictwem biletów Wsparcia Gracza), jak i zautomatyzowanych (takich jak uczenie maszynowe) narzędzi oraz technik wspierających te wysiłki.

Aby umożliwić monitorowanie przestrzegania naszych polityk, opracowaliśmy wzory szablonów niewłaściwych zachowań (np. obrażania słownego, mowy nienawiści, oszukiwania, wyzywania lub przezywania), które naszym zdaniem dobrze pokazują zabronione zachowania. Robimy to na podstawie analizy rzeczywistych zachowań w Usługach Riot. Klasyfikujemy te wzory niewłaściwych zachowań na podstawie ich dotkliwości, nakładając na graczy różne konsekwencje (np. tymczasowe lub trwałe ograniczenia dostępu do konta bądź ograniczenia czatu) w zależności od tego, jak poważne jest ich postępowanie. Jeśli inny gracz złoży skargę na zachowanie użytkownika, nasze zautomatyzowane narzędzia, korzystając z tych wzorów niewłaściwych zachowań i systemu klasyfikacji, porównają zachowanie użytkownika na przestrzeni czasu z tymi wzorami niewłaściwych zachowań i, jeśli użytkownik zachowywał się w sposób nieodpowiedni, podejmą decyzję co do konsekwencji, jakie poniesie użytkownik w związku ze swoim zachowaniem. Głównie pomaga nam to egzekwować nasze reguły i zasady, zabezpieczać Usługi Riot, wykrywać nieautoryzowane działania i zapobiegać im oraz utrzymywać konkurencyjną integralność naszych gier.

Nasza procedura rozpatrywania skarg umożliwia użytkownikowi odwołanie się od decyzji. W takim przypadku dostarczymy użytkownikowi raport przedstawiający proces myślowy i metodę leżącą u podstaw decyzji oraz kilka porad na temat sposobu unikania podobnych zachowań w przyszłości. Jeśli użytkownik nadal będzie niezadowolony, może zażądać, aby jeden z naszych przedstawicieli zapoznał się z jego sprawą i na podstawie dostępnych dowodów podjął ostateczną decyzję co do ręcznego skorygowania wyników.

Prosimy o życzliwość dla innych graczy, przestrzeganie naszych polityk dotyczących zachowania gracza (w tym naszych Warunków Świadczenia Usług) oraz ostrożne udostępnianie informacji na czacie.
E. System anti-cheat i zapobieganie oszustwom

Zawsze staramy się oferować graczom uczciwe, zabawne i nastawione na rywalizację środowisko gry w Usługach Riot. Nasze Warunki Świadczenia Usług surowo zabraniają używania nieautoryzowanych programów zewnętrznych wchodzących w interakcję z Usługami Riot, w tym modów, hacków, cheatów, skryptów, botów, trenerów i programów do automatyzacji. Gdy użytkownik tworzy konto Riot Games lub używa go, kupuje od nas rzeczy, gra w nasze gry lub w inny sposób wchodzi w interakcję z Usługami Riot, możemy używać technologii anti-cheat i technologii zapobiegających oszustwom, które mogą podejmować automatyczne decyzje (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta albo ograniczenia czatu) na podstawie informacji, które zbieramy od użytkownika lub na jego temat (zobacz Jakie informacje zbieramy). Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi relacjami wynikającymi z umowy, wypełnienia zobowiązań prawnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa Usług Riot) lub z powodu naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. aby poznać sposób korzystania z Usług Riot, zapewnić ich bezpieczeństwo oraz je ulepszać).

Aby umożliwić monitorowanie przestrzegania naszych polityk dotyczących zapobiegania oszustwom, opracowaliśmy wzory szablonów niewłaściwych zachowań (np. oszukiwania w grze i stosowania oszustw), które naszym zdaniem dobrze pokazują zabronione zachowania. Robimy to na podstawie analizy rzeczywistych zachowań w Usługach Riot. Klasyfikujemy te wzory niewłaściwych zachowań na podstawie ich dotkliwości, nakładając na graczy różne konsekwencje (np. tymczasowe lub trwałe ograniczenia dostępu do konta bądź ograniczenia czatu) w zależności od tego, jak poważne jest ich postępowanie. Nasze zautomatyzowane narzędzia, korzystając z tych wzorów niewłaściwych zachowań i systemu klasyfikacji, porównają zachowanie użytkownika na przestrzeni czasu z tymi wzorami niewłaściwych zachowań i, jeśli użytkownik zachowywał się w sposób nieodpowiedni, podejmą decyzję co do konsekwencji, jakie poniesie użytkownik w związku ze swoim zachowaniem. Głównie pomaga nam to egzekwować nasze reguły i zasady, zabezpieczać Usługi Riot, wykrywać nieautoryzowane działania i zapobiegać im oraz utrzymywać konkurencyjną integralność naszych gier.

Nasza procedura rozpatrywania skarg umożliwia użytkownikowi odwołanie się od decyzji. W takim przypadku dostarczymy użytkownikowi raport przedstawiający proces myślowy i metodę leżącą u podstaw decyzji oraz kilka porad na temat sposobu unikania podobnych zachowań w przyszłości. Jeśli użytkownik nadal będzie niezadowolony, może zażądać, aby jeden z naszych przedstawicieli zapoznał się z jego sprawą i na podstawie dostępnych dowodów podjął ostateczną decyzję co do ręcznego skorygowania wyników.

Powrót na górę

IV. WITRYNY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Streszczenie: Aby poprawić komfort korzystania z naszych usług, dopuszczamy współpracę ze stronami trzecimi, ale nasza polityka nie ma i nie może mieć zastosowania do podmiotów, które nie są naszą własnością ani pod naszą kontrolą lub które nie działają zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie możemy zagwarantować, że niezależne strony trzecie będą stosować te same praktyki co my, dlatego nalegamy, aby przed udostępnieniem im informacji zapoznać się z ich politykami i warunkami.


Rozwiń

W związku ze swoją wizytą użytkownik może udostępniać informacje witrynom lub usługom zewnętrznym. Istnieje kilka metod tego udostępniania, między innymi:

 • Linki zewnętrzne. Gdy użytkownik kliknie linki do zewnętrznych witryn lub usług prowadzonych przez strony trzecie, strony te mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać informacje użytkownika zgodnie z własnymi (a nie naszymi) politykami. Zamieszczenie linku do lub z usług zewnętrznych nie oznacza naszego poparcia dla praktyk stosowanych przez te strony.

 • Integracje kont. Usługi Riot korzystają z interfejsów umożliwiających interakcję użytkownika z zewnętrznymi witrynami, aplikacjami i podobnymi usługami w trakcie wizyty, w tym na koncie Riot Games lub koncie utworzonym u stron trzecich albo za pośrednictwem tychże kont. Możemy na przykład współpracować z podmiotami świadczącymi usługi mediów społecznościowych, aby zapewniać funkcje ułatwiające łączenie się z sieciami społecznościowymi i udostępnianie w nich treści (takie jak przycisk „Lubię to” z Facebooka oraz inne widżety). Funkcje te mogą zbierać informacje o interakcjach, w jakie wchodzi użytkownik z nimi i z Usługami Riot, a do poprawnego działania mogą używać technologii takich jak pliki cookie. Sposób przetwarzania i kontrolowania informacji użytkownika przez podmioty zewnętrzne, takie jak Facebook, jest regulowany przez ich własne polityki prywatności.

 • Pliki cookie i powiązane technologie. Usługi Riot zawierają pliki cookie, znaczniki nawigacyjne (web beacons) i inne popularne technologie, które pomagają nam zbierać i analizować informacje związane z wizytą użytkownika (zobacz Informacje zbierane automatycznie). Strony trzecie (takie jak dostawcy usług analitycznych i sieci reklamowe) mogą umieszczać i odczytywać własne technologie śledzenia w Usługach Riot. Jeśli to robią, są zobowiązane do używania tych narzędzi w sposób opisany w swoich politykach prywatności. Reprezentatywną listę zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych działających w ramach Usług Riot, a także informacje na temat rezygnacji w stosownym zakresie można uzyskać, klikając tutaj.

 • Nasze strony dla fanów na Facebooku. Riot Games ma oficjalne strony dla fanów w serwisie Facebook. Należy do nich oficjalna strona Riot Games oraz strony dla fanów gier. Facebook zbiera dane z tych stron zgodnie ze swoją polityką prywatności, a następnie udostępnia Riot Games statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, jakiego typu działania podejmują ludzie na naszych stronach dla fanów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Strony dla fanów na Facebooku.

Należy też pamiętać, że w razie pytań lub wątpliwości związanych z praktykami stosowanymi przez inne podmioty należy kontaktować się bezpośrednio z nimi (a nie z Riot Games).

Zwiń

Powrót na górę

V. MIĘDZYNARODOWE PRZETWARZANIE DANYCH

Streszczenie: Jesteśmy globalną spółką zajmująca się grami, której obszary działania są zlokalizowane na całym świecie. Gdy użytkownik korzysta z Usług Riot, jego informacje mogą być przetwarzane w dowolnym miejscu, w którym prowadzimy działalność gospodarczą lub prowadzą ją nasi partnerzy, w tym w Stanach Zjednoczonych.


Rozwiń

(1) OBSŁUGA USŁUG RIOT. W zależności od lokalizacji użytkownika, Usługi Riot są obsługiwane przez Riot Games lub w jej imieniu z następujących krajów:

 • W przypadku Riot Games, Inc. i Riot Games Merchandise, Inc. — ze Stanów Zjednoczonych.

 • W przypadku Riot Games, LLC — z Japonii.

 • W przypadku Riot Games Services PTE. LTD. — z Singapuru.

 • W przypadku Riot Games Ltd. i Riot Games Ireland Merchandise Ltd. — z Irlandii.

W celu uzyskania szczegółów na temat tego, jakie przepisy prawne mają zastosowanie do korzystania z Usług Riot oraz do wszelkich sporów z Riot Games, należy zapoznać się z Warunkami Świadczenia Usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostki bądź jednostek (tam, gdzie to ma miejsce) Riot Games kontrolujących informacje użytkowników i ponoszących za nie odpowiedzialność, zobacz Kontakt z nami.

(2) TRANSFERY I PRZECHOWYWANIE TRANSGRANICZNE. Zbierane informacje możemy przetwarzać i przechowywać w dowolnym miejscu, w którym prowadzimy działalność lub prowadzą ją nasi partnerzy, w tym w Stanach Zjednoczonych, Turcji, Rumunii, Rosji, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej. Kraje te mogą nie mieć takiego samego poziomu ochrony danych, jaki obowiązuje w miejscu zamieszkania użytkownika. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą mieć prawo dostępu do danych osobowych użytkownika. Wprowadziliśmy i utrzymujemy ramy zgodne z obowiązującym prawem i niniejszymi informacjami dotyczące transferu informacji poza granice kraju. Riot Games, Inc. stosuje na przykład ramy ochrony prywatności Unia Europejska — Stany Zjednoczone i Szwajcaria — Stany Zjednoczone (zobacz nasz certyfikat Tarczy Prywatności) oraz standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy i Wielką Brytanię (więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych UE można uzyskać, klikając tutaj; ich kopię można uzyskać, kontaktując się z nami). Transfer informacji użytkownika może też być konieczny w celu świadczenia Usług Riot zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług. Korzystając z Usług Riot, użytkownik potwierdza, że możemy przekazywać jego informacje do krajów poza jego krajem zamieszkania oraz przetwarzać je w tych krajach, przy czym w każdym z tych krajów mogą obowiązywać inne reguły ochrony prywatności niż w kraju użytkownika.

(3) NASZ CERTYFIKAT TARCZY PRYWATNOŚCI. Riot Games, Inc. stosuje ramy Tarczy Prywatności Unia Europejska — Stany Zjednoczone i Szwajcaria — Stany Zjednoczone oraz posiada odpowiedni certyfikat zgodności. Riot Games, Inc. zobowiązuje się podporządkować wszystkie otrzymane dane graczy i użytkowników, które podlegają przepisom o ochronie danych obowiązującym odpowiednio, w oparciu o poszczególne ramy Tarczy Prywatności, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, obowiązującym zasadom tych ram. Więcej informacji na temat ram Tarczy Prywatności, a także nasz certyfikat można znaleźć na liście Tarczy Prywatności amerykańskiego Departamentu Handlu. [https://www.privacyshield.gov/list]

Riot Games, Inc. odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych na mocy każdej ramy Tarczy Prywatności oraz za późniejsze transfery do strony trzeciej, działając jako przedstawiciel w jej imieniu. Riot Games, Inc. przestrzega zasad Tarczy Prywatności w przypadku wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym zasad dotyczących odpowiedzialności cywilnej dla dalszych transferów.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z ramami Tarczy Prywatności Riot Games, Inc. podlega organom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach Riot Games może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, między innymi w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Jeśli użytkownik ma nierozstrzygnięty problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, którego nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, może skontaktować się z zewnętrznym organem rozstrzygania sporów w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W określonych warunkach, opisanych dokładniej na stronie internetowej Tarczy Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], użytkownik może mieć prawo do odwołania się do wiążącego arbitrażu, gdy inne procedury rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.

Zwiń

Powrót na górę

VI. MOŻLIWOŚĆ WYBORU I ŚRODKI KONTROLI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Streszczenie: Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu używania Usług Riot oraz sposobu przetwarzania przez nas informacji. Ponieważ interakcja użytkownika z naszymi usługami może się odbywać na wiele różnych sposobów, konkretne środki kontroli dostępne dla użytkownika często zależą od charakteru naszej relacji.


Rozwiń

Użytkownik może korzystać z wielu części Usług Riot, nie tworząc w tym celu konta, nie kupując naszych produktów czy usług ani nie przesyłając nam w inny sposób swoich informacji, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić Usługi Riot lub skorzystać z nich, związane z nim dane osobowe zachowujemy na ogół tak długo, jak długo jest aktywne konto użytkownika, lub przez inny okres niezbędny do świadczenia Usług Riot, prowadzenia naszej działalności gospodarczej (w tym w takich prawnie uzasadnionych celach jak przestrzeganie obowiązków prawnych, zarządzanie wewnętrznymi księgami i rejestrami, zapobieganie oszustwom, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów oraz warunków, takich jak niniejsza polityka i Warunki Świadczenia Usług) lub osiągnięcia celów określonych w tych informacjach, chyba że prawo dopuszcza lub nakazuje dłuższy okres przechowywania.

Dokładne okresy przechowywania danych osobowych użytkownika zależą od tego, jaki jest charakter informacji, do czego ich potrzebujemy oraz jakie są prawne lub operacyjne potrzeby w zakresie ich przechowywania. Czynniki, które bierzemy pod uwagę przy określaniu tych okresów, obejmują minimalny wymagany okres przechowywania określony przez prawo lub zalecany jako najlepsza praktyka, okres, w którym można złożyć roszczenie w związku z umową lub inną sprawą, niezależnie od tego, czy dane osobowe zostały zagregowane lub poddane pseudonimizacji, a także inne kryteria mające zastosowanie. Na przykład okres przechowywania danych osobowych użytkownika potrzebnych do świadczenia mu Usługi Riot (np. dostępu do gier) jest ograniczony do okresu ważności konta. Po usunięciu konta, Riot usunie odpowiednie informacje zebrane w tym celu (świadczenia usługi użytkownikowi), ale zachowa niektóre dane osobowe (na przykład imię przywoływacza) do innych określonych celów, takich jak bezpieczeństwo i wykrywanie oszustw. Kolejnym przykładem są rejestry czatów/dane historyczne przechowywane przez okres dwóch lat od daty ich utworzenia. Dzięki temu Riot może we właściwy sposób badać naruszenia naszych reguł i zasad, na przykład fałszerstwa, toksyczność, oszustwa i szkodliwe zachowania.

Użytkownik może też ograniczyć informacje udostępniane stronom trzecim, na przykład nie wyrażając zgody na łączenie swojego konta Riot Games z usługami zewnętrznymi (zobacz Witryny i usługi zewnętrzne).

Oferujemy graczom możliwość wyboru rodzajów komunikacji otrzymywanej od Riot Games. Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie od nas informacji handlowych e-mail, ale później zmieni zdanie, może anulować subskrypcję, wykonując instrukcje zawarte w odpowiedniej wiadomości e-mail. Możliwość wyboru nie obejmuje obowiązkowej komunikacji, która jest częścią Usług Riot, np. ważnych powiadomień związanych z kontem.

Usługi Riot zawierają też wiele wbudowanych narzędzi umożliwiających graczom bezpośrednie kontrolowanie swoich informacji. Na przykład użytkownik może na ogół usunąć stare posty na forum, wyciszyć lub wyłączyć funkcję czatu głosowego oraz zmienić inne preferencje w ustawieniach konta. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy dotyczącej dowolnej z tych opcji, może skontaktować się z nami.

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia odrzucanie i usuwanie plików cookie oraz zarządzanie nimi. Użytkownik może być też w stanie zarządzać innymi podobnymi technologiami, jak HTML5, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej (zobacz Informacje zbierane automatycznie).

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z usług udostępnianych przez zewnętrzne podmioty analityczne i reklamowe w ramach Usług Riot, może z niektórych z nich zrezygnować, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info lub http://www.networkadvertising.org/choices/ albo, jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub Kanadzie, odpowiednio stronę http://www.youronlinechoices.eu/ lub http://youradchoices.ca/. Jeśli użytkownik znajduje się w Australii, może odwiedzić stronę http://www.your.onlinechoices.com.au. Reprezentatywną listę zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych działających w ramach Usług Riot, a także szczegółów na temat rezygnacji w stosownym zakresie, można uzyskać, klikając tutaj.

Jeśli użytkownik martwi się, w jaki sposób traktujemy jego informacje, jeśli chce poprosić o możliwość dostępu, korygowania, aktualizowania, ograniczania lub usuwania swoich danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub zrezygnować z niego, wycofać swoją zgodę na używanie przez nas informacji o nim lub jeśli chce poprosić o kopię swoich danych osobowych dla celów przesłania ich do innych podmiotów (w zakresie, w jakim ma do tego prawo zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem), powinien skontaktować się z nami lub odwiedzić stronę privacy.riotgames.com i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Prawo użytkownika do sprzeciwu obejmuje miejsce, w którym przetwarzamy jego dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, na potrzeby wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. Więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania dostępu do informacji o swoim koncie można uzyskać tutaj, natomiast o tym, w jaki sposób usunąć swoje konto, można dowiedzieć się tutaj.

Wycofanie zgody użytkownika (w tym dla celów marketingowych) nie wpływa na zgodność z prawem czynności, które wykonaliśmy do tego momentu.

Przed przystąpieniem do realizacji takiej prośby możemy poprosić użytkownika, aby zweryfikował swoją tożsamość (np. przez zalogowanie się na swoje konto lub podanie nam określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić własność konta). Możemy też żądać zapłaty, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Zwracamy uwagę, że prośba o usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania może również spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta, którego informacje są niezbędne do udostępniania użytkownikowi Usług Riot (zazwyczaj informujemy o tym użytkownika w momencie zbierania informacji). W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do takich Usług Riot. Możemy też zachować pewne informacje powiązane z kontem użytkownika w takich celach jak przestrzeganie obowiązków prawnych, zarządzanie wewnętrznymi księgami i rejestrami, zapobieganie oszustwom, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów oraz warunków, takich jak niniejsza polityka i Warunki Świadczenia Usług.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Wielkiej Brytanii, może złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych w Unii Europejskiej/Wielkiej Brytanii/Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwego dla kraju lub regionu, w którym nastąpiło potencjalne naruszenie obowiązującego prawa o ochronie danych. Głównym organem nadzorczym Riot Games zgodnie z RODO jest Irlandzka Komisja Ochrony Danych (aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.dataprotection.ie).

Zwiń

Powrót na górę

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Streszczenie: Zobowiązujemy się zabezpieczać informacje graczy oraz wypełniać nasze zobowiązania w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych, ale nie gwarantujemy całkowitego bezpieczeństwa danych zbieranych od użytkowników. Decydując się na udostępnienie nam informacji (a w dzisiejszych czasach decydując się na udostępnienie ich komukolwiek w Internecie), użytkownik akceptuje to ryzyko.


Rozwiń

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby chronić informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Na przykład do przechowywania informacji używamy systemów komputerowych z ograniczonym dostępem w kontrolowanych ośrodkach. Do ochrony niektórych zbieranych informacji używamy również technologii takich jak szyfrowanie i algorytmy mieszania.

Należy jednak pamiętać, że żaden serwer, sieć komunikacyjna ani transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Usługi Riot nie są tu wyjątkiem. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych za pośrednictwem Usług Riot i nie gwarantujemy naszej zdolności do zapobiegania utracie informacji lub ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Decyzja o udostępnieniu nam informacji należy do użytkownika. Jeśli zdecyduje się on to zrobić, potwierdza, że robi to z uwzględnieniem tego ryzyka.

Zwiń

Powrót na górę

VIII. AKTUALIZACJE I WERSJE

Streszczenie: Aby zapewnić użytkownikowi jak najlepszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób postępujemy z informacjami graczy, od czasu do czasu będziemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności.


Rozwiń

Naszą politykę prywatności będziemy od czasu do czasu aktualizować w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, prawie, naszych działaniach biznesowych lub w innych celach, które uznamy za niezbędne lub właściwe. Po wprowadzeniu zmian zaktualizujemy datę Ostatnia modyfikacja u góry informacji i opublikujemy je w Usługach Riot. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w polityce lub sposobach przetwarzania informacji o graczach, powiadomimy o tym dodatkowo (np. umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach w Usługach Riot, zanim wejdą w życie, lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio użytkownikom).

Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej polityki pod kątem jakichkolwiek zmian jakie mogły nastąpić od ostatniej wizyty. Pomoże to w lepszym zrozumieniu relacji z Riot Games, w tym sposobów, w jakie przetwarzamy informacje dotyczące użytkowników.

Zwiń

Powrót na górę

IX. KONTAKT Z NAMI

W przypadku spraw i problemów związanych z grami (takich jak problemy z dostępem do konta, kwestie dotyczące rozliczeń, dostępność skórek lub treści, zgłaszanie błędów lub podobnych problemów technicznych, omawianie bana, usunięcie konta, zgłaszanie gracza itp.) należy kontaktować się z naszym zespołem Wsparcia Gracza tutaj. Można też skorzystać z naszej strony Wsparcia Gracza, która zawiera aktualne informacje i przewodniki rozwiązywania problemów, dostępnej tutaj.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych informacji lub naszych praktyk dotyczących prywatności prosimy wysyłać nam za pośrednictwem poczty e-mail na adres privacy@riotgames.com lub drogą listową na odpowiedni adres podany poniżej.

Unia Europejska/Wielka Brytania/Europejski Obszar Gospodarczy/Singapur: W przypadku pytań lub spraw związanych z prywatnością użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc wiadomość e-mail na adres dpo@riotgames.com.


DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA:

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej (z wyjątkiem Brazylii):


Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Japonii:


Riot Games, LLC
Attn: Legal Department
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Japan

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Azji Południowo-Wschodniej:


Riot Games Services PTE. LTD.
Attn: Legal Department
51 Bras Basah Rd, #05-01, S5008 & S5009,
Singapore 189554

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii:

Informacje użytkownika są kontrolowane wspólnie przez:


Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

i


Riot Games, Inc
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Riot Games Ltd jest na mocy porozumienia z Riot Games, Inc. głównym odpowiedzialnym za informacje użytkownika (w tym za zapewnienie zgodności z prawem dotyczącym ochrony danych) i ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących informacji użytkownika. Jest to pierwszy punkt kontaktowy użytkownika, ale użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wobec tego podmiotu lub Riot Games, Inc.

Jeśli użytkownik mieszka w innym miejscu, w tym w Brazylii:


Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland


DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU MERCH STORE:

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Hongkongu, Singapurze, Tajwanie, Australii lub Nowej Zelandii:


Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii:

Informacje użytkownika są kontrolowane wspólnie przez:


Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

i


Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Riot Games Ireland Merchandise Ltd jest na mocy porozumienia z Riot Games Merchandise, Inc. głównym odpowiedzialnym za informacje użytkownika (w tym za zapewnienie zgodności z prawem dotyczącym ochrony danych) i ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących informacji użytkownika. Jest to pierwszy punkt kontaktowy użytkownika, ale użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wobec tego podmiotulub Riot Games Merchandise, Inc.

Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Turcji lub Rosji:


Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

Powrót na górę


TRUSTe