Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Terma-Terma Perkhidmatan Riot Games

Terakhir diubah suai: 30 April 2021

Salam pemain-pemain,

Terma perkhidmatan (“Terma-terma”) ini menetapkan terma-terma dan syarat-syarat dengan mana Riot Games menawarkan anda akses untuk menggunakan dan menikmati permainan, aplikasi, laman web dan perkhidmatan lain kami (“Perkhidmatan Riot,”). Riot Games adalah syarikat permainan global yang beribu-pejabat di Los Angeles dengan pejabat dan operasi di seluruh dunia. Apabila kami mengatakan "Riot Games", kami merujuk kepada entiti Riot Games yang bertanggungjawab untuk menyediakan Perkhidmatan Riot di wilayah anda (lihat Seksyen 19, di bawah) dan Terma-terma ini adalah perjanjian antara anda dan entiti tersebut.

Sila baca Terma-terma ini dengan teliti dan beri perhatian tertentu kepada perkara berikut:

 • Penyelesaian Pertikaian. Sekiranya anda tinggal di Amerika Syarikat, harap baca klausa timbang tara yang mengikat dan pengecualian tindakan kelas dalam Bahagian A Seksyen 17. Ini mempengaruhi bagaimana perselisihan antara kami diselesaikan.
 • Kandungan Maya. Apabila anda mengklik untuk membeli, memperoleh atau dihadiahkan dengan Kandungan Maya, anda hanya mendapat lesen untuk mengakses Kandungan Maya. Anda tidak memiliki hak milik atas Kandungan Maya yang anda buka dan anda tidak boleh memindahkannya kepada orang lain. Kandungan Maya tidak mempunyai nilai wang, adalah seumumnya khusus permainan dan anda tidak boleh menebus Kandungan Maya untuk sebarang jenis wang "dunia nyata".
 • Polisi Bayaran Balik. Anda kehilangan hak untuk berubah pikiran, membatalkan pesanan dan mendapatkan bayaran balik sekiranya anda mendapat akses serta-merta atau memuat turun kandungan digital anda. Terdapat beberapa pengecualian untuk peraturan ini, tetapi kami mempunyai polisi yang ketat mengenai pembayaran balik. Baca mengenainya di sini.
 • Aturan Pengguna. Anda bersetuju untuk mengikuti Peraturan Pengguna kami (Seksyen 7). Peraturan ini mentadbir tingkah laku dalam-permainan dan tingkah laku luar-permainan tertentu semasa menggunakan Perkhidmatan Riot.

Perhatian Ibu Bapa!

Kami memberikan maklumat penilaian permainan di laman web kami mengenai kesesuaian usia. Kami juga mendorong anda untuk mengawasi aktiviti online anak anda, meninjau kandungan yang mereka akses dan, sebagaimana yang patut, memantau interaksi sosial mereka. Untuk maklumat lebih lanjut tentang penilaian permainan dan penggambaran kandungan, sila periksa sistem penilaian tempatan anda.

JADUAL KANDUNGAN

 1. AKAUN ANDA
 2. PENAMATAN AKAUN
 3. LESEN TERHAD
 4. BARANGAN MAYA, MATA WANG PERMAINAN DAN PEMBELIAN
 5. YURAN & CUKAI
 6. POLISI PENYERAHAN IDEA YANG TIDAK DIMINTA
 7. PERATURAN PENGGUNA
 8. KANDUNGAN PENJANAAN PENGGUNA
 9. PEMANTAUAN
 10. KEMASKINI DAN MODIFIKAS
 11. PAPAN DAN PAUTAN
 12. NOTIS DAN TATACARA UNTUK TUNTUTAN PELANGGARAN HAK CIPTA
 13. PENAFIAN JAMINAN
 14. INDEMNIFIKASI
 15. PEMBATASAN PADA LIABILITI
 16. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR
 17. PENYELESAIAN PERTIKAIAN
 18. TERMA-TERMA TAMBAHAN YANG TERPAKAI UNTUK PERKHIDMATAN RIOT
 19. ENTITI UNDANG-UNDANG RIOT
 20. PELBAGAI

1. AKAUN ANDA

1.1. Adakah saya layak membuat akaun dan menggunakan Perkhidmatan Riot? (Anda sama ada mesti seorang dewasa atau mempunyai kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah anda.)

Untuk membuat akaun dan menggunakan Perkhidmatan Riot, anda mesti: (i) adalah dewasa ; (ii) adalah kanak-kanak bawah umur yang telah bebas; atau (iii) mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga yang sah untuk terikat dengan Terma-terma ini. Sekiranya anda bukan orang dewasa atau kanak-kanak bawah umur yang telah bebas, atau tidak memahami seksyen ini, sila berbincang dengan ibu bapa atau penjaga sah anda dan minta bantuan. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga sah kanak-kanak di bawah umur yang membuat akaun dengan kami, anda dan anak di bawah umur menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma ini. Anda juga bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun dan pematuhan terhadap Terma-terma ini oleh anak di bawah umur itu, termasuk semua pembelian yang dilakukan atas akaun tersebut. Anda tidak boleh membuat atau menggunakan akaun atau menggunakan Perkhidmatan Riot atas nama orang lain atau entiti undang-undang lain atau untuk tujuan komersial.

1.2. Adakah saya perlu memberikan nama dan butiran sebenar saya? (Ya. Jangan cuba sebarang jenis bisnis lucu "Pasti Bukan Blitzcrank" atau "Pasti Bukan Udyr".)

Anda mesti sentiasa membekalkan kami dengan maklumat tepat dan lengkap termasuk nama sebenar anda.

1.3. Saya mempunyai banyak akaun e-mel yang berbeza. Adakah penting yang mana saya gunakan untuk mendaftarkan akaun saya? (Ya. Jika tidak, anda mungkin terlepas notis penting!)

Kami menghantar pemberitahuan berkaitan akaun, undang-undang dan perkhidmatan ke alamat e-mel yang didaftarkan ke akaun anda. Pemberitahuan ini mungkin sangat penting (misalnya, pemberitahuan bahawa kami bertujuan untuk menghentikan akaun anda kerana tidak aktif) jadi anda mesti memastikan alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun anda terkini dan (jika kami meminta) disahkan.

1.4. Bolehkah saya berkongsi atau menjual akaun atau kredensi log masuk saya? (Tidak.)

Apabila anda membuat akaun dengan kami, kami meminta anda memilih nama pengguna dan kata laluan yang unik (secara kolektif, “Kredensial Log Masuk”). Anda bersetuju bahawa:

 • Anda tidak dapat berkongsi akaun atau Kredensial Log Masuk anda dengan sesiapa sahaja.
 • Anda tidak boleh menjual, memindahkan atau membenarkan orang lain mengakses akaun anda atau Kredensial Log Masuk, atau menawarkan untuk berbuat begitu.
 • Anda mesti merahsiakan Keredensial Log Masuk anda.

Anda mesti memberitahu kami dengan serta merta sekiranya anda menyedari tentang sebarang pelanggaran keselamatan, termasuk akses akaun yang tidak dibenarkan atau kehilangan, pencurian atau penggunaan tanpa izin atau pendedahan Kredensial Log Masuk atau maklumat pembayaran anda supaya kami boleh mengambil langkah yang berpatutan. Anda bertanggungjawab untuk semua kehilangan (termasuk kehilangan atau penggunaan Kandungan Maya) pada akaun anda di mana anda telah berkongsi Kredensial Log Masuk anda atau telah gagal untuk menyimpan akaun atau Kredensial Log Masuk anda dengan selamat.

2. PENAMATAN AKAUN

2.1. Bagaimana boleh akaun saya digantung atau ditamatkan? (Sekiranya anda melanggar peraturan, Demacian Justice akan berkunjung di akaun anda!)

2.1.1. Anda. Anda boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di support@riotgames.com.

2.1.2. Kami. Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda tanpa pemberitahuan kepada anda jika kami secara wajar menentukan, bahawa:

 1. anda telah melanggar mana-mana bahagian dalam Terma-terma ini (termasuk Peraturan Pengguna);
 2. berbuat demikian adalah untuk kepentingan terbaik komuniti kami atau Perkhidmatan Riot atau diperlukan untuk menegakkan hak pihak ketiga;
 3. kami telah berhenti menawarkan Perkhidmatan Riot di wilayah anda (walaupun biasanya kami akan menghantar notis terlebih dahulu di laman web, aplikasi atau permainan kami jika kami merancang untuk berhenti menawarkan ciri inti material dari permainan atau semua Perkhidmatan Riot di wilayah anda);
 4. anda gagal membayar sebarang yuran yang anda hutang kepada kami (kecuali dalam kes-kes kecuaian besar atau salah laku kami) atau kami harus membayar balik wang seseorang kerana penggunaan tanpa izin untuk pembayaran yang dibuat dari akaun anda; atau
 5. anda telah (atau kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah) menggunakan tanpa izin maklumat pembayaran orang lain.

Kami dapat membuat penentuan sebegitu, dengan bantuan sistem automatik dan alat pembelajaran mesin atau dengan menggunakan kaedah lain yang kami fikir sesuai. Jika anda berfikir bahawa kami telah melakukan kesilapan, sila Hubungi Kami dengan butir-butir dan kami akan menyemak kes anda, walaupun kami mungkin menggantung akaun anda semasa semakan kami. Anda juga boleh mencabar penentuan kami (lihat Seksyen 17).

2.2. Adakah Riot akan mengekalkan akaun saya selama-lamanya, walaupun saya berhenti menggunakannya? (Jika anda meninggalkan akaun anda untuk jangka waktu yang sangat lama, kami mungkin akan menghentikannya setelah memberi anda notis dan peluang untuk mengaktifkannya kembali.)

Jika anda tidak menggunakan akaun anda untuk tempoh yang berpanjangan, kami berhak untuk mengambil langkah terhadap akaun anda, termasuk penggantungan atau penamatan. Jika kami merancang untuk mengambil langkah terhadap akaun anda berdasarkan tempoh tidak aktif yang berpanjangan, kami akan memberitahu anda dahulu (contohnya, melalui e-mel ke alamat e-mel yang berdaftar untuk akaun anda) dan memberi anda peluang yang cukup untuk mengelakkan langkah sebegitu (contohnya, pemadaman akaun anda).

2.3. Apa yang berlaku sekiranya Riot menamatkan akaun saya? (Tiada permainan untuk anda dan anda akan kehilangan akses ke apa-apa pembelian termasuk Mata Wang Permainan dan Barangan Maya.)

Sekiranya akaun anda ditamatkan, anda tidak lagi dapat mengakses akaun anda, termasuk apa-apa data atau Kandungan Maya yang berkaitan (termasuk Mata Wang Permainan) (walaupun ini tidak membatasi atau mempengaruhi hak yang anda miliki di bawah undang-undang perlindungan data atau pengguna). Di mana kami tamatkan kerana alasan yang sah (misalnya di mana anda telah melanggar Terma-terma ini):

 • anda tidak akan berhak kepada apa-apa pembayaran balik dan kami tidak akan mempunyai liabiliti kepada anda; dan
 • kami juga berhak untuk menamatkan akaun lain yang mungkin anda buat, serta akses anda ke Perkhidmatan Riot yang lain (juga tanpa bayaran balik atau liabiliti kepada anda).

Anda memahami dan bersetuju bahawa menggunakan Perkhidmatan Riot mempunyai risiko bahawa akaun anda mungkin dihentikan atau digantung selaras dengan Terma-terma ini dan bahawa, bila masa anda menggunakan Perkhidmatan Riot, anda akan mengingati risiko ini dan sentiasa menjalankan diri anda dengan sewajarnya.

3. LESEN TERHAD

3.1. Apa yang boleh saya lakukan dengan Perkhidmatan Riot? (Anda boleh menikmati Perkhidmatan Riot untuk kegunaan sendiri, peribadi, bukan komersial anda.)

Kami memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak dapat dipindah milik, boleh ditarik balik untuk menggunakan dan menikmati Perkhidmatan Riot (dan apa-apa Kandungan Maya) untuk tujuan hiburan individu, bukan komersial, anda sahaja dan dengan syarat tertakluk kepada kepatuhan anda terhadap Terma-terma ini. Sekiranya kami menamatkan akaun anda, sebarang lesen yang diberikan oleh kami kepada anda dalam Perkhidmatan Riot dan Kandungan Maya akan serta-merta berakhir. Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pihak kami dalam kontrak bertulis yang ditandatangani, anda tidak boleh menjual, menyalin, menukar, meminjam, mereka balik, menyusun semula, memperoleh kod sumber dari, menterjemahkan, memajak, memberikan kepentingan keselamatan dalam, memindahkan, menerbitkan, menyerahkan atau sebaliknya mengedarkan mana-mana Perkhidmatan Riot atau harta intelek Riot Games, termasuk mana-mana kod komputer atau Kandungan Maya kami.

3.2. Bolehkah saya melakukan perkara dengan harta intelek Riot? (Kami menyimpan semua hak kepada IP kami, tetapi membenarkan untuk beberapa penggunaan peribadi, bukan komersial, seperti seni peminat.)

Kami (dan pemberi lesen kami) memiliki dan menyimpan semua hak, hakmilik dan kepentingan dalam dan ke Perkhidmatan Riot, dan semua data dan kandungan yang disiarkan, dijana, dibekalkan atau sebaliknya disediakan dalam atau melalui Perkhidmatan Riot, termasuk, akaun pengguna, kod komputer, tajuk, objek, artifak, watak, nama watak, log bualan, rakaman dan siaran permainan, lokasi, nama lokasi, cerita, dialog, frasa tangkapan, karya seni, grafik, reka bentuk struktur atau landskap, animasi, suara, komposisi dan rakaman muzik, barang maya, mata wang dalam permainan, kesan audio-visual, kesamaan watak, kaedah operasi dan permainan (secara kolektif, “Kandungan Permainan”). Untuk kejelasan, Kandungan Permainan merangkumi Kandungan Maya. Anda tidak boleh membuat karya kepengarangan berdasarkan Kandungan Permainan atau Perkhidmatan Riot kecuali yang dibenarkan oleh kami. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai penggunaan peminat yang kami izinkan pada masa ini, sila baca polisi Legal Jibber Jabber kami (sila perhatikan bahawa kami mengubahnya dari semasa ke semasa).

Anda juga bersetuju bahawa kecuali jika kami memberi anda lesen, dalam kontrak bertulis yang ditandatangani oleh kami, anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang, logo, nama domain, tagline, atau pakaian perdagangan kami. Sebarang pengeluaran semula, pengagihan semula, atau pengubahsuaian Perkhidmatan Riot, atau penggunaan Perkhidmatan Riot yang tidak selaras dengan Terma-terma ini, dilarang secara tegas dan dapat mengakibatkan hukuman sivil dan/atau jenayah yang berat.

4. BARANGAN MAYA, MATA WANG PERMAINAN DAN PEMBELIAN

4.1. Apakah Kandungan Maya? (Kandungan maya merangkumi benda seperti mata wang permainan dan barangan maya, seperti juara, kulit, emotikon, aksesori, dll.)

Semasa menggunakan Perkhidmatan Riot, kami mungkin memberi anda peluang untuk memperoleh lesen terhad untuk mengakses barangan maya, seperti juara, kulit, emotikon, dll. (“Barangan Maya”) dan mata wang dalam permainan (“Mata Wang Permainan”), terkait dengan akaun anda (secara kolektif, “Kandungan Maya”).

Mata Wang Permainan hanya boleh digunakan untuk permainan tertentu yang dibeli kecuali kami menyatakan sebaliknya pada waktu pembelian.

4.2. Bagaimana saya mendapatkan “lesen” untuk mengakses Kandungan Maya? (Beli, memperolehi atau menerimanya.)

Kami mungkin memberi anda pelbagai peluang untuk memperoleh lesen terhad untuk mengakses Mata Wang Permainan atau Kandungan Maya, termasuk:

 1. membelinya (contohnya, dengan kad kredit);
 2. memperolehnya (misalnya, dengan menyelesaikan misi atau tugas permainan); atau
 3. menerimanya (contohnya, dari pemain lain sebagai hadiah atau menggunakan fungsi membuat kraf seperti Hextech®).

4.3. Adakah saya “memiliki” Kandungan Maya yang saya buka kunci? (Tidak. Apa yang anda “buka kunci” bukanlah barangan maya itu sendiri, tetapi lesen terhad yang tidak boleh dipindah milik untuk mengaksesnya.)

Anda tidak mempunyai keempunyaan atau kepentingan harta benda lain dalam apa-apa Kandungan Maya yang anda buka, tanpa kira bagaimana anda memperoleh akses kepadanya. Kandungan Maya tidak mempunyai nilai wang. Anda tidak boleh memindahkan (melainkan jika kami membenarkannya dalam fungsi Perkhidmatan Riot) atau menebus Kandungan Maya dengan apa-apa jenis wang “dunia nyata”. Anda tidak boleh mendapat penbayaran balik untuk membeli lesen untuk mengakses Kandungan Maya, kecuali jika dibenarkan secara jelas oleh kami. Anda boleh mendapatkan polisi pembayaran balik kandungan semasa kami di sini.

4.4. Sekali lagi: Saya tidak memiliki Kandungan Maya saya? (“Tidak!” teriak semua peguamcara.)

Apabila anda memperoleh Kandungan Maya dari kami, apa yang sebenarnya kami berikan kepada anda adalah hak peribadi, tidak eksklusif, tidak dapat dipindah milik, tidak bersublesen, boleh ditarik balik, terhad dan lesen untuk menggunakan Kandungan Maya itu hanya berkaitan dengan penggunaan anda dari Perkhidmatan Riot yang terpakai.

Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma-terma ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak ada keempunyaan atau kepentingan harta benda lain dalam akaun anda, dan bahawa semua hak dalam dan ke atas akaun anda adalah dan akan selama-lamanya dimiliki oleh dan kekal untuk kepentingan Riot Games. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak mempunyai hak milik, keempunyaan, atau kepentingan hak milik lain dalam Kandungan Maya mana pun, tanpa mengira pertimbangan yang ditawarkan atau dibayar sebagai pertukaran. Selanjutnya, kecuali dalam kes salah laku atau kecuaian berat, atau sejauh mana Terma-terma ini menyatakan sebaliknya, Riot Games tidak akan bertanggungjawab dengan cara apa pun untuk pemusnahan, pemadaman, pengubahsuaian, kerosakan, penggodaman, atau kerosakan atau kerugian lain jenis yang disebabkan oleh Kandungan Maya, termasuk pemadaman Kandungan Maya semasa penamatan atau tamat tempohnya akaun anda atau perubahan wajar kami kepada Perkhidmatan Riot.

4.5. Adakah Kandungan Maya saya akan sentiasa tersedia? (Tidak semestinya, tidak.)

Dalam usaha untuk terus meningkatkan Perkhidmatan Riot, mengembangkan permainan kami dan memastikan Perkhidmatan Riot, selamat, menyenangkan, dan terjamin, kami berhak untuk menghapus, mengubah, memindahkan, membuang, membungkus semula, menukar harga , atau memindahkan mana-mana dan semua Kandungan Permainan, termasuk Kandungan Maya, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda, dan tanpa sebarang tanggungjawab terhadap anda. Sebagai contoh , Barangan Maya anda mungkin (dan kemungkinan akan) berkembang dari masa ke masa untuk meningkatkan Perkhidmatan Riot atau atas sebab peraturan atau undang-undang. Sekiranya kami memutuskan untuk sepenuhnya menghentikan Barangan Maya tertentu yang anda baharu beli, kami akan memberi anda pengganti. Kami tidak akan menghapus Mata Wang Permainan anda tanpa pemberitahuan (seperti melalui catatan di laman web, aplikasi atau permainan kami), melainkan jika akaun anda dihentikan oleh kami atas alasan yang sah atau oleh anda di bawah Seksyen 2.1.1. Kadang kala kami boleh mengubah daya beli Mata Wang Permainan (misalnya, kami mungkin meningkatkan jumlah Mata Wang Permainan yang diperlukan untuk membeli Barang Maya, seperti kulit). Kami biasanya hanya melakukan ini secara bertahap tetapi kami akan memberi notis kepada anda (seperti melalui catatan di laman web, aplikasi atau permainan kami) jika kami merancang untuk membuat perubahan yang akan memberi kesan penting kepada Mata Wang Permainan anda dengan cara yang negatif. Kami tidak memberi atau menjamin, dan dengan tegas menolak, sebarang nilai, wang tunai atau sebaliknya, dikaitkan dengan data yang terdapat di pelayan yang kami kendalikan atau kawali, termasuk Kandungan Permainan atau Kandungan Maya yang dikaitkan dengan akaun anda. Sekiranya kami membenarkan penjualan atau pemindahan hak anda untuk mengakses Kandungan Permainan atau Kandungan Maya tertentu, itu hanya boleh dilakukan melalui perkhidmatan yang disetujui atau disediakan oleh kami, jika ada.

5. YURAN & CUKAI

5.1. Adakah segala-galanya mengenai Perkhidmatan Riot percuma? (Tidak.)

Beberapa aspek dalam Perkhidmatan Riot mungkin memerlukan anda membayar yuran, dan anda bersetuju bahawa anda akan memberi maklumat pembayaran yang tepat dan lengkap kepada kami atau pembekal pembayaran pihak ketiga yang digunakan oleh kami. Anda seterusnya bersetuju untuk membayar semua yuran dan cukai yang terpakai atas akaun anda. Kami mungkin menyemak harga untuk mana-mana bahagian Perkhidmatan Riot pada bila-bila masa. Ini boleh memberi kesan kepada daya beli Mata Wang Permainan anda, walaupun biasanya kami hanya melakukannya secara bertahap. Semua yuran dan caj perlu dibayar selaras dengan terma pembayaran yang berkuatkuasa pada masa yuran atau caj itu akan jatuh tempo dan perlu dibayar. Kami mungkin, dari masa ke masa, mengubah, meminda, atau menambah kaedah yuran dan pengebilan yuran kami, dan perubahan tersebut akan berkuatkuasa dengan serta-merta setelah membuat catatan di dalam Terma-terma ini atau di tempat lain di laman web, aplikasi atau permainan kami. Kecuali dalam kes kecuaian besar atau salah laku yang disengajakan, sekiranya anda gagal membayar sebarang yuran yang anda hutang kepada kami atau kami harus membayar balik seseorang kerana penggunaan pembayaran yang tidak sah dari akaun anda, kami mungkin menggantung atau menghentikan akaun anda. Lihat Seksyen 2 (Penamatan Akaun) untuk maklumat lebih lanjut.

Tertakluk pada undang-undang yang terpakai, setiap yuran terpakai dan caj lain untuk perkhidmatan berdasarkan yuran (termasuk Mata Wang Permainan) harus dibayar terlebih dahulu dan tidak boleh dibayar balik secara keseluruhan atau sebahagian kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Terma-terma ini. Kecuali dalam kes kecuaian besar Riot, atau salah laku yang disengajakan atau sejauh mana Terma-terma ini menyatakan sebaliknya, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua caj ke akaun anda, termasuk sebarang caj yang tidak dibenarkan.

5.2. Apakah tanggungjawab saya berkaitan dengan Mata Wang Permainan? (Bayar cukai yang terpakai; sahkan bahawa semua transaksi dengan kami betul, dll.)

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar sebarang cukai terpakai yang berkaitan dengan memperoleh, menggunakan, atau mengakses Mata Wang Permainan. Mata Wang Permainan mungkin dijual atau dikeluarkan oleh kami dalam bundel dan harga mungkin berbeza bergantung kepada jumlah yang anda beli dan di mana anda membelinya. Sebagaimana yang kami rasa perlu, mengikut budi bicara kami yang munasabah (atau sebagaimana ditentukan oleh undang-undang), kami mungkin menghadkan jumlah keseluruhan Mata Wang Permainan yang mungkin dibeli untuk satu permainan atau yang mungkin disimpan dalam akaun anda secara keseluruhan. Tambahan lagi, harga dan ketersediaan Mata Wang Permainan dan Barangan Maya tertakluk pada perubahan. Kami mungkin mengehadkan berapa banyak Mata Wang Permainan yang dapat anda beli danatau gunakan berdasarkan lokasi anda kerana kami mempunyai pendekatan yang berbeza di lokasi yang berbeza.

Anda harus mengesahkan bahawa jumlah Mata Wang Permainan yang betul telah ditambahkan atau ditolak dari akaun anda semasa sebarang transaksi tertentu. Harap maklumkan kepada kami dengan segera sekiranya anda percaya bahawa satu kesilapan telah terjadi berkenaan dengan baki Mata Wang Permainan anda. Kami akan menyiasat tuntutan anda, dan dengan berbuat demikian, mungkin meminta beberapa maklumat tambahan untuk mengesahkannya.

6. POLISI PENYERAHAN IDEA YANG TIDAK DIMINTA

6.1. Bolehkah saya mengemukakan idea untuk meningkatkan Permainan kepada Riot? (Tolong jangan. Jika anda melakukannya, kami mempunyai hak mutlak untuk menggunakannya selama-lamanya.)

Kami menghargai maklum balas anda mengenai Perkhidmatan Riot, tetapi tolong jangan mengemukakan idea, cadangan atau bahan kreatif kepada kami (secara kolektif, “Idea Tidak Diminta”). Kami boleh dengan bebas menggunakan sebarang Idea Tidak Diminta yang anda berikan. Polisi ini bertujuan untuk mengelakkan kemungkinan timbulnya kesalahpahaman atau pertikaian ketika Perkhidmatan Riot mungkin kelihatan serupa dengan Idea Tidak Diminta yang dikemukakan orang.

Anda mungkin tidak mempunyai hak undang-undang dalam Idea Tidak Diminta yang anda tegas untuk hantarkan kepada kami, tetapi jika anda melakukannya, kami akan dibenarkan menggunakan semua atau sebahagian daripada Idea Tidak Diminta anda untuk alasan apa pun yang kami pilih dan tanpa pembayaran kepada anda.

Dari segi undang-undang, ini bermakna bahawa jika anda menyerahkan Idea Tidak Diminta kepada kami, maka anda memberikan kami hak di seluruh dunia, berterusan, tidak dapat ditarik balik, tidak boleh disublesenkan, boleh dipindah milik, diserahkan, tidak eksklusif, dan bebas royalti dan lesen untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyebarkan, menyesuaikan, mengubah suai, menterjemahkan, membuat karya terbitan berdasarkan, melakukan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, melakukan secara digital, membuat, suruh dibuat, menjual, menawarkan untuk dijual, dan mengimpot Idea Tidak Diminta anda, termasuk semua hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan, paten, reka bentuk, hak perindustrian, dan semua hak intelektual dan hak milik lain yang berkaitan dengannya, di mana-mana media yang sekarang dikenali atau dimajukan pada masa hadapan, untuk tujuan apa pun, komersial atau sebaliknya, termasuk memberikan Idea Tidak Diminta kepada orang lain, tanpa pampasan kepada anda. Sejauh yang perlu, anda bersetuju bahawa anda berjanji untuk melaksanakan dan menyerahkan sebarang dan semua dokumen serta melakukan sebarang dan semua tindakan yang diperlukan atau wajar untuk memastikan bahawa hak untuk menggunakan Idea Tidak Diminta yang diberikan kepada kami seperti yang dinyatakan di atas adalah sah, berkesan, dan dapat dikuatkuasa dan anda mengetepikan dan bersetuju untuk tidak menegaskan hak tersebut sejauh maksima yang dibenarkan oleh undang-undang di bidang kuasa anda.

7. PERATURAN PENGGUNA

7.1. Bolehkah saya melakukan troll, mengapikan, mengancam atau mengganggu orang semasa menggunakan Perkhidmatan Riot? (Tidak. Jika anda berbuat begitu, kami mungkin mengambil tindakan seperti melarang akaun anda.)

Semasa menggunakan Perkhidmatan Riot, anda harus mematuhi semua undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan di bidang kuasa tempat anda berada. Anda juga mesti mematuhi penggunaan wajar dan polisi perilaku yang kami terbitkan dari masa ke semasa di laman web, aplikasi dan permainan kami dan peraturan perilaku yang disenaraikan di bawah ini (secara kolektif “Peraturan Pengguna”). Peraturan Pengguna yang diposkan ke laman web, aplikasi dan permainan kami atau dijelaskan dalam seksyen ini tidak dimaksudkan untuk menjadi menyeluruh, dan kami berhak mengubahnya, serta mengambil tindakan tatatertib yang sesuai termasuk larangan sementara, penggantungan akaun, atau penamatan dan penghapusan untuk melindungi integriti dan semangat Perkhidmatan Riot, tanpa mengira sama ada suatu tingkah laku tertentu disenaraikan dalam Peraturan Pengguna sebagai tidak sesuai.

Berikut adalah contoh tingkah laku yang memerlukan tindakan tatatertib:

 1. Meniru identiti mana-mana orang, perniagaan atau entiti, termasuk pekerja Riot Games, atau berkomunikasi dengan apa-apa cara yang membuat ia kelihatan bahawa komunikasi tersebut berasal dari Riot Games;
 2. Menyiarkan secara awam maklumat pengenalan mengenai diri anda, pekerja Riot Games, atau pemain lain;
 3. Mengganggu, mengikut atau mengancam pemain lain atau pekerja Riot Games;
 4. Mengeluarkan, mengubah atau menyembunyikan sebarang hakcipta, tanda dagang, paten atau notis hak milik lain dari Riot Games yang terdapat dalam Perkhidmatan Riot. Anda juga tidak boleh menghantar kandungan yang melanggar atau mencabul hak orang lain, termasuk hak paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hakcipta, publisiti, hak peribadi atau hak lain;
 5. Menghantar atau menyampaikan sebarang kandungan yang kami dengan wajar percaya adalah menyinggung perasaan pemain, termasuk bahasa yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, memfitnah, lucah, cabul, eksplisit dari segi seksual, atau boleh dibantah dari segi perkauman, etika, atau sebaliknya;
 6. Memancarkan atau memudahkan transmisi apa-apa kandungan yang mengandungi virus, data yang rosak, kuda trojan, bot keystroke Logger, cacing, bom masa, cancelbot atau atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang bertujuan untuk dan/ atau sebenarnya merosakkan, mengganggu secara merugikan, secara diam-diam memintas atau melombong, mengikis atau menggunakan mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi;
 7. Mengelakkan, memintas, membuang, nyahaktifkan, merosakkan, menyahsulitkan, atau sebaliknya mengelilingi apa-apa langkah teknologi yang dilaksanakan oleh Riot atau pihak ketiga untuk melindungi Perkhidmatan Riot;
 8. Spam bualan, sama ada untuk tujuan peribadi atau komersial, dengan mengganggu aliran perbualan dengan catatan berulang;
 9. Mengambil bahagian dalam tindakan yang kami secara wajar percaya adalah atau mungkin menipu pemain lain, termasuk dengan menspam atau kejuruteraan sosial;
 10. Menggunakan mana-mana program pihak ketiga yang tidak dibenarkan, termasuk mod, peretasan, penipuan, skrip, bot, pelatih dan program automasi yang berinteraksi dengan Perkhidmatan Riot dengan cara apa pun, untuk apa-apa tujuan pun, termasuk program pihak ketiga yang tidak sah yang memintas, meniru, atau mengarah semula mana-mana komunikasi yang berkaitan dengan Perkhidmatan Riot dan apa-apa program pihak ketiga yang tidak sah yang mengumpulkan maklumat mengenai Perkhidmatan Riot dengan membaca kawasan memori yang digunakan oleh Perkhidmatan Riot untuk menyimpan maklumat;
 11. Mengakses atau cuba mengakses kawasan Perkhidmatan Riot yang tidak tersedia untuk orang ramai;
 12. Memilih akaun atau nama pengguna yang secara palsu menunjukkan adanya hubungan dengan Riot Games, mengandungi maklumat pengenalan diri, atau yang menyinggung perasaan, memfitnah, lucah, mencabul, eksplisit dari segi seksual, atau boleh dibantah dari segi perkauman, etika, atau sebaliknya. Anda tidak boleh menggunakan ejaan salah atau ejaan alternatif untuk mengelakkan batasan pilihan nama, seperti nama pengguna. Riot Games boleh mengubah nama apa pun yang Riot Games percaya melanggar peruntukan ini, tanpa notifikasi kepada anda, dan boleh mengambil tindakan tatatertib lebih lanjut, termasuk penamatan akaun untuk pelanggaran berulang;
 13. Tiada penyertaan, log keluar atau keluar dari permainan semasa permainan secara langsung. Riot Games boleh menjejak data ini dari masa ke masa dan mengeluarkan larangan sementara ketika pemain bertekad untuk terlalu sering meninggalkan di pertengahan permainan. Tempoh larangan sementara akan meningkat dari masa ke masa jika akaun tertentu terus meninggalkan permainan langsung;
 14. Bermain di akaun orang lain atau sebaliknya terlibat dalam aktiviti yang bertujuan untuk “meningkatkan” status atau pangkat suatu akaun;
 15. Memaksa atau mendorong orang lain untuk melanggar Peraturan Pengguna atau Terma-terma ini; atau
 16. Menggunakan Perkhidmatan Riot untuk tujuan perniagaan tanpa persetujuan tertulis dari kami atau setelah kami meminta anda berhenti menggunakan Perkhidmatan Riot.

8. KANDUNGAN PENJANAAN PENGGUNA

8.1. Adakah saya bertanggungjawab untuk kandungan yang saya hantar di/dalam Perkhidmatan Riot? (Ya, dan kami boleh menggunakan apa yang anda hantar.)

Selain daripada Idea Tidak Diminta (yang kami bahas secara terpisah, dalam Seksyen 6, di atas), anda juga bertanggungjawab untuk komunikasi lain, nama pengguna, gambar, suara, atau bahan dan maklumat lain yang anda cipta, muat naik, gunakan atau menghantar dengan atau melalui Perkhidmatan Riot (“Kandungan Anda”).

Anda harus memuat naik atau menghantar Kandungan Anda hanya jika anda bersetuju bahawa:

 1. Anda memberi kami, dari saat memuat naik atau mengirimkan Kandungan Anda, hak dan lesen di seluruh dunia, berterusan, tidak dapat ditarik balik, tidak boleh disublesenkan, tidak eksklusif, dan bebas royalti dan lesen untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyebarkan, menyesuaikan, mengubah suai, menterjemahkan, membuat karya terbitan berdasarkan, melakukan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, melakukan secara digital, membuat, suruh dibuat, dan mengimpot Idea Tidak Diminta anda, termasuk semua hak cipta, hak publisiti, tanda dagang, rahsia perdagangan, paten, hak perindustrian, dan semua hak intelektual dan hak milik lain yang berkaitan dengannya, untuk tujuan membekalkan Perkhidmatan Riot tanpa pampasan kepada anda.
 2. Anda mengetepikan apa-apa hak moral yang anda miliki dalam Kandungan Anda sehubungan dengan penggunaan Kandungan Anda oleh kami sejauh yang maksima dibenarkan oleh undang-undang bidang kuasa anda. Jika undang-undang tempatan tidak membenarkan untuk mengetepikan hak-hak moral, sebaliknya anda memberikan Riot Permainan hak untuk menggunakan Kandungan Anda dan semua unsur-unsur Kandungan Anda dengan atau tanpa nama atau nama samaran anda, dan juga untuk secara bebas menyunting Kandungan Anda.
 3. Anda mewakili, menjamin dan menyetujui bahawa tiada apa-apa dari Kandungan Anda tertakluk kepada sebarang kewajiban, baik dari kerahsiaan, atribusi atau sebaliknya, dari pihak Riot Games dan Riot Games tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan atau pendedahan Kandungan Anda.
 4. Anda selanjutnya mewakili, menjamin dan menyetujui bahawa Kandungan Anda tidak akan melanggar hak pihak ketiga.

9. PEMANTAUAN

9.1. Adakah Riot memantau saya semasa menggunakan Perkhidmatan Riot? (Ya. Sila baca Notis Privasi untuk mengetahui lebih lanjut.)

Kami mungkin secara aktif memantau penggunaan Perkhidmatan Riot (tetapi tidak berkewajiban untuk melakukannya), baik di pelayan kami sendiri dan di komputer atau peranti anda, untuk pelbagai tujuan yang berbeza, termasuk mencegah penipuan dan penggodaman, mengurangkan tingkah laku bertoksik pemain, dan meningkatkan Perkhidmatan Riot. Pastikan untuk membaca Notis Privasi kami untuk perincian penting tentang bagaimana kami memperoleh dan memproses maklumat sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan Riot oleh anda.

10. KEMASKINI DAN MODIFIKAS

10.1. Adakah Terma-terma ini akan berubah pada masa akan datang? (Ya.)

Kami boleh (dan mungkin akan) mencipta versi terkini dari Terma-terma ini pada masa akan datang seiring dengan berkembangnya Perkhidmatan Riot dan undang-undang yang terpakai. Apabila kami lakukan, kami akan memaklumkan kepada anda perkanjian baru yang akan memperdahului dan menggantikan Terma-terma ini. Anda akan diberi peluang untuk menyemak apa-apa perjanjian baru yang kami sampaikan kepada anda dan memutuskan sama ada anda ingin bersetuju dengan terma-terma yang disemak semula. Sekiranya anda menerima perjanjian baru, anda dapat terus menggunakan Perkhidmatan Riot. Sekiranya anda menolak perjanjian baru, anda tidak akan dapat menggunakan Perkhidmatan Riot lagi.

10.2. Adakah Perkhidmatan Rusuhan akan tetap sama? (Tidak. Seperti Kha'zix, mereka akan berkembang.)

Dalam usaha untuk sentiasa meningkatkan Perkhidmatan Riot, mengembangkan permainan kami dan memastikan Perkhidmatan Riot, selamat, menyeronokkan, dan terjamin, anda bersetuju bahawa kami mungkin menukar, mengubahsuai, mengemas kini, menangguhkan, "nerf," atau menyekat akses anda ke sebarang ciri atau bahagian Perkhidmatan Riot, termasuk Barangan Maya (contohnya, kami mungkin mengubah beberapa ciri Barangan Maya untuk sebab peraturan atau undang-undang atau untuk meningkatkan pengalaman permainan), dan mungkin menghendaki anda memuat turun dan memasang kemaskini ke mana-mana perisian yang diperlukan untuk menyokong Perkhidmatan Riot, pada bila-bila masa tanpa liabiliti kepada anda. Anda juga memahami dan bersetuju bahawa apa-apa perubahan atau kemaskini terhadap Perkhidmatan Riot mungkin mengubah spesifikasi sistem yang diperlukan untuk bermain permainan kami, dan dalam kes sedemikian, anda, dan bukan Riot Games, bertanggungjawab untuk membeli perisian atau perkakasan tambahan yang diperlukan untuk mengakses dan bermain permainan kami. Anda juga memahamdan bersetuju bahawa kami mungkin menggunakan “patching” latar belakang untuk mengemaskini permainan dan perisian kami secara automatik dengan atau tanpa notis kepada anda.

11. PAPAN DAN PAUTAN

11.1. Bolehkah saya menggunakan papan pesanan? (Selagi anda mempunyai akaun yang sah dan bertindak matang.)

Sekiranya anda mempunyai akaun aktif yang sah, anda boleh menggunakan seksyen papan di laman web kami atau aplikasi (“Papan”) dengan syarat anda mematuhi Peraturan Pengguna dan peraturan lain yang dipamerkan. Kami boleh menarik balik akses anda ke Papan bila-bila masa sekiranya kami yakin anda telah melanggar Peraturan Pengguna. Sekiranya anda fikir kami telah melakukan kesilapan, sila Hubungi Kami dengan perincian dan kami akan menyemak kes anda walaupun akaun anda mungkin ditangguhkan semasa semakan kami. Gunakan Papan atas risiko anda sendiri. Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk memantau dan mengawasi Papan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan di Papan. Kecuali dalam kes-kes kecuaian kami atau salah laku yang disengajakan, kami tidak akan mempunyai liabiliti kepada anda untuk sebarang kerosakan yang anda mungkin mengalami dengan menggunakan Papan.

11.2. Bagaimana dengan pautan dalam Perkhidmatan Riot? Adakah mereka Selamat? (Seperti perjalanan ajaib Bard, anda mungkin mendapati sesuatu yang berbahaya menanti anda di seberang. Teruskan dengan berhati-hati ....)

Perkhidmatan Riot mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak lain. Sekali lagi, kami tidak memiliki atau mengendalikan laman web lain itu. Kami menyediakan pautan ini kepada anda sebagai satu kemudahan, atau pengguna lain mungkin menghantar pautan ini sebagai kandungan penjanaan pengguna. Gunakan pautan ini dan laman web luaran yang berkaitan atas risiko anda sendiri. Kami tidak mengawal laman web yang dipautkan, dan kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang terdapat di sana. Pautan sedemikian tidak menyiratkan sokongan kami terhadap maklumat atau bahan di laman web lain, dan kami menafikan semua tanggungjawab berkenaan dengan akses dan penggunaan anda pada laman web yang dipautkan.

12. NOTIS DAN TATACARA UNTUK TUNTUTAN PELANGGARAN HAK CIPTA

12.1. Apa yang harus saya lakukan jika seseorang melanggar karya berhakcipta saya di Perkhidmatan Riot? (Kirimkan kami notis ambil-turun hakcipta.)

Riot Games menghormati undang-undang hakcipta dan mengharapkan penggunanya melakukan yang sama. Adalah menjadi kebijakan kami untuk menamatkan akaun dalam keadaan berpatutan dari pengguna yang melanggar atau dipercayai melanggar hak pemegang hakcipta. Riot Games akan bertindak pantas terhadap tuntutan pelanggaran hakcipta yang dilakukan menggunakan laman web Riot Games atau rangkaian dalam talian lain yang dapat diakses melalui peranti mudah alih atau jenis peranti lain (“Laman”) yang dilaporkan kepada Ejen Hakcipta Lantikan Riot Games, yang dikenal pasti dalam contoh notis di bawah.

Jika anda pemilik hakcipta, adalah diberi kuasa untuk bertindak atas nama seseorang, atau diberi kuasa untuk bertindak di bawah apa-apa hak eksklusif di bawah hakcipta, laporkan tuduhan pelanggaran hak cipta yang berlaku di atau melalui Laman dengan menghantar notis yang mengandungi semua yang berikut:

 1. Kenal pasti karya berhakcipta yang anda dakwa telah dilanggar, atau - jika banyak karya berhakcipta dirangkumi oleh Notis ini - anda boleh memberikan daftar perwakilan karya berhakcipta yang anda dakwa telah dilanggar.
 2. Kenal pasti bahan yang anda dakwa sedang melanggar (atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran) dan yang perlu dikeluarkan atau akses kepadanya yang perlu dinyahdayakan, dan maklumat yang sewajarnya mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut, termasuk pada minima, jika terpakai, URL pautan yang ditunjukkan di Laman web di mana bahan tersebut dapat dijumpai.
 3. Berikan alamat surat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel anda.
 4. Sertakan kedua-dua pernyataan berikut dalam badan Notis:
  1. “Saya dengan ini menyatakan bahawa saya memiliki kepercayaan dengan itikad baik bahawa penggunaan bahan hakcipta yang dipertikaikan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang (misalnya, sebagai penggunaan adil).”
  2. “Saya dengan ini menyatakan bahawa maklumat dalam Notis ini adalah tepat dan [, di bawah hukuman saksi palsu,]* bahawa saya adalah pemilik, atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik, hakcipta atau hak eksklusif di bawah hakcipta yang didakwa dilanggar.”
 5. Berikan nama sah penuh anda dan tandatangan elektronik atau fizikal anda.

* Anda hanya perlu memasukkan bahasa ini jika anda tinggal di Amerika Syarikat.

Sampaikan notis ini (“Notis”), dengan semua item dilengkapkan, ke Ejen HakCipta Riot Games ke alamat entiti Riot Games yang bertanggungjawab menyediakan Perkhidmatan Riot di wilayah Anda (lihat Seksyen 19). Pastikan anda menandakannya “Perhatian: Ejen Hak Cipta” (dan bukan “Perhatian: Jabatan Undang-Undang) agar ia cepat sampai kepada orang yang tepat. Anda boleh menghantar Notis anda melalui e-mel ke: copyright@riotgames.com. Alamat e-mel ini ditujukan semata-mata untuk penerimaan notis ambil-turun hakcipta dan bukan untuk pertanyaan umum atau permintaan kepada Riot Games. Lampiran tidak boleh diterima di alamat e-mel atas sebab keselamatan. Oleh itu, sebarang Notis dihantar secara elektronik dengan lampiran tidak akan diterima atau diproses.

Sila ambil perhatian bahawa Notis adalah notis undang-undang dan bahawa Riot Games mungkin memberikan salinan notis tersebut kepada peserta-peserta dalam pertikaian atau kepada pihak ketiga, mengikut budi bicara ia sendiri atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Setelah menerima Notis sedemikian, Riot Games akan mengambil apa-apa tindakan, mengikut budi bicara mutlaknya, yang dianggap berpatutan, termasuk mengeluarkan bahan yang dicabar dari Laman web.

13. PENAFIAN JAMINAN

13.1. Adakah Riot membuat apa-apa jaminan mengenai Perkhidmatan Riot? (Itu bergantung di mana anda berada - bersiaplah untuk peguam menjerit lagi!)

Anda menerima semua tanggungjawab untuk pemasangan dan penggunaan, dan hasil yang diperoleh dari Perkhidmatan Riot (tidak kira di mana anda berdasar).

Juga, sekiranya anda berdasar di Amerika Utara, Tengah atau Selatan :

Perkhidmatan Riot diberikan kepada anda atas dasar “sebagaimana ada” dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan atau perwakilan apa pun, tersurat atau tersirat. Anda menerima semua tanggungjawab atas penggunaan Perkhidmatan Riot oleh anda. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang terpakai, Riot Games menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, yang mungkin terpakai untuk Perkhidmatan Riot, termasuk jaminan hak tersirat, bukan pelanggaran, kemampuan jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, sebarang jaminan yang mungkin timbul dari urus niaga, prestasi atau penggunaan perdagangan, dan jaminan mengenai ketepatan, kebolehpercayaan atau kualiti apa-apa kandungan atau maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan RIOT.

14. INDEMNIFIKASI

14.1. Jika seseorang menyaman Riot berdasarkan penggunaan atau penyalahgunaan Perkhidmatan Riot oleh saya, adakah saya perlu membayar perbelanjaan guaman Riot? (Ya.)

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kecuali dalam kes-kes yang melibatkan kecuaian kami atau salah laku yang disengajakan, anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melindungi Riot Games dan anak-anak syarikatnya, sekutu, pegawai dan pengarah daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, tindakan undang-undang, kerugian, liabiliti dan kos yang timbul atau disebabkan oleh penyalahgunaan Perkhidmatan Riot oleh anda, pelanggaran oleh anda untuk mana-mana peruntukan Terma-terma ini (contohnya, jika anda menggunakan peretasan, penipuan atau bot dengan Perkhidmatan Riot atau anda melanggar hak IP kami), atau pelanggaran hak pihak ketiga oleh anda. Riot Games berhak, dengan perbelanjaannya sendiri dan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menerima pembelaan dan kawalan eksklulif terhadap apa-apa perkara yang sebaliknya tertakluk pada ganti rugi oleh anda, dalam kes mana anda akan bekerjasama dengan Riot Games dalam menegaskan pembelaan yang ada.

Contohnya, jika anda menggunakan Perkhidmatan Riot sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan (sesuatu yang anda tidak dibenarkan untuk melakukan) dan kami disaman kerana sesuatu yang anda lakukan melanggar Terma-terma ini, anda harus membela kami di mahkamah dan membayar sebarang kerugian yang kami tanggung.

15. PEMBATASAN PADA LIABILITI

15.1. Adakah had pada potensi liabiliti Riot di bawah Terma-terma ini? (Ya.)

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, jumlah liability kami kepada anda (sama ada kerana pelanggaran kontrak ini, kecuaian atau atas alasan lain apa pun) atas sebarang kerugian, kemudaratan atau kerosakan yang anda alami berkaitan dengan muat turun, penggunaan dan/atau akses anda kepada Perkhidmatan Riot adalah terhad kepada jumlah amaun yang dibayar oleh anda kepada Riot dalam tempoh enam (6) bulan sebelum masa sebab tindakan anda pertama timbul.

Kami hanya menyediakan Perkhidmatan Riot untuk kegunaan domestik dan swasta. Kami tidak bertanggungjawab atas kerugian perniagaan (seperti kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan muhibah atau kehilangan peluang perniagaan). Kami juga tidak akan bertanggung jawab atas kerosakan yang timbul kerana anda gagal memasang kemaskini ketika ia tersedia oleh Riot Games atau di mana anda gagal mengekalkan spesifikasi sistem minima yang diperlukan. Selainnya, kami tidak bertanggungjawab untuk: (i) kerugian yang tidak dapat diramalkan pada masa anda memasuki Terma-terma ini ; atau (ii) apa-apa kerugian yang kami berdua ketahui mungkin berlaku hanya kerana keadaan khas anda yang ada pada masa anda memasuki Terma-terma ini (termasuk semua kerosakan tidak langsung).

TWalaupun apa-apa lagi yang kami katakan dalam Terma-terma ini, KAMI TIDAK MENGECUALIKAN ATAU MEMBATASI DENGAN CARA APA PUN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA DI MANA IA TIDAK SAH UNTUK BERBUAT BEGITU, termasuk liabiliti kami untuk: (i) kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami; (ii) penipuan atau salah perwakilan kami; (iii) tingkah laku yang sengaja atau cuai; (iv) untuk kerugian yang timbul dari pelanggaran lalai pada kewajiban yang penting untuk pelaksanaan kontrak oleh Riot Games (“Tugas Kardinal”) sejauh yang biasa dan dapat diramalkan; (v) untuk sebarang jaminan yang diberikan oleh kami kepada anda; atau (vi) untuk sebarang liabiliti di bawah undang-undang liabiliti produk yang terpakai.

Anda mungkin juga mempunyai hak khusus di bawah undang-undang tempatan selain yang dinyatakan di atas.

16. UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR

16.1. Apakah undang-undang yang terpakai untuk Terma-terma ini atau jika kami mengalami pertikaian? (Itu bergantung pada tempat tinggal anda dan entiti Riot Games yang mana memberi Perkhidmatan Riot kepada anda.)

Sila semak di bawah untuk menentukan undang-undang apa yang terpakai untuk penggunaan Perkhidmatan Riot oleh anda. Terlepas dari pilihan undang-undang ini, anda mungkin mendapat manfaat hak atau pemulihan mandatori lain atau tambahan yang disediakan oleh undang-undang tempatan sebagai tambahan kepada yang dinyatakan dalam Terma-terma ini. Tiada apa-apa dalam Terma-terma ini yang mengehadkan atau mempengaruhi hak-hak tersebut.

Sekiranya anda tinggal di Amerika Utara, Tengah atau Selatan (tidak termasuk Brazil)

Terma-terma ini dan apa-apa tindakan yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma-terma ini akan ditadbir oleh Akta Timbang tara Persekutuan berkenaan dengan Seksyen 17 “Penyelesaian Pertikaian,” dan undang-undang negara California, tanpa mengambil kira konflik peruntukan untuk undang-undang. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam Seksyen 17 “Penyelesaian Pertikaian,” bidang kuasa eksklusif untuk semua pertikaian yang mana anda dan Riot Games tidak perlu menimbang tara akan dibawa ke mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Los Angeles County, California, dan anda dan Riot Games masing-masing mengetepikan sebarang bantahan terhadap bidang kuasa dan tempat di dalam mahkamah tersebut.

Sekiranya anda tinggal di Korea Selatan

Terma-terma ini dan sebarang tindakan yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma-terma ini akan ditadbir oleh undang-undang Korea.

Sekiranya anda tinggal di Jepun

Terma-terma ini dan sebarang tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Terma-terma ini akan ditadbir oleh undang-undang Jepun.

Sekiranya anda tinggal di Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Kemboja ("LAUT")

Terma-terma ini dan sebarang tindakan yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma-terma ini akan ditadbir oleh undang-undang Singapura.

Sekiranya anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, UK, Brazil atau mana-mana negara yang tidak disenaraikan di dalam Seksyen 16 ini

Terma-terma ini dan sebarang tindakan yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma-terma ini akan ditadbir oleh, dan akan ditafsirkan di bawah, undang-undang Ireland, tanpa mengambil kira konflik prinsip-prinsip undang-undang.

17. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

17.1. Saya mempunyai isu yang saya masih belum boleh atasi dengan Riot Games. Apakah jalan untuk menyelesaikan pertikaian ini? (Itu bergantung pada tempat anda tinggal)

Sekiranya anda tinggal di:

 • Amerika Utara, Tengah atau Selatan (kecuali Brazil) , anda akan membuat kontrak dan berurusan dengan Riot Games Inc. dan anda perlu membaca Bahagian A (Terma Penyelesaian Pertikaian Umum) dan Bahagian B dalam Seksyen ini;
 • Korea Selatan , anda akan membuat kontrak dan berurusan dengan Riot Games Korea Limited dan anda perlu membaca Bahagian A (Terma Penyelesaian Pertikaian Umum) dan Bahagian C dalam Seksyen ini;
 • Jepang , anda akan membuat kontrak dan berurusan dengan Riot Games, LLC dan anda perlu membaca Bahagian A (Terma Penyelesaian Pertikaian Umum) dan Bahagian D dalam Seksyen ini;
 • SEA , anda akan membuat kontrak dan berurusan dengan PTE Riot Games Services. LTD. dan anda perlu membaca Bahagian A (Terma Penyelesaian Pertikaian Umum) dan Bahagian E dalam Seksyen ini; or
 • Kawasan Ekonomi Eropah, UK, Brazil atau wilayah/negara lain yang tidak disenaraikan di atas , anda akan membuat kontrak dan berurusan dengan Riot Games Limited dan anda perlu membaca Bahagian A (Terma Penyelesaian Pertikaian Umum). Sekiranya anda berpusat di EU, Bahagian F dalam Seksyen ini juga akan terpakai.

Bahagian A: Penyelesaian Pertikaian Umum (tidak kira di mana anda tinggal)

17.2. Sekiranya kami mempunyai pertikaian, bolehkah kami 1 v 1 sebaliknya? (Tidak, kami harus berunding terlebih dahulu.)

Pertikaian boleh menjadi mahal dan memakan masa untuk kedua-dua pihak (keadilan tidak dating atas sayap cepat di luar Valoran). Dalam usaha untuk mempercepatkan penyelesaian dan mengurangi kos setiap pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dengan Terma-terma ini (“Tuntutan”), anda dan Riot Games setuju untuk terlebih dahulu berusaha untuk merundingkan sebarang Tuntutan secara tidak resmi selama sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari (kecuali yang telah ditetapkan di dalam Seksyen 17.4 di bawah).

17.3. Bagaimanakah rundingan dimulakan? (Salah satu dari kami menghantar yang lain notifikasi bertulis yang menjelaskan situasi dan pelepasan yang diminta.)

Riot Games akan menghantar notisnya ke alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun anda. Sekiranya anda tidak mempunyai akaun dengan Riot Games, kami akan menghantar notis itu ke alamat e-mel yang anda gunakan untuk menulis kepada kami mengenai Tuntutan tersebut. Anda mesti menghantar notis anda kepada entiti Riot Games yang bertanggungjawab untuk memberi Perkhidmatan Riot kepada anda (lihat Seksyen 19 untuk butiran hubungan). Harap maklum bahawa prosedur penyelesaian tidak rasmi ini tidak menangguhkan tempoh had berkanun yang terpakai untuk pengajuan Tuntutan.

17.4. Tuntutan apakah yang kami setuju untuk menyerahkan kepada rundingan? (Bergantung pada jenis pertikaian)

Sejauh yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang terpakai dan tanpa mengehadkan hak berkanun anda untuk memulai prosiding mahkamah, anda dan Riot Games bersetuju bahawa Tuntutan berikut tidak tertakluk pada ketentuan lain dalam Bahagian A ini mengenai perundingan: (i) sebarang Tuntutan yang ingin menguatkuasakan atau melindungi, atau mengenai kesahihan, mana-mana hak harta intelek anda atau Riot Games; (ii) sebarang Tuntutan yang berkaitan dengan, atau timbul dari, tuduhan pencurian, cetak rompak, pencerobohan privasi atau penggunaan yang tidak dibenarkan; dan (iii) sebarang Tuntutan untuk pelepasan saksama (seperti injunksi). Di samping itu, salah satu pihak boleh memasukkan tindakan individu di mahkamah tuntutan kecil untuk Tuntutan yang berada dalam skop bidang kuasa mahkamah tersebut dan bukannya proses litogasi.

Bahagian B: Penyelesaian Pertikaian untuk Amerika Utara, Tengah atau Selatan (tidak termasuk Brazil)

17.5. Apakah itu timbang tara? (Kaedah penyelesaian pertikaian persendirian. Tidak ada mahkamah atau juri.)

Timbang tara adalah proses penyelesaian pertikaian alternatif di mana para pihak bersetuju agar pertikaian mereka diputuskan oleh pihak ketiga yang netral dan bukan oleh hakim atau juri yang bersidang. Timbang tara membenarkan pihak-pihak menyelesaikan pertikaian mereka secara persendirian dan tanpa formaliti pergi ke mahkamah. Timbang tara mengikuti peraturan prosedur yang berbeza daripada yang diadili oleh mahkamah, dan tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah.

17.6. Adakah timbang tara membenarkan pelepasan yang sama seperti mahkamah? (Ya.)

Penimbang tara mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa jenis pelepasan undang-undang atau saksama yang boleh didapati di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa. Keputusan penimbang tara (disebut “Awad”) akan terdiri daripada pernyataan bertulis yang menyatakan pelupusan setiap tuntutan dan memberikan pernyataan bertulis ringkas mengenai penemuan dan kesimpulan penting atas mana Anugerah itu didasarkan. Anugerah ini akan muktamad dan mengikat para pihak, dapat disahkan oleh mahkamah dengan bidang kuasa berkompeten, dan kemudian dikuatkuasakan seperti perintah atau keputusan mahkamah yang lain.

17.7. Tuntutan apa yang kami mempersetujui untuk hantar kepada timbang tara? (Hampir semuanya.)

Sebarang pertikaian, tuntutan atau kontroversi yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma-terma ini atau Perkhidmatan Riot akan diselesaikan secara eksklusif oleh timbang tara persendirian yang mengikat, dan bukannya di mahkamah, kecuali bahawa tuntutan kecil yang memenuhi syarat dapat diserahkan di mahkamak tuntutan kecil dan salah satu pihak boleh meminta pelepasan darurat dan sementara sebelum pelantikan penimbang tara seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 17.14, di bawah. Ini bermaksud, kecuali untuk tindakan tuntutan kecil yang memenuhi syarat dan situasi darurat yang dirangkumi oleh Seksyen 17.14 di bawah, anda dan Riot Games masing-masing mengetepikan hak untuk membawa tuntutan tersebut ke mahkamah, termasuk hak untuk perbicaraan juri. .

17.8. Bolehkah saya mengemukakan tuntutan tindakan kelas atau kolektif? (Tidak. Maaf kerana lebih banyak peguamcara menjerit, tetapi ini sangat penting.)

Anda dan Riot Games bersetuju bahawa kami masing-masing boleh membawa tuntutan terhadap yang lain hanya secara individu dan bukan sebagai plaintif atau ahli kelas dalam apa-apa tindakan atau prosiding kelas atau perwakilan. Kecuali kedua anda dan Riot Games bersetuju sebaliknya, penimbang tara tidak boleh menggabungkan atau menyertai lebih daripada satu tuntutan orang atau pihak, dan mungkin tidak boleh sebaliknya mempengerusikan apa-apa bentuk prosiding yang digabungkan, perwakilan, atau kelas. Juga, penimbang tara boleh memberi pelepasan (termasuk pelepasan wang, injunksi, dan deklarasi) hanya untuk memihak kepada individu yang meminta pelepasan dan hanya sejauh yang perlu untuk memberi pelepasan yang diperlukan oleh tuntutan individu pihak tersebut.

17.9. Isu-isu apa yang akan ditentukan oleh penimbang tara? (Hampir semua.)

Penimbang tara akan memutuskan semua isu-isu yang dipertikaikan antara anda dan Riot Games.

17.10. Siapa yang akan mentadbir timbang tara? (JAMS, menggunakan “Peraturan Timbang tara Komprehensif.”)

Timbang tara akan ditadbir oleh JAMS menurut Peraturan dan Prosedur Timbang Tara Komprehensif (“Peraturan JAMS”). Penimbang tara tunggal akan dipilih menurut peraturan ini. Penghakiman atas Anugerah boleh dibuat di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa.

17.11. Bagaimana timbang tara bermula? (Salah seorang dari kami menhantar yang lain dan JAMS notifikasi bertulis yang menjelaskan situasi dan pelepasan yang diminta.)

Mana-mana pihak boleh memulakan prosiding timbang tara. Pihak yang memulai Timbang tara disebut “penuntut”. Pihak yang ingin memulakan timbang tara mesti mengemukakan Permintaan Timbang Tara secara bertulis kepada JAMS dan memberi notis kepada pihak yang lagi satu. JAMS menyediakan borang Permintaan untuk Timbang Tara di laman webnya.

17.12. Siapa yang akan membayar untuk timbang tara? (Kami membayar yuran pemfailan untuk tuntutan yang lebih rendah, tetapi anda harus membayar yuran pemfailan untuk tuntutan yang lebih besar. Kami tidak akan meminta yuran pengacara untuk timbang tara daripada anda melainkan jika tuntutan anda dianggap remeh.)

Pembayaran semua bayaran pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara akan ditadbir oleh Peraturan JAMS. Kami akan membayar semua yuran dan perbelanjaan pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara jika pertikaian anda adalah untuk kurang dari $10,000, kecuali jika penimbang tara menganggap pertikaian anda remeh. Sekiranya kami menang dalam timbang tara, kami akan membayar semua yuran dan kos peguam kami dan tidak akan berusaha mendapatkannya dari anda. Sekiranya anda menang dalam timbang tara, anda berhak mendapat anugerah untuk yuran dan perbelanjaan pengacara sejauh yang diperuntukkan di bawah undang-undang yang terpakai.

17.13. Di mana dan bagaimana timbang tara akan berlaku? (Melalui telefon, bertulis, atau di kampung halaman anda - pilihan anda.)

Anda boleh memilih untuk mempunyai timbang tara melalui telefon, berdasarkan kiriman bertulis, secara langsung di daerah tempat anda tinggal, atau di lokasi lain yang dipersetujui bersama.

17.14. Bagaimana dengan pelanggaran harta intelek? (Salah satu pihak boleh pergi ke mahkamah untuk tujuan terhad untuk mendapat pemulihan “sementara”.)

Salah satu pihak boleh mendapatkan pemulihan sementara darurat, termasuk pelepasan injunksi atau yang serupa, menurut peraturan JAMS atau dari mahkamah dengan bidang kuasa yang berkompeten yang terletak di Los Angeles County, California, jika perlu untuk melindungi hak dan kepentingan pihak tersebut atas pelanggaran atau penyelewengan hak harta intelek sementara menunggu pelantikan penimbang tara.

17.15. Bolehkah salah satu daripada kami memberitahu rakan dan pengikut Twitter kami mengenai timbang tara? (Tidak.)

Anda dan Riot Games bersetuju bahawa sebarang perselisihan, tuntutan atau kontroversi yang telah diserahkan kepada timbang tara, dan semua prosiding yang berkaitan termasuk perjanjian penyelesaian, akan dirahsiakan. Walau bagaimanapun, pihak yang menang dalam apa pun timbang tara dapat memfailkan Anugerah timbang tara dengan mahkamah mana-mana mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten untuk memastikan bahawa Anugerah itu disahkan dalam perintah atau pengadilan mahkamah.

17.16. Bagaimana jika sebahagian perjanjian untuk menimbangtara ini tidak dapat dikuatkuasakan? (Selebihnya tetap ada - kami menyimpan sebanyak yang dapat dikuatkuasakan di bawah undang-undang.)

Anda dan Riot Games bersetuju bahawa jika mana-mana bahagian dalam perjanjian timbang tara ini dinyatakan tidak dapat dikuatkuasakan, bahagian itu akan diputuskan dan baki perjanjian timbang tara ini akan diberikan kuasa dan kesan penuh. Namun, jika Seksyen 17.8, di atas (berjudul, “Bolehkah saya membawa tuntutan tindakan kelas?”), atau mana-mana bahagian daripadanya didapati tidak dapat dikuatkuasakan, maka seluruh perjanjian timbang tara ini (iaitu, semua Bahagian A Seksyen 17) akan diputuskan dari Terma-terma ini dan semua tuntutan antara anda dan Riot Games akan diputuskan secara eksklusif oleh mahkamah yang terletak di Los Angeles County, California seperti yang dinyatakan dalam bahagian yang relevan dari Seksyen 16 di atas.

Bahagian C : Penyelesaian Pertikaian untuk Korea Selatan

Segala pertikaian yang timbul di bawah Terma-terma ini atau Pekhidmatan Riot akan dibawa ke mahkamah yang mempunyai bidang kuasa selaras dengan Kod Prosedur Sivil Korea.

Bahagian D : Penyelesaian Pertikaian untuk Jepun

Mahkamah Daerah Tokyo akan mempunyai bidang kuasa eksklusif pada mulanya atas sebarang pertikaian antara Riot Games dan anda yang timbul dari, atau berkaitan dengan, Terma-terma ini atau sebarang Perkhidmatan Riot.

Bahagian E: Penyelesaian Pertikaian untuk SEA

Sebarang pertikaian, kontroversi, tuntutan atau perbezaan apa pun yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma-terma ini atau Perkhidmatan Riot akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“SIAC”) selaras dengan Peraturan Timbang tara Pusat Timbang tara Antarabangsa Singapura (“Peraturan SIAC”) untuk sementara waktu dalam kuat kuasa, peraturan mana yang dianggap digabungkan dengan rujukan dalam Seksyen ini. Ketua timbang tara adalah Singapura. Tribunal terdiri daripada tiga (3) penimbang tara dan bahasa timbang tara adalah bahasa Inggeris.

Bahagian F : Penyelesaian Pertikaian untuk Pemastautin EEA

17.17. Adakah saya mempunyai pilihan penyelesaian pertikaian yang lain?

Sekiranya anda tinggal di EEA, anda boleh merujuk pertikaian itu ke Platform Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian Suruhanjaya Eropah (lihat ec.europa.eu/consumers/odr).

Dalam masa satu tahun setelah anda mengemukakan aduan kepada kami, anda juga boleh cuba menyelesaikan pertikaian anda dengan Riot Games melalui prosedur mediasi. Ini tidak mengehadkan hak berkanun anda untuk memulakan prosiding mahkamah.

18. TERMA-TERMA TAMBAHAN YANG TERPAKAI UNTUK PERKHIDMATAN RIOT

18.1. Terma-terma Am

Anda boleh mengakses Perkhidmatan Riot yang kami sediakan dari stor atau platform pihak ketiga tertentu yang diberi kuasa (pembekal pihak ketiga yang diberi kuasa untuk apa-apa stor, sistem permainan, konsol atau platform masing-masing satu “Platform Pihak Ketiga”), hanya jika anda bersetuju bahawa:

 • Terma ini adalah perjanjian antara kami dan anda, dan bukan antara anda dan Platform Pihak Ketiga. Seperti di antara Riot Games dan Platform Pihak Ketiga, Riot Games bertanggung jawab sepenuhnya untuk sebarang Perkhidmatan Riot.
 • Platform Pihak Ketiga tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan untuk Perkhidmatan Riot.
 • Platform Pihak Ketiga tidak bertanggungjawab untuk menangani apa-apa tuntutan yang anda ada berkaitan dengan Perkhidmatan Riot atau pemilikan dan penggunaan Perkhidmatan Riot oleh anda.
 • Jika pihak ketiga mendakwa mana-mana daripada Perkhidmatan Riot melanggar hak harta intelektual pihak lain, sebagaimana antara Platform Pihak Ketiga dan Riot Games, Platform Pihak Ketiga tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan apa-apa tuntutan itu.
 • Platform Pihak Ketiga dan anak syarikatnya adalah benefisiari pihak ketiga untuk Terma-terma ini kerana mereka berkaitan dengan lesen anda ke Perkhidmatan Riot. Setelah anda menerima Terma-terma ini, Platform Pihak Ketiga akan mempunyai hak (dan akan dianggap telah menerima hak tersebut) untuk menguatkuasakan Seksyen 18 dan Seksyen 20.9 ini yang berkaitan dengan lesen anda untuk Perkhidmatan Riot terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.
 • Anda juga mesti mematuhi semua terma perkhidmatan dan lesen-lesen pihak ketiga yang terpakai ketika mengakses atau menggunakan Platform Pihak Ketiga termasuk terma-terma tambahan yang terpakai ketika anda memuat turun, menstrim, mengakses atau menggunakan permainan Riot, Kandungan Maya atau Perkhidmatan Riot yang lain.

19. ENTITI UNDANG-UNDANG RIOT

UNTUK OPERASI PENERBITAN KAMI:

Sekiranya anda tinggal di mana sahaja di Amerika Utara, Tengah atau Selatan (kecuali Brazil):

Riot Games, Inc.
Perhatian: Jabatan Undang-undang
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
Amerika Syarikat

Sekiranya anda tinggal di Korea Selatan:

Riot Games Korea, Ltd.
Perhatian: Jabatan Undang-undang
30th floor, Parnas Tower, 521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea

Sekiranya anda tinggal di Jepun:

Riot Games, LLC
Perhatian: Jabatan Undang-undang
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Jepun

Sekiranya anda tinggal di SEA:

Riot Games Services PTE. LTD.
Perhatian: Jabatan Undang-undang
51 Bras Basah Rd, #05-01, S5008 & S5009,
Singapura 189554

Sekiranya anda tinggal di tempat lain, termasuk EEA, UK atau Brazil:

Riot Games Ltd.
Perhatian: Jabatan Undang-undang
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

20. PELBAGAI

20.1. Apa yang boleh saya lakukan sekiranya saya mempunyai pertanyaan mengenai Perkhidmatan Riot? (Sehingga hari kami dapat menubuhkan pusat panggilan Yordle, anda boleh menghantar e-mel kepada kami.)

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Perkhidmatan Riot, atau jika anda ingin menghubungi kami untuk alasan lain, sila hubungi sokongan Riot Games di support@riotgames.com.

20.2. Bolehkah salah satu pihak memberikan Terma-terma ini? (Tidak. Hanya kami.)

Riot Games boleh memberikan haknya di bawah Terma-terma ini, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana orang atau entiti pada bila-bila masa dengan atau tanpa persetujuan anda. Anda tidak boleh memberikan hak anda di bawah Terma-terma ini tanpa persetujuan bertulis dari Riot Games terlebih dahulu, dan sebarang pemberian yang tidak dibenarkan oleh anda akan terbatal dan tidak sah.

20.3. Adakah ini keseluruhan perjanjian kami? (Ya, termasuk polisi-polisi penting lain yang telah kami bincangkan sebelumnya.)

Terma-terma ini mewakili perjanjian lengkap antara anda dan Riot Games mengenai Perkhidmatan Riot, dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya atau serentak antara anda dan Riot Games. Terma-terma ini akan wujud bersama, dan tidak akan menggantikan polisi-polisi Riot Games lain yang dirujuk dalam Terma-terma ini. Anda dan Riot Games bersetuju bahawa kami masing-masing tidak bergantung atas, dan tidak mempunyai pemulihan sehubungan dengan, sebarang terma-terma, syarat-syarat, perwakilan, jaminan atau yang serupa yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Terma-terma ini.

20.4. Apa yang terjadi sekiranya bencana alam mengganggu Permainan? (Riot tidak bertanggungjawab.)

Riot Games tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan, termasuk sebarang kegagalan untuk melaksanakan di bawah Terma-terma ini kerana keadaan atau sebab yang tidak dijangka yang di luar kawalan Riot Games seperti: (a) penggodaman, serangan siber, kerosakan/kehilangan data (di mana kami telah mengambil langkah-langkah yang wajar diambil oleh syarikat seperti kami untuk mengelakkan kejadian ini berlaku); atau (b) tindakan tuhan, perang, keganasan, ancaman bom, rusuhan, embargo, tindakan pihak berkuasa sivil atau ketenteraan, kebakaran, banjir, kemalangan, mogok, atau kekurangan kemudahan pengangkutan, bahan bakar, tenaga, tenaga kerja atau bahan.

20.5. Adakah Terma-terma ini bermaksud kami adalah rakan kongsi? (Tidak dalam segi undang-undang, tidak.)

Anda bersetuju bahawa tidak ada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi yang wujud antara anda dan Riot Games akibat dari Terma-terma ini atau penggunaan Perkhidmatan Riot oleh anda.

20.6. Jika saya melanggar Terma-terma ini dan Riot tidak membuat apa-apa untuk jangka masa yang panjang, adakah itu bermaksud saya telah terlepas? (Tidak. Kami simpan semua hak kami.)

Kegagalan Riot Games untuk menegakkan ksebarang peruntukan untuk Terma-terma ini sama sekali tidak akan dianggap sebagai pengetepian sekarang atau pada masa hadapan bagi peruntukan tersebut, atau dengan cara apa pun mempengaruhi hak mana-mana pihak untuk menguatkuasakan setiap dan semua peruntukan tersebut selepas itu. Sebarang pengetepian oleh Riot Games bagi sebarang peruntukan, syarat atau keperluan Terma-terma ini tidak akan menjadi pengetepian kewajiban pada masa depan untuk mematuhi peruntukan, syarat atau keperluan tersebut.

20.7. Apakah kaedah pemulihan yang tersedia untuk Riot Games jika saya melanggar Terma-terma ini?

Anda bersetuju bahawa Riot Games akan mengalami kemudaratan yang tidak boleh diperbaiki jika pelanggaran Terma-terma tertentu (seperti Seksyen 3.2) telah tidak dikuatkuasakan secara khusus dan bahawa ganti rugi tidak akan menjadi pemulihan yang mencukupi untuk Riot Games sebagai akibatnya. Kita boleh bergantung kepada Seksyen ini untuk meminta mahkamah untuk pelepasan injunksi atau pelaksanaan spesifik.

20.8. Sekiranya saya perlu menghantar notis undang-undang kepada Riot, di mana saya boleh menghantarnya? (Kami harap anda tidak perlu menghantar notis undang-undang kepada kami, tetapi jika anda perlu….)

Kecuali sebagaimana dijelaskan dengan nyata dalam Terma-terma ini, semua notis-notis yang diberikan oleh anda atau yang diperlukan di bawah Terma-terma ini hendaklah secara tertulis dan ditujukan kepada entiti Riot Games yang menyediakan anda dengan Perkhidmatan Riot yang menjadi isu. Lihat Seksyen 19 untuk alamat entiti Riot Games yang berkaitan.

20.9. Bolehkah saya bermain Permainan jika pemerintah A.S. menganggap saya mungkin seorang pengganas atau saya tinggal di negeri yang diembargo? (Tidak.)

Sebilangan besar Perkhidmatan Riot dikembangkan di A.S. oleh itu anda tidak dapat menggunakannya jika: (1) Pejabat Kawalan Aset Asing dari Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyenaraikan anda sebagai warga yang dikhaskan dan/atau orang disekat; (2) Biro Perindustrian dan Keselamatan Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat menyenaraikan anda dalam senarai orang yang ditolak atau senarai pihak yang menjadi perhatian; atau (3) anda berada dalam senarai serupa yang diumumkan oleh agensi rasmi atau jabatan pemerintah Amerika Syarikat. Anda menjamin dan menyatakan bahawa anda tidak berada dalam, di bawah kawalan, atau seorang warganegara atau penduduk mana-mana negara yang dikenakan embargo.

20.10. Sekiranya sebahagian daripada Terma-terma ini tidak dinyahsahkan, apa yang berlaku kepada yang baki? (Seperti Zac, Terma-terma ini mungkin kehilangan satu atau dua bahagian, tetapi apa yang baki masih terus.)

Kecuali sebagaimana sebaliknya dinyatakan dalam Terma-terma ini, jika ada peruntukan dari Terma-terma ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan untuk alasan apa pun, peruntukan tersebut akan dianggap terputus dari Terma-terma ini dan baki dari Terma-terma ini akan terus dalam kuasa dan kesan yang penuh.

20.11. Adakah tajuk bodoh ini sah? (Tidak. Tajuk-tajuk ini hanyalah cara peguam kami untuk cuba menjadi menarik hati dan lucu. Peguam lain menganggap tajuk ini menarik hati dan lucu.)

Tajuk dan tanda kurung dalam Terma-terma ini disediakan untuk tujuan maklumat dan hiburan sahaja. Mereka tidak mempunyai apa-apa kesan undang-undang.

20.12. Berapa lamakah perjanjian ini bertahan? (Untuk selama anda menggunakan Perkhidmatan Riot atau sehingga akaun anda dihentikan. Namun, beberapa peruntukan telah diselaraskan, dan bertahan selama-lamanya.)

Terma-terma ini bermula pada tarikh anda pertama kali menerimanya dan bertahan selama anda menggunakannya atau mengekalkan akaun di Perkhidmatan Riot. Walau bagaimanapun, Seksyen-seksyen 2.3, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6, 8, dan 13-19 termasuk, akan akan berterusan setelah penamatan Terma-terma ini.

20.13. Di mana kami mengatakan “termasuk” dalam Terma-terma ini, adakah bahasa itu megehadkan? (Tidak.)

Setiap kali kami menggunakan “termasuk” dalam Terma-terma ini, kami bermaksud “termasuk tanpa had.”

ANDA MENGAKUI DAN SETUJU BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI TERMA-TERMA INI, DAN BAHAWA DENGAN MEMILIH BUTANG “TERIMA” DI BAWAH ATAU SEBALIKNYA MENGGUNAKAN ATAU MENGAKSES PERKHIDMATAN RIOT, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT OLEH TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN DI ATAS INI.