Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

การเข้าถึง

การเข้าถึง

ความทุ่มเทของเราที่มีให้กับการเข้าถึงโดยรวม:

Riot Games นั้นมีความทุ่มเทที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นของเรา และอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ขั้นตอนเท่าที่จะเป็นไปได้ เป้าหมายของเราคือการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้ 

หากคุณพบปัญหาในการรับชมหรือเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรือพบเนื้อหา ลักษณะ หรือการใช้งานใด ๆ ที่คุณคิดว่าอาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับผู้ทุพพลภาพ กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งให้ทราบได้ในทันที 

เรารับฟังความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยความจริงใจเสมอ และเราจะพิจารณาความคิดเห็นของคุณในขณะที่เราประเมินหาวิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราทุกคน นอกจากนั้นแล้ว แม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมผู้จำหน่ายได้ เราขอแนะนำให้ผู้จำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลแบบบุคคลที่สามให้จัดทำเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน