Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

นโยบายการคืนเงินทั่วโลก

เราเข้าใจว่าการซื้อไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เสมอไป ในกรณีที่คุณเสียใจที่ทำการสั่งซื้อหรือได้ทำการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณอาจสามารถรับเงินคืนได้ โดยเราได้วางหลักเกณฑ์ถึงสิ่งที่สามารถและไม่สามารถรับเงินคืนได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

สิ่งที่สามารถ และไม่สามารถรับเงินคืนได้

ยกเว้นกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นกรณีอื่น เราจะคืนเงินแก่เนื้อหาที่ยังไม่มีการใช้งานตามรายการ “ที่สามารถคืนเงินได้” ข้างล่างนี้ภายใน 14 วันหลังจากที่คุณซื้อ ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าไอเท็มของคุณจะนับว่าถูกใช้แล้วหรือไม่ เราจึงจัดให้มีแนวทางปฏิบัติภายใต้ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” ข้างล่างนี้ ซึ่งเมื่อเราได้คืนเงิน เนื้อหาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะถูกย้ายออกจากบัญชีของคุณ

สามารถคืนเงินได้

X

ไม่สามารถคืนเงินได้

● สกุลเงินในเกมแบบพรีเมี่ยม (เช่น RP หรือVALORANT Points) (“สกุลเงินในเกม”)

● แชมเปี้ยน (Champions)

● สกิน (Skins)

● วาร์ดสกิน (Ward skins)

● โครมาแบบเดี่ยว (Individual Chromas)

● สติ๊กเกอร์สื่ออารมณ์ (Emotes)

● รูนเพจ (Rune pages)*

● การเปลี่ยนชื่อซัมมอนเนอร์ (ในกรณีที่ชื่อเก่ายังไม่หายไป)*

● ไอคอนของซัมมอนเนอร์ *

● โครมาแบบแพค (Chroma packs)*

● การยกเลิก

● ของประดับตกแต่ง (Baubles)

● อารีน่าสกิน (Arena skins)

● Little Legends

● การ์ด

สไตล์ของการ์ด

● ของขวัญ (ไม่ว่าที่ส่งหรือได้รับ)

● บูสต์ (Boosts)

● การโอนบัญชี

● การโกง

● บันเดิล (Bundles)

● ไอเท็มแบบโปรโมชั่น

● ไอคอนซัมมอนเนอร์แบบอีสปอร์ต (Esports summoner)

● สินค้าเฮคเทค (Hextech inventory)(เช่น กุญแจ การโกง และ ชาร์ด (shards))

● เนื้อหาเหรียญ Poro

● การผ่านด่านต่างๆ (รวมถึง ด่านต่อสู้แบบพรีเมี่ยม และระดับด่านการต่อสู้แบบ

พรีเมี่ยม)

● เนื้อหาที่ได้รับ (Earned content)

● ระดับสัญญาตัวละคร (Character contract levels)

● ระดับสกินอาวุธ (Weapon skin levels)

● สกุลเงินในเกมแบบปกติ (เช่น Radianite Points หรือ Star Shards)

● ไข่ Little Legends

บูม! (Booms!)

* ลูกค้าไม่สามารถรับเงินคืนจากไอเท็มเหล่านี้ได้ผ่านตัวลูกค้าเอง แต่หากคุณส่งบัตรให้แก่ฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่น เราจะช่วยเหลือคุณให้ได้รับเงินคืนเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกเพิ่มเติมในการขอรับเงินคืนจากเนื้อหาที่เป็นเกมเฉพาะ เช่น เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินสำหรับ League of Legends (ที่ได้อธิบายภายใต้ “นโยบายการคืนเงินสำหรับเกมบางเกมเป็นการเฉพาะ” ข้างล่างนี้) หรือเฉพาะตามแต่ละภูมิภาค ตามที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินที่เป็นเงินจริง

คุณอาจซื้อสกุลเงินในเกม หรือเนื้อหาในเกมด้วยเงินจริง ในกรณีที่คุณใช้เงินจริงในการซื้อ (1) สกุลเงินเกมโดยปราศจากการใช้สกุลเงินเกมใดๆ หรือ (2) เนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานซึ่งสามารถคืนเงินได้ ในกรณีเหล่านี้คุณสามารถส่งคำร้องขอคืนเงินถึงฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่นได้ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นกรณีอื่น

การคืนเงินจริงเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

● การคืนเงินจริง จะคืนผ่านทางช่องทางที่คุณได้ชำระเงินในการซื้อสกุลเงินเกมเท่านั้น เช่น ในกรณีที่คุณได้จ่ายผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินก็จะคืนกลับไปทางบัตรเครดิตเช่นเดียวกัน

● เราสามารถคืนเงินให้แก่คุณผ่านช่องทางที่คุณได้ชำระเงินเพื่อซื้อสกุลเงินเกมหรือเนื้อหาที่สามารถดำเนินการคืนเงินได้เท่านั้น เช่น เราสามารถคืนเงินให้แก่คุณกลับไปยังบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal ได้ แต่เราไม่สามารถคืนเงินกลับไปให้คุณผ่านทางบัตรของขวัญ และบัตรพรีเพดได้ ซึ่งในกรณีที่วิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถรับเงินคืนได้ เราอาจสามารถชดใช้การซื้อดังกล่าวของคุณได้โดยให้สกุลเงินเกมในจำนวนที่เหมาะสมแทน

● ในกรณีที่คุณได้ทำการซื้อผ่านช่องทางของบุคคลภายนอก (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store) คุณต้องใช้หลักเกณฑ์การขอรับเงินคืนอีกแบบหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

สถานที่ขายสินค้าของบุคคลภายนอก

คุณต้องปรับใช้หลักเกณฑ์พิเศษบางหลักเกณฑ์ ในกรณีที่คุณได้ทำการซื้อบนสถานที่ขายสินค้าของบุคคลภายนอก ซึ่งโดยธรรมชาติของสถานที่ขายสินค้าของบุคคลภายนอกนั้น เราจึงไม่สามารถคืนเงินให้แก่คุณด้วยตัวของเราเอง อย่างไรก็ตามสถานที่ขายสินค้าเหล่านั้นอาจเสนอการคืนเงินดังกล่าวได้ โดยกระทำผ่านช่องทางของสถานที่เหล่านั้นเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ เช่น ช่องทาง App Store Google Play Store และ Galaxy Store ได้มีแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถขอรับเงินคืนได้สำหรับการซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

สำหรับอุปกรณ์ Apple ซื้อผ่าน App Store, คลิกที่นี่

สำหรับอุปกรณ์ Android ซื้อผ่าน Google Play Store, คลิกที่นี่

สำหรับอุปกรณ์ Samsung ซื้อผ่าน Galaxy Store, คลิกที่นี่

โปรดเข้าใจว่าหาก Apple Google Samsung หรือสถานที่ขายสินค้าของบุคคลอื่นใดปฏิเสธการขอรับเงินคืนของคุณ เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้

การคืนของ Riot

ในบางกรณี Riot อาจตัดสินใจคืนการซื้อทั้งหมดได้ (“การคืนของ Riot”) เช่น Riot อาจเลือกที่จะคืนเนื้อหาที่ผู้เล่นซื้อระหว่างการเข้าร่วมในการทดสอบระบบของเกมใหม่ หรือเนื้อหาที่มีข้อขัดข้อง ในกรณีที่เราเลือกที่จะใช้การคืนของ Riot ผู้เล่นที่ได้รับกระทบทุกคนจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติ

การปฏิเสธการชำระเงิน

เพื่อที่จะต่อต้านการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น นโยบายของ Riot ในการปฏิเสธการชำระเงิน มีดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

● หากมีการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นแก่บัญชี Riot ใด บัญชี Riot นั้นจะถูกระงับ ผู้เล่นอาจสามารถเข้าถึงการใช้งานบัญชีได้อีกครั้งโดยติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนผู้เล่น และชำระคืนยอดที่คงค้าง

● หากการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นจากธุรกรรมที่เป็นการให้ของขวัญ บัญชีของผู้รับของขวัญและผู้ให้ของขวัญจะถูกระงับ

● การแจ้งเตือนการฉ้อโกง และการขอข้อมูล (กล่าวคือ ผู้ถือบัตร หรือธนาคารผู้ออกบัตรได้มีการสอบถามถึงความถูกต้องของธุรกรรม) อาจได้รับการปฏิบัติเหมือนกันกับการปฏิเสธการชำระเงิน

● หากบัญชี Riot เดิมมีการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นหลายครั้ง Riot มีสิทธิที่จะสั่งห้ามใช้บัญชีนั้นโดยถาวร

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นสำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงิน หรือขั้นตอนในการได้รับบัญชีกลับมาอีกครั้งผ่านการชำระเงินคืน (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีหลังการปฏิเสธการชำระเงิน)

นโยบายการคืนเงินสำหรับเกมบางเกมเป็นการเฉพาะ

เกมบางเกมอาจมีนโยบายการคืนเงินของตนเองซึ่งจะบังคับใช้เพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น

เกม League of Legends และเกม Teamfight Tactics (บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC))

คุณอาจสามารถได้รับเงินคืนสำหรับเนื้อหาเฉพาะในเกม League of Legends และเกม Teamfight Tactics ที่สามารถขอเงินคืนได้ โดยการยื่นเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงิน ถึงแม้ว่าระยะเวลาปกติในการขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานภายใน 14 วัน จะหมดอายุแล้วก็ตาม โดยบัญชี League แต่ละบัญชีจะได้รับเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินสามเหรียญ

โดยมีกฎเพิ่มเติมเฉพาะกับเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินดังนี้

● คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ซื้อเท่านั้น

● การคืนเงินเป็นการคืนในจำนวนเดิม และเป็นสกุลเงินเดิมที่คุณใช้ในการซื้อ เช่น หากคุณซื้อแชมเปี้ยน (champion) ที่ลดราคาด้วยเงินอาร์พีในเกม (RP) คุณจะได้รับเงินคืนในมูลค่าที่ลดราคาเป็นเงินอาร์พีในเกม (RP) ถึงแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีการลดราคาแล้วก็ตาม

● คุณจะได้รับเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินเป็นการชดเชยในแต่ละปี หากในปีนั้นคุณมีจำนวนเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินน้อยกว่าสามเหรียญ

● เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินเป็นส่วนเพิ่มเติมจากนโยบายของเรา ซึ่งเนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อโดยไม่ต้องใช้เหรียญโทคเคน ทั้งนี้ การขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานสามารถทำได้ภายในกรอบระยะเวลา 14 วันจะได้รับการคืนเงินโดยไม่ต้องใช้เหรียญโทคเคน

● หากการซื้อนั้นได้มีการใช้งานแล้วในระหว่างกรอบระยะเวลา 14 วัน คุณยังสามารถขอคืนเงินได้แต่จะต้องใช้เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงิน

● เมื่อคุณใช้เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินไปแล้วมันจะหายไป โดยไม่สามารถขอคืนเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินได้

*ณ ปัจจุบันเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินไม่สามารถใช้กับการซื้อบนเกม Teamfight Tactics บนโทรศัพท์มือถือได้

คุณจะขอคืนเงินได้อย่างไร

ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถขอคืนเงินได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีการซื้อ และดาวน์โหลดประวัติการซื้อในเกมของคุณ หรือไปที่เพจฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นในเกมของเราโดยเฉพาะที่นี่. หากคุณไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ หรือคุณต้องการขอคืนเงินจากเนื้อหาที่ไม่มีการสนับสนุนจากช่องทางดังกล่าว โปรดส่งบัตรผ่านช่องทางฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นของเรา โดยการคืนเงินอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันทำการ

คำถามที่พบบ่อย

อะไรที่ทำให้ไอเท็มนั้น “ใช้งานแล้ว” หรือ “ไม่มีการใช้งาน”

การใช้แชมเปี้ยน (champion) ในเกม Summoner’s Rift จะทำให้แชมเปี้ยน (champion) นั้นมีการ “ใช้งานแล้ว” อย่างแน่นอน แต่เราทราบดีว่าในบางกรณีไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างแน่ชัด เช่น สำหรับเกม League เราจะถือว่าเนื้อหามีการใช้งานแล้วหากมีการใช้งานในเกม (ถึงแม้ว่าจะเป็นในโหมด custom game หรือ bot game) สำหรับเกม VALORANT การเล่น หรืออัพเกรดสกินปืน (gun skin) ถือว่าเป็นการ “ใช้งาน” เนื้อหานั้น สำหรับเกม Legends of Runeterra จะถือว่ามีการใช้งานการ์ดนั้นแล้วหากการ์ดของคุณถูกล็อคไว้ในโหมดเกมใด ๆ ก็ตาม (กล่าวคือ เมื่อคุณล็อคสำรับการ์ดแล้ว แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่ได้เล่นการ์ดในสำรับนั้นก็ตาม) สำหรับเกมทั้งหมดของเรา บันเดิล (bundles) และหีบ หรือไอเท็มอื่นที่คล้ายกันที่มีการให้รางวัลแบบสุ่ม (เช่น หีบเฮคเทค หรือไข่ Little Legends) และของขวัญข้างในไม่สามารถขอคืนเงินได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีการใช้งานในเกมก็ตาม หากคุณไม่มั่นใจว่าเนื้อหาที่คุณซื้อสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นของเราได้ที่นี่.

ทำไมบางเนื้อหาถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้

เนื้อหาที่ “ไม่สามารถขอคืนเงินได้” ที่ได้ระบุไปข้างต้นนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยในกรณีของขวัญนั้นทำให้เกิดความยุ่งยากกับบุคคลภายนอก ในกรณีของบูสต์ (boosts) จะถูกใช้งานทันที และไม่สามารถขอคืนเงินภายในเวลานั้นได้ ในกรณีของหีบซึ่งมีลักษณะการใช้งานแบบสุ่มทำให้มูลค่าของเนื้อหาเปลี่ยนไปเมื่อมีการเปิดหีบ และยังมีกรณีอื่น ๆ อีกมากมาย

ฉันไม่ชอบแชมเปี้ยน (champion) ที่ได้รับการอัพเดท และฉันต้องการขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาบางส่วน/ทั้งหมด ที่ฉันเป็นเจ้าของ

ขออภัย แต่เราไม่สามารถคืนเงินให้แก่ไอเท็มใด ๆ ที่มาจากแชมเปี้ยน (champion) ที่ได้รับการอัพเดท เราพยายามที่จะเปิดเผยเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับแชมเปี้ยน (champion) โดยคุณสามารถติดตามตารางเวลาของเราได้ที่นี่.

บัญชีของฉันถูกเจาะระบบ (hacked) และบางคนได้ซื้อ/ใช้การขอคืนเงินของฉันไปเป็นจำนวนมาก!

ประการแรก คุณควรทำให้แน่ใจว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณได้ และทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ประการที่สอง ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณในเกม League เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บัญชีของคุณถูกทำให้เสียหาย รวมถึงเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินที่ถูกใช้ไปด้วย