Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

นโยบายการคืนเงินทั่วโลก

เราเข้าใจว่าการซื้อไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เสมอไป ในกรณีที่คุณเสียใจที่ทำการสั่งซื้อหรือได้ทำการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณอาจสามารถรับเงินคืนได้ โดยเราได้วางหลักเกณฑ์ถึงสิ่งที่สามารถและไม่สามารถรับเงินคืนได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

สิ่งที่สามารถ และไม่สามารถรับเงินคืนได้

ยกเว้นกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นกรณีอื่น เราจะคืนเงินแก่เนื้อหาที่ยังไม่มีการใช้งานตามรายการ “ที่สามารถคืนเงินได้” ข้างล่างนี้ภายใน 14 วันหลังจากที่คุณซื้อ ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าไอเท็มของคุณจะนับว่าถูกใช้แล้วหรือไม่ เราจึงจัดให้มีแนวทางปฏิบัติภายใต้ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” ข้างล่างนี้ ซึ่งเมื่อเราได้คืนเงิน เนื้อหาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะถูกย้ายออกจากบัญชีของคุณ

สามารถคืนเงินได้

X

ไม่สามารถคืนเงินได้

 • สกุลเงินในเกมแบบพรีเมี่ยม (เช่น RP หรือVALORANT Points) (“สกุลเงินในเกม”)
 • แชมเปี้ยน (Champions)
 • สกิน (Skins)
 • วาร์ดสกิน (Ward skins)
 • โครมาแบบเดี่ยว (Individual Chromas)
 • สติ๊กเกอร์สื่ออารมณ์ (Emotes)
 • รูนเพจ (Rune pages)*
 • การเปลี่ยนชื่อซัมมอนเนอร์ (ในกรณีที่ชื่อเก่ายังไม่หายไป)*
 • ไอคอนของซัมมอนเนอร์ *
 • โครมาแบบแพค (Chroma packs)*
 • การยกเลิก
 • ของประดับตกแต่ง (Baubles)
 • อารีน่าสกิน (Arena skins)
 • Little Legends
 • การ์ด
 • สไตล์ของการ์ด
 • ของขวัญ (ไม่ว่าที่ส่งหรือได้รับ)
 • บูสต์ (Boosts)
 • การโอนบัญชี
 • การโกง
 • บันเดิล (Bundles)
 • ไอเท็มแบบโปรโมชั่น
 • ไอคอนซัมมอนเนอร์แบบอีสปอร์ต (Esports summoner)
 • สินค้าเฮคเทค (Hextech inventory)(เช่น กุญแจ การโกง และ ชาร์ด (shards))
 • เนื้อหาเหรียญ Poro
 • การผ่านด่านต่างๆ (รวมถึง ด่านต่อสู้แบบพรีเมี่ยม และระดับด่านการต่อสู้แบบพรีเมี่ยม)
 • เนื้อหาที่ได้รับ (Earned content)
 • ระดับสัญญาตัวละคร (Character contract levels)
 • ระดับสกินอาวุธ (Weapon skin levels)
 • สกุลเงินในเกมแบบปกติ (เช่น Radianite Points หรือ Star Shards)
 • ไข่ Little Legends
 • บูม! (Booms!)

* ลูกค้าไม่สามารถรับเงินคืนจากไอเท็มเหล่านี้ได้ผ่านตัวลูกค้าเอง แต่หากคุณส่งบัตรให้แก่ฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่น เราจะช่วยเหลือคุณให้ได้รับเงินคืนเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกเพิ่มเติมในการขอรับเงินคืนจากเนื้อหาที่เป็นเกมเฉพาะ เช่น เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินสำหรับ League of Legends (ที่ได้อธิบายภายใต้ “นโยบายการคืนเงินสำหรับเกมบางเกมเป็นการเฉพาะ” ข้างล่างนี้) หรือเฉพาะตามแต่ละภูมิภาค ตามที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินที่เป็นเงินจริง

คุณอาจซื้อสกุลเงินในเกม หรือเนื้อหาในเกมด้วยเงินจริง ในกรณีที่คุณใช้เงินจริงในการซื้อ (1) สกุลเงินเกมโดยปราศจากการใช้สกุลเงินเกมใดๆ หรือ (2) เนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานซึ่งสามารถคืนเงินได้ ในกรณีเหล่านี้คุณสามารถส่งคำร้องขอคืนเงินถึงฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่นได้ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นกรณีอื่น

การคืนเงินจริงเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

● การคืนเงินจริง จะคืนผ่านทางช่องทางที่คุณได้ชำระเงินในการซื้อสกุลเงินเกมเท่านั้น เช่น ในกรณีที่คุณได้จ่ายผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินก็จะคืนกลับไปทางบัตรเครดิตเช่นเดียวกัน

● เราสามารถคืนเงินให้แก่คุณผ่านช่องทางที่คุณได้ชำระเงินเพื่อซื้อสกุลเงินเกมหรือเนื้อหาที่สามารถดำเนินการคืนเงินได้เท่านั้น เช่น เราสามารถคืนเงินให้แก่คุณกลับไปยังบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal ได้ แต่เราไม่สามารถคืนเงินกลับไปให้คุณผ่านทางบัตรของขวัญ และบัตรพรีเพดได้ ซึ่งในกรณีที่วิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถรับเงินคืนได้ เราอาจสามารถชดใช้การซื้อดังกล่าวของคุณได้โดยให้สกุลเงินเกมในจำนวนที่เหมาะสมแทน

● ในกรณีที่คุณได้ทำการซื้อผ่านช่องทางของบุคคลภายนอก (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store) คุณต้องใช้หลักเกณฑ์การขอรับเงินคืนอีกแบบหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

สถานที่ขายสินค้าของบุคคลภายนอก

คุณต้องปรับใช้หลักเกณฑ์พิเศษบางหลักเกณฑ์ ในกรณีที่คุณได้ทำการซื้อบนสถานที่ขายสินค้าของบุคคลภายนอก ซึ่งโดยธรรมชาติของสถานที่ขายสินค้าของบุคคลภายนอกนั้น เราจึงไม่สามารถคืนเงินให้แก่คุณด้วยตัวของเราเอง อย่างไรก็ตามสถานที่ขายสินค้าเหล่านั้นอาจเสนอการคืนเงินดังกล่าวได้ โดยกระทำผ่านช่องทางของสถานที่เหล่านั้นเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ เช่น ช่องทาง App Store Google Play Store และ Galaxy Store ได้มีแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถขอรับเงินคืนได้สำหรับการซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

สำหรับอุปกรณ์ Apple ซื้อผ่าน App Store, คลิกที่นี่

สำหรับอุปกรณ์ Android ซื้อผ่าน Google Play Store, คลิกที่นี่

สำหรับอุปกรณ์ Samsung ซื้อผ่าน Galaxy Store, คลิกที่นี่

สำหรับการซื้อภายในเกมที่ดำเนินการบนคอนโซล PlayStation โปรดคลิกที่นี่

สำหรับการซื้อภายในเกมที่ดำเนินการบนคอนโซล Xbox โปรดคลิกที่นี่

โปรดเข้าใจว่าหาก Apple Google Samsung Sony Microsoft หรือสถานที่ขายสินค้าของบุคคลอื่นใดปฏิเสธการขอรับเงินคืนของคุณ เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้

การคืนของ Riot

ในบางกรณี Riot อาจตัดสินใจคืนการซื้อทั้งหมดได้ (“การคืนของ Riot”) เช่น Riot อาจเลือกที่จะคืนเนื้อหาที่ผู้เล่นซื้อระหว่างการเข้าร่วมในการทดสอบระบบของเกมใหม่ หรือเนื้อหาที่มีข้อขัดข้อง ในกรณีที่เราเลือกที่จะใช้การคืนของ Riot ผู้เล่นที่ได้รับกระทบทุกคนจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติ

การปฏิเสธการชำระเงิน

เพื่อที่จะต่อต้านการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น นโยบายของ Riot ในการปฏิเสธการชำระเงิน มีดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

●หากมีการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นแก่บัญชี Riot ใด บัญชี Riot นั้นจะถูกระงับ ผู้เล่นอาจสามารถเข้าถึงการใช้งานบัญชีได้อีกครั้งโดยติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนผู้เล่น และชำระคืนยอดที่คงค้าง

●หากการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นจากธุรกรรมที่เป็นการให้ของขวัญ บัญชีของผู้รับของขวัญและผู้ให้ของขวัญจะถูกระงับ

●การแจ้งเตือนการฉ้อโกง และการขอข้อมูล (กล่าวคือ ผู้ถือบัตร หรือธนาคารผู้ออกบัตรได้มีการสอบถามถึงความถูกต้องของธุรกรรม) อาจได้รับการปฏิบัติเหมือนกันกับการปฏิเสธการชำระเงิน

●หากบัญชี Riot เดิมมีการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นหลายครั้ง Riot มีสิทธิที่จะสั่งห้ามใช้บัญชีนั้นโดยถาวร

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นสำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงิน หรือขั้นตอนในการได้รับบัญชีกลับมาอีกครั้งผ่านการชำระเงินคืน (ในกรณีที่มีการระงับบัญชีหลังการปฏิเสธการชำระเงิน)

นโยบายการคืนเงินและการปฏิเสธการชำระเงินสำหรับแต่ละเกมโดยเฉพาะ

เกมบางเกมอาจมีนโยบายการคืนเงินของตนเองซึ่งจะบังคับใช้เพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น

เกม League of Legends และเกม Teamfight Tactics (บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC))

คุณอาจสามารถได้รับเงินคืนสำหรับเนื้อหาเฉพาะในเกม League of Legends และเกม Teamfight Tactics ที่สามารถขอเงินคืนได้ โดยการยื่นเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงิน ถึงแม้ว่าระยะเวลาปกติในการขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานภายใน 14 วัน จะหมดอายุแล้วก็ตาม โดยบัญชี League แต่ละบัญชีจะได้รับเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินสามเหรียญ

โดยมีกฎเพิ่มเติมเฉพาะกับเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินดังนี้

●คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ซื้อเท่านั้น

●การคืนเงินเป็นการคืนในจำนวนเดิม และเป็นสกุลเงินเดิมที่คุณใช้ในการซื้อ เช่น หากคุณซื้อแชมเปี้ยน (champion) ที่ลดราคาด้วยเงินอาร์พีในเกม (RP) คุณจะได้รับเงินคืนในมูลค่าที่ลดราคาเป็นเงินอาร์พีในเกม (RP) ถึงแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีการลดราคาแล้วก็ตาม

●คุณจะได้รับเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินเป็นการชดเชยในแต่ละปี หากในปีนั้นคุณมีจำนวนเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินน้อยกว่าสามเหรียญ

●เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินเป็นส่วนเพิ่มเติมจากนโยบายของเรา ซึ่งเนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อโดยไม่ต้องใช้เหรียญโทคเคน ทั้งนี้ การขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีการใช้งานสามารถทำได้ภายในกรอบระยะเวลา 14 วันจะได้รับการคืนเงินโดยไม่ต้องใช้เหรียญโทคเคน

●หากการซื้อนั้นได้มีการใช้งานแล้วในระหว่างกรอบระยะเวลา 14 วัน คุณยังสามารถขอคืนเงินได้แต่จะต้องใช้เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงิน

●เมื่อคุณใช้เหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินไปแล้วมันจะหายไป โดยไม่สามารถขอคืนเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินได้

*ณ ปัจจุบันเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินไม่สามารถใช้กับการซื้อบนเกม Teamfight Tactics บนโทรศัพท์มือถือได้

VALORANT

ในกรณีที่บัญชี Riot ทำการซื้อผ่านร้านค้า VALORANT และมีการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้น Riot จะพยายามลบคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับการซื้อเดิมที่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน หากไม่สามารถลบคอนเทนต์ดังกล่าวออกได้ Riot จะหัก VALORANT Point ในจำนวนที่สอดคล้องกันจากบัญชีของผู้เล่น (ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดยอด VALORANT Point ติดลบ) นโยบายด้านบนจะใช้ไม่ได้ ในกรณีที่ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้แตกต่างจากนี้

คุณจะขอคืนเงินได้อย่างไร

ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถขอคืนเงินได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีการซื้อ และดาวน์โหลดประวัติการซื้อในเกมของคุณ หรือไปที่เพจฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นในเกมของเราโดยเฉพาะที่นี่. หากคุณไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ หรือคุณต้องการขอคืนเงินจากเนื้อหาที่ไม่มีการสนับสนุนจากช่องทางดังกล่าว โปรดส่งบัตรผ่านช่องทางฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นของเรา โดยการคืนเงินอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันทำการ

คำถามที่พบบ่อย

อะไรที่ทำให้ไอเท็มนั้น “ใช้งานแล้ว” หรือ “ไม่มีการใช้งาน”

การใช้แชมเปี้ยน (champion) ในเกม Summoner’s Rift จะทำให้แชมเปี้ยน (champion) นั้นมีการ “ใช้งานแล้ว” อย่างแน่นอน แต่เราทราบดีว่าในบางกรณีไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างแน่ชัด เช่น สำหรับเกม League เราจะถือว่าเนื้อหามีการใช้งานแล้วหากมีการใช้งานในเกม (ถึงแม้ว่าจะเป็นในโหมด custom game หรือ bot game) สำหรับเกม VALORANT การเล่น หรืออัพเกรดสกินปืน (gun skin) ถือว่าเป็นการ “ใช้งาน” เนื้อหานั้น สำหรับเกม Legends of Runeterra จะถือว่ามีการใช้งานการ์ดนั้นแล้วหากการ์ดของคุณถูกล็อคไว้ในโหมดเกมใด ๆ ก็ตาม (กล่าวคือ เมื่อคุณล็อคสำรับการ์ดแล้ว แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่ได้เล่นการ์ดในสำรับนั้นก็ตาม) สำหรับเกมทั้งหมดของเรา บันเดิล (bundles) และหีบ หรือไอเท็มอื่นที่คล้ายกันที่มีการให้รางวัลแบบสุ่ม (เช่น หีบเฮคเทค หรือไข่ Little Legends) และของขวัญข้างในไม่สามารถขอคืนเงินได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีการใช้งานในเกมก็ตาม หากคุณไม่มั่นใจว่าเนื้อหาที่คุณซื้อสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นของเราได้ที่นี่.

ทำไมบางเนื้อหาถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้

เนื้อหาที่ “ไม่สามารถขอคืนเงินได้” ที่ได้ระบุไปข้างต้นนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยในกรณีของขวัญนั้นทำให้เกิดความยุ่งยากกับบุคคลภายนอก ในกรณีของบูสต์ (boosts) จะถูกใช้งานทันที และไม่สามารถขอคืนเงินภายในเวลานั้นได้ ในกรณีของหีบซึ่งมีลักษณะการใช้งานแบบสุ่มทำให้มูลค่าของเนื้อหาเปลี่ยนไปเมื่อมีการเปิดหีบ และยังมีกรณีอื่น ๆ อีกมากมาย

ฉันไม่ชอบแชมเปี้ยน (champion) ที่ได้รับการอัพเดท และฉันต้องการขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาบางส่วน/ทั้งหมด ที่ฉันเป็นเจ้าของ

ขออภัย แต่เราไม่สามารถคืนเงินให้แก่ไอเท็มใด ๆ ที่มาจากแชมเปี้ยน (champion) ที่ได้รับการอัพเดท เราพยายามที่จะเปิดเผยเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับแชมเปี้ยน (champion).

บัญชีของฉันถูกเจาะระบบ (hacked)และบางคนได้ซื้อ/ใช้การขอคืนเงินของฉันไปเป็นจำนวนมาก!

ประการแรก คุณควรทำให้แน่ใจว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณได้ และทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ประการที่สอง ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณในเกม League เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บัญชีของคุณถูกทำให้เสียหาย รวมถึงเหรียญโทคเคนเพื่อการคืนเงินที่ถูกใช้ไปด้วย