Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

"ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นเป็นสำคัญ เราหวังว่าจะสร้างประสบการณ์เกมที่มีความหมายต่อผู้เล่น และยังหวังว่าจะช่วยปรับปรุงโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยการให้บริการและการลงทุนในชุมชนที่เราเป็นส่วนหนึ่ง"

เราก่อตั้ง Riot โดยมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่ประกอบไปด้วยเกมเมอร์ที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้เล่นเป็นหลักจะสามารถสร้างประสบการณ์เกมที่น่าทึ่งได้  เราเชื่อว่าใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และความพากเพียรก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่าง ๆ ในเชิงบวกได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานทางสังคมดังกล่าว เรายังเชื่อว่ามีหลายวิธีที่เราในฐานะบริษัท สามารถให้คุณค่าในระยะยาวและผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้เล่น คู่ค้า Rioter และชุมชนที่เราให้บริการ

เราหวังว่าจะช่วยสร้างโลกในเชิงบวกให้กับผู้เล่นและชุมชนของเรามากขึ้นผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีในคอมมูนิตี้ของเรา

 

สิ่งที่เราลงมือทำ

การศึกษา

City Year

ร่วมมือกับ City Year ในภารกิจที่จะลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่นักเรียนต้องการและสิ่งที่โรงเรียนในพื้นที่ด้อยโอกาสมีทรัพยากรให้

เรียนรู้เพิ่มเติม
ความเป็นพลเมือง

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

เฉลิมฉลองและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและของชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม
โอกาส

Active Minds

การสร้างขีดความสามารถเพื่อไปสู่ระดับและประสิทธิภาพใหม่สำหรับการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม

งานของเรา

ข่าว