Od zahájení programu DEI jsme slíbili, že vás budeme informovat o našem postupu. Tuto zprávu jsme vytvořili, abychom se s vámi podělili o tomto programu, který zahrnuje naše úspěchy i výzvy, které pořád ještě musíme zdolat. Zbývá spousta práce, kterou je třeba odvést nejen v Riot Games, ale v celém průmyslu. Je naší kolektivní zodpovědností vytvořit inkluzivní a bezpečná pracoviště nejen pro hrstku lidí, ale pro nás všechny.  
 
Upřímně, minulý rok byl víc než náročný. Pandemie nás donutila uvažovat a reagovat jinak a zároveň reagovat v reálném čase. Máme za sebou náročné konverzace, které vyžadovaly, abychom nahlédli do svého nitra. Přestože jsme se na každou výzvu vrhli střemhlav – není to vždy snadné či hladké –, bylo by od nás nedbalé, kdybychom ze zřetele ztratili pokrok, kterého jsme dosáhli. 

Zároveň je to okamžik, kdy musíme pamatovat na to, že DEI nemá být krizová funkce, nýbrž obchodní strategie, a že musíme být neustále přítomní a aktivně se snažit udělat z toho středobod veškeré naší práce. Přestože nás rok 2020 fyzicky rozdělil, dosáhli jsme pokroku v klíčových oblastech, podporovali rozmanité perspektivy a usilovali o větší rovnost – to vše během vydávání nových her pro hráče z celého světa:

  • Opět jsme v Riotu zvýšili zastoupení žen a nedostatečně zastoupených menšin. 29 % našeho výkonného týmu tvoří ženy a 22 % nedostatečně zastoupené menšiny, včetně klíčových manažerů v několika různých odděleních. 
  • Přes 33 000 diváků sledovalo první turnaj VCT Game Changers, náš úplně první čistě ženský esportovní turnaj ve VALORANTU 
  • Prostřednictvím Social Impact Fund jsme věnovali 1 milion dolarů na podporu justiční reformy, investic do menšinami vlastněných malých podniků, vytváření příležitostí pro málo zastoupené skupiny v našem oboru, řešení předsudků a diskriminace na pracovišti.
  • Přerozdělili jsme 50 000 dolarů v grantech ACLU Foundation a The Innocence Project s plánem nadále identifikovat organizace, které budeme během roku 2021 finančně podporovat.
  • Spustili jsme Underrepresented Founders Program v reakci na dlouhou historii rasové nespravedlnosti vůči černé komunitě a věnovali jsme 10 milionů dolarů na nedostatečně zastoupené zakladatele a startupy v herní komunitě. 

A přesto zbývá spousta práce:

  • Přestože ženy letos celkem tvoří větší procento Rioterů, zaznamenali jsme pokles v procentuálním počtu nově přijatých.
  • Přestože jsme zaznamenali celkový nárůst procentuální části nedostatečně zastoupených menšin, můžeme být v této oblasti proaktivnější a snažit se o větší růst 
  • Obecně musíme vynaložit soustředěné úsilí a snažit se o inkluzi v celém odvětví, ve hrách i mimo ně.

Věřím v Riot Games a v to, co zde Rioteři dělají, aby vytvořili skutečnou změnu pro nás, hráče i náš průmysl jako takový. Budeme se nadále učit, naslouchat a růst, protože tato práce nikdy nekončí. Cesta, na kterou jsme se vydali, není snadná, ale stojí za to, a právě proto vám pokorně sdílím tuto zprávu, která odráží práci, již jsme vykonali a plní náš slib, že budeme co možná nejtransparentnější.


Angela Roseboro, ředitelka diverzity
Diverzita a inkluze