Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Vượt qua màn sương cùng bản cập nhật 5.1: Đại Suy Vong

Đắm mình vào những câu truyện sẽ chiếm trọn cả tâm trí cũng như các trận đấu của bạn!

Go to page
Tiến vào màn sương!

Trò chơi của chúng tôi

  • windowsapple
  • windows
  • windowsapplemobile
  • mobile
  • windowsmobile

Esports

GiảI trí

Chúng tôi đang tuyển dụng!

Hãy tham gia Riot để xây dựng những trải nghiệm không thể quên cho người chơi

Khám phá công việc
Careers