Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Bảo Mật

Security

Bạn đã rất tin tưởng chúng tôi khi cung cấp thông tin cá nhân của mình, và chúng tôi đánh giá rất cao điều này. Bảo mật dữ liệu là ưu tiên số một của chúng tôi -- chúng tôi có các đội ngũ chuyên về bảo mật, kỹ thuật và truyền thông luôn hoạt động ngày đêm để bảo vệ bạn. 

Chúng tôi luôn cố gắng để minh bạch nhất có thể về các nỗ lực bảo mật để bạn có thể nắm thông tin và hành động khi cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật toàn bộ các thông tin liên quan đến bảo mật ở trang này.