Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Khả năng tiếp cận

Khả năng tiếp cận

Cam kết của chúng tôi về khả năng tiếp cận:

Riot Games cam kết luôn đáp ứng nhu cầu của người chơi và cung cấp khả năng tiếp cận tiện lợi nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho nội dung web có thể được tiếp cận một cách dễ dàng bởi tất cả mọi người. 

Nếu bạn gặp khó khăn khi xem hoặc điều hướng nội dung trên trang web này hoặc nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn cho rằng người khuyết tật không thể truy cập đầy đủ, xin hãy liên hệ với chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ xem xét phản hồi của bạn một cách nghiêm túc và tiếp thu ý kiến đóng góp để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Ngoài ra, mặc dù không có quyền quyết định về các chính sách của các nhà cung cấp nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà cung cấp nội dung kỹ thuật số bên thứ ba cung cấp nội dung có khả năng tiếp cận dễ dàng và thân thiện với người dùng.