Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Chính sách hoàn tiền toàn cầu

Chúng tôi hiểu rằng không phải lúc nào việc mua hàng cũng được tiến hành như dự định. Nếu bạn đổi ý hoặc mua nhầm hàng, bạn có thể được hoàn tiền. Dưới đây là một số quy định về những vật phẩm có thể và không thể được hoàn tiền và một số thông tin có liên quan khác.

Những Vật phẩm Có thể và Không thể Được Hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn tiền đối với bất kỳ vật phẩm nào chưa được sử dụng trong danh sách "có thể được hoàn tiền" dưới đây đã được mua trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu bạn không chắc về việc vật phẩm của mình được xem là đã được sử dụng hay chưa được sử dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại mục "Các Câu hỏi Thường gặp" dưới đây. Sau khi chúng tôi thực hiện hoàn tiền, vật phẩm có liên quan sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

Có thể được hoàn tiền

X

Không thể được hoàn tiền

 • Tiền tệ cao cấp trong trò chơi (như RP hoặc VALORANT Points) (“Tiền tệ trong Trò chơi”)
 • Tướng (Champions)
 • Trang phục (Skin)
 • Mẫu mắt (Ward skins)
 • Trang phục Đa sắc riêng lẻ (Individual Chromas)
 • Biểu cảm (Emotes)
 • Trang ngọc (Rune pages)*
 • Thay đổi tên của Người chơi (nếu tên cũ của bạn chưa bị sử dụng)*
 • Các biểu tượng của Người chơi*
 • Các gói Trang phục Đa sắc (Chroma)*
 • Hoạt cảnh biến về (Recalls)
 • Vật phẩm Baubles
 • Giao diện đấu trường (Arena skins)
 • Linh thú (Little Legends)
 • Thẻ
 • Thiết kế Thẻ
 • Quà (bất kể gửi đi hay được nhận)
 • Vật phẩm Tăng cường (Boosts)
 • Chuyển Account
 • Rương
 • Các Gói Khuyến mãi
 • Vật phẩm Quà tặng
 • Biểu tượng của các đội tuyển Esports
 • Kho Hextech (như chìa khóa, rương và mảnh chìa khóa)
 • Vật phẩm Xu Poro
 • Thẻ tham dự Sự kiện (bao gồm Battle Pass Cao cấp và các cấp độ của Battle Pass Cao cấp)
 • Vật phẩm thu thập được
 • Các cấp giao kèo Nhân vật (Character contract levels)
 • Các cấp phục trang Vũ khí (Character contract levels)
 • Tiền tệ thông thường trong trò chơi (như Radianite Points hoặc Mảnh Sao (Star Shards))
 • Trứng Linh thú (Little Legends Eggs)
 • Booms!

* Những vật phẩm này không thể được hoàn tiền qua client, tuy nhiên nếu bạn gửi yêu cầu cho bộ phận Hỗ trợ Người chơi, chúng tôi có thể thực hiện hoàn tiền tùy từng trường hợp cụ thể.

Đối với một số trò chơi cụ thể, có một số cách khác để hoàn tiền, ví dụ như mã hoàn tiền cho Liên minh Huyền thoại (được mô tả trong “Chính sách Hoàn tiền áp dụng cho từng Trò chơi Riêng biệt” dưới đây) hoặc theo khu vực cụ thể nếu quy định pháp luật hiện hành có yêu cầu.

Các Quy định Khác Liên quan đến Việc Hoàn tiền Thật

Có thể bạn đã sử dụng tiền thật để mua Tiền tệ hoặc vật phẩm trong trò chơi của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng tiền thật để mua (1) Tiền tệ trong Trò chơi nhưng chưa chi tiêu bất kỳ khoản nào trong số Tiền tệ đã mua đó hoặc (2) các vật phẩm đáp ứng điều kiện được được hoàn tiền chưa được sử dụng, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền từ bộ phận Hỗ trợ Người chơi trong vòng 14 ngày đầu tiên kể từ ngày giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc hoàn tiền thật nêu trên có một số hạn chế khác như sau:

 • Việc hoàn tiền thật chỉ được thực hiện theo cùng hình thức thanh toán bạn đã sử dụng để mua Tiền tệ trong Trò chơi. Ví dụ: nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền thật sẽ được hoàn lại vào chính thẻ tín dụng đó.
 • Chúng tôi chỉ có thể hoàn lại tiền thật cho bạn nếu hình thức thanh toán bạn đã sử dụng để mua Tiền tệ trong Trò chơi hoặc Vật phẩm có khả năng thực hiện việc chuyển hoàn. Ví dụ: chúng tôi có thể hoàn tiền thật cho bạn đối với các khoản thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc PayPal, nhưng không thể hoàn tiền nếu hình thức thanh toán bạn đã sử dụng là thẻ quà tặng và thẻ trả trước. Nếu phương thức thanh toán của bạn không cho phép hoàn lại tiền thật, đừng lo lắng - chúng tôi vẫn có thể hoàn trả cho đơn hàng của bạn một khoản Tiền tệ trong Trò chơi thích hợp.
 • Nếu bạn mua hàng qua nền tảng của một bên thứ ba (ví dụ Apple App Store hoặc Google Play Store), việc hoàn tiền sẽ được áp dụng theo các quy tắc riêng. Vui lòng xem chi tiết dưới đây.

Nền tảng Giao dịch Trực tuyến của Các Bên Thứ ba

Khi bạn mua hàng thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến của bên thứ ba, một số quy tắc riêng sẽ được áp dụng. Thật không may, bản chất của việc thanh toán qua nền tảng giao dịch trực tuyến của bên thứ ba đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể tự hoàn lại khoản tiền đó cho bạn. Tuy nhiên vẫn có cách! Bản thân các nền tảng giao dịch trực tuyến đó vẫn có cơ chế hoàn lại tiền mặt đối với các đơn hàng được mua trên nền tảng của họ theo một số điều kiện nhất định. Ví dụ: App Store, Google Play Store và Galaxy Store đều có hướng dẫn về cách đăng ký hoàn tiền cho các giao dịch mua hàng được thực hiện trong ứng dụng.

Đối với các giao dịch mua bằng thiết bị Apple trong App Store, nhấn vào đây.
Đối với các giao dịch mua bằng thiết bị Android trong Google Play Store, nhấn vào đây.
Đối với các giao dịch mua bằng thiết bị Samsung trong cửa hàng Galaxy Store, nhấn vào đây.

Vui lòng lưu ý rằng nếu Apple, Google, Samsung hoặc bất kỳ nền tảng giao dịch trực tuyến của bên thứ ba nào khác từ chối hoàn lại tiền cho bạn, chúng tôi cũng không thể làm gì thêm.

Hoàn trả của Riot

Trong một số trường hợp đặc biệt, Riot có thể tự quyết định hoàn trả các đơn hàng đã hoàn tất (“Hoàn trả của Riot”). Ví dụ: Riot có thể quyết định hoàn tiền cho người chơi đối với các vật phẩm đã mua trong quá trình người chơi đó tham gia vào giai đoạn thử nghiệm của một trò chơi mới hoặc đối với các vật phẩm đã mua bị lỗi. Nếu chúng tôi quyết định thực hiện chính sách Hoàn trả của Riot, tiền sẽ được tự động hoàn lại cho tất cả những người chơi bị ảnh hưởng.

Ngăn ngừa Gian lận Liên quan đến Bồi hoàn

Để ngăn ngừa các gian lận có thể xảy ra, Riot đưa ra chính sách về ngăn ngừa gian lận liên quan đến các khoản bồi hoàn như sau, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác:

 • Khi một tài khoản Riot nhận được một khoản bồi hoàn, tài khoản Riot đó sẽ bị tạm khóa. Người chơi có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Người chơi và hoàn trả lại số tiền còn nợ.
 • Nếu bồi hoàn cho giao dịch tặng quà, cả tài khoản của người tặng quà và người được tặng đều sẽ bị tạm khóa.
 • Các cảnh báo gian lận và Yêu cầu Cung cấp Thông tin (tức là trường hợp chủ thẻ hoặc ngân hàng phát hành thẻ truy vấn tính xác thực của giao dịch) có thể bị xử lý như gian lận liên quan đến bồi hoàn.
 • Nếu một tài khoản Riot nhận được nhiều khoản bồi hoàn trong cùng một lúc, Riot có quyền khóa vĩnh viễn tài khoản đó.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Người chơi nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các khoản bồi hoàn hoặc quy trình nhận lại tài khoản thông qua khoản hoàn trả (trong trường hợp tài khoản bị tạm khóa sau khi nhận một khoản bồi hoàn).

Chính sách Hoàn tiền áp dụng cho từng Trò chơi Riêng biệt

Ngoài các quy định được nêu trên đây, một số trò chơi có thể áp dụng một số quy tắc hoàn tiền riêng như sau:

Liên minh Huyền thoại và Đấu trường Chân lý (trên máy tính)

Bạn có thể được hoàn tiền đối với một số vật phẩm có thể được hoàn tiền trong trò chơi Liên minh Huyền thoại và Đấu trường Công lý bằng cách sử dụng mã hoàn tiền, ngay cả khi đã hết thời hạn 14 ngày thông thường để hoàn tiền cho vật phẩm chưa sử dụng. Mỗi tài khoản Liên minh có ba mã hoàn tiền.

Dưới đây là một số quy tắc bổ sung dành riêng cho mã hoàn tiền:

 • Bạn chỉ có thể hoàn tiền đối với các giao dịch được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao dịch.
 • Số tiền và đơn vị tiền hoàn lại sẽ bằng với số tiền và đơn vị tiền bạn đã sử dụng để mua hàng. Ví dụ: nếu bạn mua một tướng bằng RP khi đang giảm giá, bạn sẽ được hoàn tiền bằng đúng số RP đó ngay cả khi nó không còn được giảm giá nữa.
 • Bạn sẽ được hoàn lại một mã hoàn tiền mỗi năm nếu bạn đang có ít hơn ba mã hoàn tiền.
 • Chính sách hoàn tiền của chúng tôi cho phép hoàn tiền đối với hầu hết các vật phẩm chưa sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao dịch mà không cần sử dụng mã hoàn tiền, do đó mã hoàn tiền là một phương thức bổ sung đối với chính sách của chúng tôi. Các yêu cầu hoàn tiền đủ điều kiện cho các vật phẩm chưa sử dụng được thực hiện trong thời hạn 14 ngày có thể được hoàn tiền mà không cần sử dụng mã hoàn tiền.
 • Nếu đơn mua đã được sử dụng trong thời hạn 14 ngày, bạn vẫn có thể hoàn lại tiền, tuy nhiên bạn sẽ cần sử dụng mã hoàn tiền trong trường hợp này.
 • Mã hoàn tiền sẽ không còn tồn tại khi bạn sử dụng nó. Sẽ không có mã hoàn tiền nào được dùng để hoàn lại mã hoàn tiền đã sử dụng.

* Mã hoàn tiền hiện không áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện trên phiên bản di động của trò chơi Đấu trường Chân Lý.

Làm thế nào để Nhận lại Tiền hoàn?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã thực hiện giao dịch mua và truy cập Lịch sử mua hàng của bạn trong trò chơi hoặc truy cập vào trang web của bộ phận Hỗ trợ Người chơi dành riêng cho từng trò chơi của chúng tôi tại đây. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin mình cần hoặc bạn muốn yêu cầu hoàn tiền cho vật phẩm không được hỗ trợ bằng các phương thức đó, vui lòng gửi yêu cầu cho bộ phận Hỗ trợ Người chơi của chúng tôi. Việc hoàn tiền có thể được xử lý trong một vài ngày làm việc.

Các Câu hỏi Thường gặp

Một vật phẩm như thế nào được xác định là “đã được sử dụng” hoặc “chưa được sử dụng”?

Việc sử dụng một tướng trong chế độ Summoner’s Rift rõ ràng đã làm cho tướng đó trở thành “đã được sử dụng”, tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng việc phân biệt giữa “đã được sử dụng” hay “chưa được sử dụng” có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Ví dụ: đối với Liên minh, chúng tôi xác định một vật phẩm là đã sử dụng khi nó đã được sử dụng trong một ván đấu (thậm chí là chế độ tùy chọn hoặc đấu với máy). Đối với VALORANT, sử dụng hoặc nâng cấp một phục trang súng sẽ được xem là “sử dụng” vật phẩm đó. Đối với Legends of Runeterra, các thẻ được xem là đã sử dụng khi thẻ của bạn bị khóa ở bất kỳ chế độ trò chơi nào (nghĩa là ngay thời điểm bạn khóa bộ bài của mình dù cho bạn không sử dụng bộ bài đó). Đối với tất cả các trò chơi của chúng tôi, các gói khuyến mãi và rương hoặc các vật phẩm tương tự tạo ra phần thưởng ngẫu nhiên (như Rương Hextech hoặc Trứng Linh thú) và chiến lợi phẩm bên trong sẽ không được hoàn tiền, ngay cả khi chưa bao giờ được sử dụng trong trò chơi. Nếu bạn không chắc liệu vật phẩm đã mua của mình có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ Người chơi của chúng tôi tại đây.

Tại sao một số vật phẩm không thể được hoàn tiền?

Các vật phẩm “không thể được hoàn tiền” được quy định trên đây không thể hoàn tiền được bởi nhiều lý do. Việc hoàn tiền đối với quà tặng khá phức tạp vì ảnh hưởng đến một bên thứ ba, các vật phẩm tăng cường được kích hoạt ngay khi mua nên không có thời gian để hoàn tiền, tính chất ngẫu nhiên của Rương làm thay đổi giá trị của vật phẩm tại thời điểm mở rương, và một vài lý do tương tự đối với các vật phẩm khác.

Tôi không thích bản cập nhật của các Tướng và tôi muốn hoàn tiền đối với một số/tất cả các vật phẩm mà tôi sở hữu liên quan đến chúng.

Rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi sẽ không hoàn tiền đối với bất kỳ vật phẩm nào dựa trên việc cập nhật các Tướng. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về thời điểm chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các Tướng; bạn có thể theo dõi lịch cập nhật của chúng tôi tại đây.

Tài khoản của tôi đã bị tấn công và ai đó đã mua hàng/sử dụng tiền hoàn lại của tôi!

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn là người duy nhất có quyền truy cập vào tài khoản email của mình và có quyền thay đổi mật khẩu. Thứ hai, đừng lo lắng về các vật phẩm Liên minh của bạn. Chúng tôi sẽ hủy bỏ bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện trong quá trình tài khoản của bạn bị xâm nhập, bao gồm các mã hoàn tiền đã sử dụng.