Jump to Main ContentJump to Primary Navigation
Tác động xã hội

Tạo ra tác động xã hội toàn cầu tích cực và lâu bền

Chúng tôi thực hiện như thế nào

Giáo dục

City Year

Chúng tôi hợp tác với City Year trong sứ mệnh giúp đỡ trường học ở các khu vực thiếu thốn có đủ nguồn lực để cung cấp điều kiện đầy đủ cho học sinh

Tìm hiểu thêm
Quyền công dân

Cục Di Sản Văn Hóa

Tôn vinh, bảo vệ di sản và văn hóa dân tộc

Tìm hiểu thêm
Cơ hội

Active Minds

Trau dồi năng lực để đạt được quy mô và hiệu quả mới trong việc hỗ trợ và giáo dục sức khỏe tinh thần

Tìm hiểu thêm

"Là một công ty hướng đến người chơi, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra những trải nghiệm giàu ý nghĩa cho người chơi, cũng như góp phần cải thiện thế giới bằng cách phục vụ và đầu tư vào các cộng đồng mà chính chúng tôi là thành viên."

Đọc thêm

Những điều chúng tôi đang thực hiện