Legal Jibber Jabber - CZ

ČASTÉ OTÁZKY A PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ RIOT GAMES ZE STRANY KOMUNITY

Víme, že existuje spousta lidí a skupin, které chtějí dělat skvělé věci vycházející z League of Legends. Také víme, že se možná ptáte, jak smíte nebo nesmíte nakládat s naším Duševním vlastnictvím („DV“). Tyto Časté otázky a Pravidla jsme sepsali, abychom zodpověděli nejčastější otázky a stanovili podmínky, za kterých jsme obecně (ale ne nezbytně vždy) ochotni souhlasit s používáním našeho DV k vytváření zajímavých věcí. 

Základní myšlenka:
Začneme s naším zlatým pravidlem – můžete používat DV League of Legends jako základ fanouškovského projektu, který dáváte bezplatně k dizpozici nebo který generuje zisk pouze z reklamy (tomuto typu bezplatného fanouškovského projektu říkáme „Projekt“), pokud budete dodržovat pravidla používání našeho DV uvedená níže („Pravidla“). Máme za to, že pokud dodržujete naše Pravidla, je skvělé, že vytváříte úžasný, bezplatný a originální obsah pro fanoušky League of Legends.

Pokud ale po hráčích chcete, aby za něco co vychází z našeho DV zaplatili, budete k tomu potřebovat náš předchozí písemný souhlas. Žádost o tento souhlas pošlete na adresu info@riotgames.com, abychom vaši práci mohli posoudit a rozhodnout, jestli váš projekt schválíme. Abychom se vyjádřili jasně: tyto typy projektů obvykle neschvalujeme.

Vyhrazujeme si právo zakázat používání našeho DV, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bezdůvodně, mimo jiné pokud si myslíme, že náš obsah je používán nevhodně (o čemž rozhodujeme podle vlastního uvážení). Pokud vám zakážeme používání našeho DV, budete muset ukončit distribuci jakékoli části vašeho Projektu, která používá nebo může používat naše DV. 

Pravidla:
Pro používání našeho DV ve vašem Projektu máme ještě další podmínky:

 • Naše loga.  Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádná naše loga (včetně loga Riot Games a loga League of Legends) nikde v rámci vašeho Projektu, ani na jakékoli internetové stránce, v reklamních materiálech, videích nebo jiných publikacích.
 • Váš Projekt nemá naši podporu.  Pokud váš Projekt sdílíte s ostatními, musíte do něj zahrnout následující oznámení tak, aby bylo dobře viditelné, tj. např. na stránce aplikace nebo na internetové stránce, ze které lze váš Projekt stáhnout:  [Název Projektu] není podporován společností Riot Games a nevyjadřuje stanoviska či názory společnosti Riot Games nebo kohokoliv, kdo se oficiálně podílí na produkci nebo managementu League of Legends. League of Legends a Riot Games jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.
 • Váš Projekt je přístupný pro komunitu.  Přejeme si, aby fanoušci vytvářeli a vzájemně sdíleli skvělé věci a chceme odstranit překážky sdílení. Pokud upozorníme na fanouškovský projekt nebo vytvoříme něco, co se podobá tomu, co vytvořil fanoušek, nechceme, aby na nás někdo podal žalobu. Proto souhlasíte, že máme právo užívat, napodobovat, upravovat, rozšiřovat a vytvářet odvozená díla z jakéhokoli vašeho Projektu, a to jakoukoli formou, bez honoráře, neexkluzivně, neodvolatelně, s možností převodu nebo podlicence, na celém světě, za jakýmkoli účelem a bez povinnosti zaplatit vám jakoukoli částku, získat váš souhlas nebo vám připsat jakékoli zásluhy. Máte už té právnické hatmatilky dost? Ne? Super! Čtěte dál!
 • Používání DV jiných osob ve vašem Projektu.  Váš Projekt nesmí používat DV třetí strany, pokud by tím byla porušena její práva. Chápeme, že kromě našeho DV můžete chtít ve vašem Projektu použít také DV někoho jiného, třeba super píseň nebo jiné umělecké dílo. Pokud používáte hudbu, umělecké dílo nebo jiné DV někoho jiného, musíte získat jeho souhlas dříve, než je začleníte do vašeho Projektu. Pokud zjistíme, že váš Projekt používá DV třetí strany bez jejího souhlasu, můžeme žádat, abyste Projekt stáhli a ukončili jeho distribuci.
 • Odškodnění.  Naši právníci nechtějí, aby na nás někdo podal žalobu nebo aby nás váš Projekt vystavil riziku. Pokud bude proti nám, našim partnerům nebo propojeným společnostem vznesen jakýkoli právní nárok nebo zahájeno jakékoli soudní řízení v souvislosti s vaším Projektem, zaplatíte právní poplatky a náklady související s takovým řízením, včetně odměny našich právníků, a jakoukoli částku narovnání nebo rozhodnutí, kterou v důsledku toho budeme povinni zaplatit.
 • Soulad s Podmínkami používání.  Kromě výše uvedených Pravidel musíte při používání jakéhokoli DV souvisejícího s League of Legends dodržovat také Podmínky používání League of Legends a Pravidla pro ochranu soukromí (společně „Pravidla Riotu“). Pokud dojde k rozporu mezi tímto dokumentem a Pravidly Riotu, jsou rozhodná Pravidla Riotu. Tento dokument je jimi jednoduše poražen.

Časté otázky:

Otázka: Můžu vytvořit bezplatnou mobilní aplikaci nebo internetovou stránku na základě League of Legends?
Odpověď: Hodně fanoušků takovéto věci vytváří a my doufáme, že jich do budoucna bude ještě víc. I když fanouškovské projekty nepodporujeme, často na nás všechny ty drsňárny, které v rámci poskytování nového obsahu a služeb ostatním hráčům vymyslíte, udělají dojem. Jak už jsme řekli, pokud dodržujete naše Pravidla pro používání našeho DV a neporušujete práva nikoho jiného, obecně nejsme proti tomu, abyste vytvářeli bezplatné mobilní aplikace nebo internetové stránky na základě League of Legends.

Otázka: Můžu při vytváření své bezplatné aplikace nebo internetové stránky na základě League of Legends používat vaši grafiku a umělecký obsah?
Odpověď: Herní umění ano (viz Pravidla výše), ale loga ne, jak uvádíme výše. Zatím bohužel nemáme oficiální archiv umění s herním obsahem, který byste si mohli stáhnout pro nekomerční účely. Víme, že by se hodil, a zvažujeme, jak bychom takový archiv mohli zpřístupnit.

Otázka: Můžu své mobilní aplikace nebo internetové stránky na základě League of Legends prodávat přes obchod s aplikacemi nebo za poplatek?
Odpověď: Pokud chcete používáním našeho obsahu vydělat peníze, situace se komplikuje. Bez našeho předchozího souhlasu to dělat nesmíte. Vaše Projekty musí být bezplatně přístupné pro každého. Jsme toho názoru, že League of Legends by měla být bezplatná, a to zahrnuje celý prožitek, nejen hru samotnou. Proto neumožňujeme prodej obsahu souvisejícího s League of Legends jakýmkoli způsobem, který omezuje přístup, jako jsou platby za stahování, platby za obsah nebo předplatné.

Otázka: Můžu na bezplatné mobilní aplikaci nebo internetové stránce na bázi League of Legends vydělávat reklamou?
Odpověď: Víme, že jste zřejmě investovali hodně času a energie do vytváření skvělých prožitků pro ostatní hráče. Je zcela pochopitelné, že si něco z toho času a energie chcete vykompenzovat. V zásadě nejsme proti tomu, abyste v rámci distribuce vašeho Projektu měli zisk z reklamy, pokud je váš Projekt bezplatný a přístupný pro každého. Pokud ale zjistíme, že naše DV používáte způsobem, který považujeme za nevhodný, můžeme ho ukončit. Žádné švindlování prosím.

Otázka: Co znamená „nevhodné používání“ duševního vlastnictví Riotu?
Odpověď: Existuje řada důvodů, proč se nám něco může zdát nevhodné. Všechny většinou vycházejí ze zdravého rozumu a pokud se v dobré víře snažíte poskytnout bezplatnou službu ostatním hráčům bez porušení práv někoho jiného, neměli byste mít problém. Obecně platí, že nevhodné je všechno, co by mohlo mít nepříznivý vliv na Riot, League of Legends nebo naše hráče.  Několik příkladů uvádíme v části „Pravidla chování“ našich Podmínek používání. Nesmíte se například vydávat za společnost Riot Games nebo zaměstnance Riotu. Nesmíte vytvořit produkt, který se nabourá do našich her nebo serverů nebo nahraje nějaký virus. Nesmíte pouštět reklamy s urážlivým obsahem nebo reklamy propagující naše konkurenty. To je jen několik z mnoha způsobů, jak můžete svůj Projekt dostat do potíží, asi víte, jak to myslíme.

Otázka: Co znamená „předchozí písemný souhlas“ Riotu? Mluvil jsem o svém projektu na Redditu s jedním týpkem, který prý pracuje v Riot Games. Znamená to, že mám požehnání Riotu?
Odpověď: Komunikace o produktech třetích stran může být zahájena jen tak, že nás kontaktujete na info@riotgames.com. Omlouváme se, že jsme takoví puntičkáři, ale tohle je jedna z těch „vážných věcí“, o kterých vždycky mluví Byznysmen Mundo, a v této věci opravdu musíme dodržovat pravidla. Souhlas musí být udělen někým, kdo je k tomu společností Riot Games zmocněn, a musí mít formu oficiálního dokumentu společnosti Riot Games s uvedením podmínek našeho souhlasu.

Otázka: Chci dělat věci vycházející z League of Legends (video / knihu / hru / tričko / plyšáka / jiný samostatný produkt). Jak se k tomu Riot staví?
Odpověď: Ohledně videa už máme nastavená pravidla, která vám pomohou dostat z vašeho videa to nejlepší, takže video tvůrci by se měli podívat na naše Pravidla pro tvorbu a používání videa níže. Co se týče jiných produktů, obecně nejsme proti tomu, abyste něco vytvářeli, pokud to poskytujete bezplatně a nepoužíváte obsah League of Legends nevhodným způsobem.

Otázka: Má Riot oficiální program licencí nebo podílů na zisku pro produkty vytvořené fanoušky?
Odpověď: V současnosti ne. Ale je to dobrý nápad.

Otázka: Jsem vývojář, chci vytvořit internetovou stránku nebo mobilní aplikaci na základě League of Legends a všiml jsem si, že některé fanouškovské stránky mají vaše data. Jak je můžu od Riotu získat? Má Riot nějaké oficiální API pro vývojáře z řad fanoušků?
Odpověď: Všechny informace o našem oficiálním API pro vývojáře najdete na http://developer.riotgames.com.

Otázka: Jsem mezinárodní hráč a chci vytvořit místní produkt, abych zlepšil prožitek z League of Legends ve své zemi. Potřebuji k tomu nějaké zvláštní povolení?
Odpověď: League of Legends je globální hra a obecně platí, že naše Pravidla pro vytváření fanouškovského obsahu jsou všude na světě stejná. Všechny fanouškovské projekty, které vidíme při expanzi do nových zemí s tím, jak se celosvětová komunita stále rozšiřuje, nás ohromně těší a inspirují.

Otázka: Poslal jsem vám email na info@riotgames.com, ale ještě jsem nedostal žádnou odpověď. Co se děje?!
Odpověď: Zkuste zprávu poslat znovu – příliš aktivní protispamové filtry občas nějakou tu zprávu schlamstnou. Snažíme se všechny otázky zodpovědět do týdne, ale pokud je vaše otázka zodpovězena v těchto Častých otázkách, může se stát, že neodpovíme vůbec (přečtěte si prosím tyto Časté otázky a Pravidla, než nás kontaktujete). V tom je celý jejich smysl!

Takže abychom to shrnuli: prostě postupujte podle tohoto dokumentu, abyste zajistili, že váš Projekt bude v souladu s našimi Pravidly a kontaktujte nás na info@riotgames.com, pokud potřebujete náš předchozí písemný souhlas. Díky! Těšíme se na všechny ty skvělé věci, které vytvoříte!
 

PRAVIDLA RIOT GAMES PRO TVORBU & POUŽÍVÁNÍ VIDEA

Obsah, který naše komunita vytváří, inspiruje, informuje a baví zaměstnance Riotu i hráče. Doufáme, že uvidíme spoustu dalších videí s obsahem Riot Games a League of Legends. Tento praktický návod vám pomůže zajistit, aby jakékoli video obsahující naše duševní vlastnictví (například obrazové záznamy, umění, hudbu, zvuky a další obsah) bylo v souladu se zákonem, než ho zveřejníte na YouTube, streamovacích stránkách jako own3D nebo zpřístupníte jen pro sebe a své přátele. Tato pravidla by vám měla umožnit získat veškerá povolení pro videa, která od stránek jako YouTube potřebujete – a měla by vyjasnit, jaké typy videa schvalujeme. 

 • Nezisková (pokud v těchto pravidlech nejsou označena jinak!). Všechna videa musí být veřejně přístupná a nesmí od diváka požadovat platbu nebo jinak omezovat přístup. To v zásadě znamená:
  • Nesmíte přístup k videu podmínit jakoukoli platbou, dotazníkem, stažením (kromě stažení samotného videa) nebo jakýmkoli jiným úkonem.
  • Smíte umístit video na internetovou stránku, která má možnost placeného „prémiového“ účtu, pokud je video přístupné i pro neplatící uživatele.
  • Smíte pouštět reklamy nebo jiné výdělečné streamy, které nemají vliv na přístup uživatele k videu, s výhradou „Zákazu licence“ níže. 
 • Zákaz licence. Obecně platí, že bez našeho souhlasu nesmíte poskytovat licence k vašemu videu jakékoli třetí straně za poplatek nebo jinou hodnotu. Existují však důležité výjimky:
  • K partnerským programům s YouTube nebo s následujícími streamovacími stránkami: own3D.tv, Ustream.tv,Twitch.tv, Justin.tv, Blip.tv náš předchozí souhlas nepotřebujete.
  • K jakékoli jiné vámi poskytované licenci k videu (například pro filmové festivaly, soutěže nebo vysílání třetích stran) potřebujete náš výslovný písemný souhlas. Všechny žádosti prosím posílejte na fansites@riotgames.com.   
 • Sponzoring je v pořádku. Pokud chcete zobrazit logo sponzora na začátku videa nebo v titulcích nebo mu chcete poděkovat, je to super. Jen pár jednoduchých pravidel:
  • Omezte jakékoli zmínky o sponzorech na rozumnou minimální dobu.
  • Vysvětlete (tím, že sponzora zmíníte nebo uvedete „sponzorováno“ s logem sponzora), že je pouze v pozici sponzora.
  • Nepoužívejte loga Riot Games (nebo League of Legends) bez našeho výslovného souhlasu.
 • Chovejte se (relativně) slušně. Naprosto žádný rasistický, sexistický, homofobní nebo jiný urážlivý obsah.  Žádáme vás také, abyste svá videa soustředili na naše hry a vyhnuli se zjevně náboženským, politickým nebo jiným kontroverzním tématům. 
 • Respektujte jiné autory. Kromě duševního vlastnictví Riotu nepoužívejte obsah, který není vaším originálním dílem, pokud nemáte souhlas autora. Nekrmte právníky!

Pokud máte k těmto pravidlům jakékoli otázky, kontaktujte nás na  fansites@riotgames.com.

USA German French Spanish Italian Polish Romanian Hungarian Czech Republic Greek Portuguese Turkey Japan